Regler

1. Hvem står bag IVÆKSTprisen?

Prisuddelingen forestås af IVÆKST og IVÆKSTs samarbejdsvirksomheder.

 

2. Deltagelse i indstillingen og afstemningen

Alle personer kan tage del i prisuddelingen – dels ved at indstille kandidater og ved at stemme på kandidater. Man kan indstille et ubegrænset antal kandidater til de enkelte kategorier. Det er kun tilladt at afgive én stemme pr. person pr. kategori i afstemningsfasen (det er muligt at afgive stemme i 7 kategorier). Ved mistanke om snyd hermed eller snyd i øvrigt forbeholder IVÆKST Sekretariatet og IVÆKSTprisens Jury sig ret til at udelukke deltagere fra stemmeafgivningen og eventuel lodtrækningen i forbindelse med prisuddelingen samt at annullere angivne stemmer.

 

3. Hvordan findes prisvinderne?

I indstillingsfasen kan alle personer indstille kandidater i forskellige kategorier. Når indstillingsfasen er slut, udvælger IVÆKSTprisens Jury et antal af de indstillede personer, som passer bedst til IVÆKSTprisens formål i hver kategori. Disse personer bliver nomineret og offentliggjort på IVÆKSTprisens hjemmeside.

IVÆKSTprisens Jury består af IVÆKST redaktionen, repræsentanter fra samarbejdsvirksomhederne samt toneangivende iværksættere.

3.1 Hvor mange kategorier kan kandidaterne blive nomineret i?

Indstillede kandidater kan blive nomineret i flere kategorier. Er vedkommende indstillet i flere kategorier, og finder IVÆKSTprisens Jury efter indstillingsperiodens afslutning, at vedkommende opfylder IVÆKSTprisens formål i flere kategorier, forbeholder IVÆKSTprisens Jury sig ret at flytte nomineringen til en anden kategori. Efter udløb af svarfristen, bliver vedkommende placeret i en eller flere kategorier efter IVÆKST redaktionens skøn. Hvis IVÆKSTprisens Jury finder, at en kandidat hører hjemme i en anden kategori, end den vedkommende er indstillet i, har IVÆKSTprisens Jury ret til at nominere kandidaten i den anden kategori.

 

4. Offentliggørelse af vindere og præmiemodtagelse

Den nominerede i hver kategori, der får flest stemmer, vinder (undtagen Juryens Specialpris, som ikke er åben for afstemning). Under hele afstemningsperioden er afstemningen mørkelagt og kun tilgængelig for én person på IVÆKST redaktionen. Stemmeafgivningen fortsætter indtil angivet på prissiden (ca. en uge før prisuddelingen). Ved prisuddelingen offentliggøres vinderne af hver kategori. Ved prisuddelingsfesten indbydes alle nominerede med et begrænset antal gæster. Ved prisuddelingen offentliggøres også vinderen af Juryens Specialpris samt andre priser til lejligheden.

Der er kun adgang til arrangementet med invitation. Vinderne offentliggøres real time via IVÆKSTs Twitter og Instagram.

 

5. Persondata

5.1 Hvilke oplysninger behandler IVÆKST og til hvilke formål?
IVÆKST behandler og opbevarer oplysninger krypteret om hhv. folk, der indstiller kandidater og oplysninger om de indstillede. Disse oplysninger bruges til afstemningen og prisuddelingen. Alle besøg på IVÆKST registreres samlet og anvendes i anonymiseret form til statistiske analyser om den generelle brug af hjemmesiderne.

5.2 Hvornår slettes oplysninger?
Oplysningerne beskrevet i 5.1 slettes senest et år efter prisuddelingen. IVÆKST behandler alle modtagne oplysninger om brugere fortroligt og videregiver ikke sådanne oplysninger til tredjemand uden brugerens forudgående samtykke, medmindre det er nødvendigt for at opfylde en aftale med brugeren eller i øvrigt lovligt kan ske, f.eks. i forbindelse med indberetning til SKAT.

5.3 Sikkerhed
IVÆKST respekterer fuldt ud alle ønsker om at beskytte de personlige oplysninger, som deltagerne giver os.

 

6. Ansvar

IVÆKST påtager sig intet ansvar for trykfejl eller øvrige fejl ved prisuddelingen.

IVÆKST forbeholder sig ret til at ændre de på denne side anførte vilkår får prisen og dens tildeling.

 

7. Kandidater og vinderes ansvar

Når man accepterer sit kandidatur til IVÆKST prisen, er det en ufravigelig forudsætning, at alle oplysninger der er afgivet vedrørende kandidatens virksomhed, er sandfærdige - og, at driften af virksomheden foregår på moralsk og juridisk forsvarlig vis. IVÆKST Sekretariatet samt IVÆKST prisens jury vurderer enhver omgåelse af dette, såfremt det skønnes nødvendigt.

Ved konstateret overtrædelse af såvel moralske som juridiske standarder i forbindelse med nomineringen, forbeholder IVÆKST prisens jury sig ret til – både før, under og efter prisoverrækkelsen - at annullere kandidaturet samt at fratage kandidaten IVÆKSTprisen.

 

8. Rettigheder

IVÆKST har ophavsret, varemærkeret og alle andre immaterielle rettigheder til materiale, som vedrører prisuddelingen, men retten er ikke begrænset til prisuddelingens layout, indhold og udformning. IVÆKST kan retsforfølge og kræve erstatning fra deltagere, der krænker IVÆKSTs rettigheder eller i øvrigt tilsidesætter bestemmelserne i disse betingelser.

 

9. Behandling af brugergenereret materiale

Grundet redaktionelle hensyn forbeholder IVÆKST sig retten til at redigere i brugergenereret tekst og billedmateriale samt eventuelt at sammenlægge eller slette dobbeltindstillinger.

Codan PwC Ase Google IVÆKST
Mediepartnere:
Ase Codan PwC Google IVÆKST
Mediepartnere:
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.