Bloggen

Seks danske fonde og programmer, der støtter iværksættere og SMV’ere

Tags: Finansiering

Produktudvikling og innovation er altafgørende dele af enhver forretningsmodel, hvis man vil have succes. Men spørgsmålet om, hvordan man tiltrækker ekstern kapital, kommer ofte på dagsordenen hos mange SMV’ere og iværksættere.

Her har vi samlet seks store danske fonde og programmer, der yder tilskud til netop iværksættere og SMV’ere:

 

Markeds Modningsfonden

 

Markedsmodningsfonden hjælper virksomheder med at få deres nye produkter hurtigere på markedet. Fonden uddeler 135 mio. kr. årligt til virksomheder, der vil teste og tilpasse deres innovative produkter i et realistisk miljø hos potentielle kunder.

For at ansøge om tilskud skal ansøgere bl.a. succesfuldt have testet deres prototype/serviceydelse i et laboratorieforsøg, demonstrationsanlæg eller lignende.

Der støttes projekter med budget på mindst 3 mio. kr.,  som slutter efter maksimalt 3 år. Markedsmodningsfonden kan også give garanti til slutkunden, som giver tryghed ved køb. 

Ansøgere skal opfylde nogle krav for at få tilskud: blandt andet skal deres produkter være færdigudviklede og parate til at blive introducerede på markedet. Fonden giver tilskud til projekter med budget på mindst 3 mio. kr. og ikke mere end 12 mio. kr.

 


Grøn Omstillingsfond er blandt de danske fonde, der støtter grønne løsninger, som indeholder udvikling af nye produkter, nye serviceydelser eller nye forretningsmodeller. Der gives tilskud til projekter med budget på mindst 500.000 kr., som maksimalt varer 2 år. Støtteberettigede projekter skal være inden for et eller flere af disse områder:

• Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter
• Udvikling af nye forretningsmodeller
• Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign
• Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen
• Mindre spild af fødevarer
• Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse

 


EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) støtter danske virksomheder i at udvikle og demonstrere nye innovative energiteknologier. Ansøgere kan få 2.5-50 mio. kr. til teknologiudvikling og demonstration samt netværk til udviklingspartnere og marked ved succesfuld anvendelse af programmet.

Støtteberettigede projekter kan f.eks. være indenfor:

- Vedvarende energi
- Brint og brændselsceller
- Energieffektivitet
- Systemintegration
- Effektiv indvinding af olie og gas


Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) er en moderne erhvervsstøtteordning, der sætter fokus på udviklingen af fødevaresektoren. Iværksættere og virksomheder kan søge om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter eller til netværksprojekter.

Tilskuddet til udviklings- og demonstrationsprojekter kan være på 0,25-15 mio. kr., mens projekterne må vare op til 4 år. I forhold til netværksprojekterne kan ansøgere søge støtte til etablering af netværk, som kan vare på 1-2 år, og det samlede tilskud kan være 0,25-2 mio. kr.

ForskEL og ForskVE er PSO-finansierede programmer, der administreres af Energinet.dk. ForskEL giver tilskyd til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, som sigter mod at udvikle og indpasse miljøvenlige elproduktions-teknologier, mens ForskVE støtter projekter, der fremmer udbredelsen af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet, baseret på vedvarende energi. Der bevilges normalt 0,25-25 mio. kr. pr. projekt.

 

ELFORSK er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram, som yder tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter inden for effektiv energianvendelse med el som omdrejningspunkt.

Der uddeles årligt over 25 mio. kr. til projekter, som ligger inden for programmets sy indsatsområder:

• Bygninger
• Ventilation
• Belysning
• Køling
• Effekt- og styringselektronik
• Industrielle processer
• Adfærd, barrierer og virkemidler

Med et overskueligt overblik over nogle af de største danske fonde og tilskudsordninger er man dog ikke parat til at ansøge om tilskud.

SMV’ere og iværksættere skal foretage forskellige tiltag med henblik på at få bevilget støtte til deres projekter. Man skal bl.a. sørge for, at man har et støtteberettiget projekt, og at man finder de støttemidler, der matcher projektet – dvs. at man ansøger om tilskud det rigtige sted.

I øvrigt skal man evne at skrive en god projektansøgning, og nogle danske fonde kræver, at ansøgerne har samarbejdspartnere i projektet.

Derved står mange virksomheder over for udfordringer, når de søger om støtte. Derfor har Jacob Vind, fundraiser og projektleder fra Insero Business Services, forberedt en artikel med otte gode råd til succesfuld fundraising, som du kan læse her.

Del indlægget med venner og kollegaer

Blog ekspert

EKSPERTENS BLOGINDLÆG

Ronnie Ranch H…

Kommunikationsrådgiver hos Insero Business Services

Udvikling fordrer forandring og vice versa. Læs her et best practice eksempel på, hvordan en forandringsproces kan gennemføres ... Og lykkes! 

Ronnie Ranch H…

Kommunikationsrådgiver hos Insero Business Services

Hvorfor er det så vigtigt at have en hjemmeside? Få her de fem vigtigste fordele ved at have en hjemmeside til din virksomhed af Ronnie Ranch Hedegaard. 

Ronnie Ranch H…

Kommunikationsrådgiver hos Insero Business Services

Tags:
Økonomi

Som opstartsvirksomhed og mindre iværksættervirksomhed er der mange ting, man skal være opmærksom på: regnskab og økonomistyring er nogle af de vigtigste. Regnskabet siger nemlig en hel del om, hvordan det går med virksomheden og forretningen.

Ronnie Ranch H…

Kommunikationsrådgiver hos Insero Business Services

I det konkurrenceprægede danske og internationale marked, hvor små og mellemstore danske virksomheder (SMV’ere) opererer, henleder man i endnu højere grad opmærksomheden på innovation som vejen frem til en bæredygtig udviking. 

Ronnie Ranch H…

Kommunikationsrådgiver hos Insero Business Services

Tags:
Salg, Tryghed

Som iværksætter kan det være fatalt ikke at netværke - det kan netop være én i dit netværk, der gør forskellen i fht. om din virksomhed får succes eller fiasko.

Ronnie Ranch H…

Kommunikationsrådgiver hos Insero Business Services

Iværksætter i startfasen – sådan kan du forvandle en god idé til en god forretning.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.