Bloggen

daw

3 gode grunde til at få et holdingselskab

Myterne om og holdningerne til holdingselskaber er mange. Det er imidlertid ikke så indviklet, hvis man bruger lidt tid på at sætte sig ind i det.

I Danmark findes der en række forskellige selskabsformer. De mest almindelige er anpartsselskabet, aktieselskabet og iværksætterselskabet.

Holdingselskabet er ikke i sig selv en selskabsform, men kan være både et anpartsselskab, et aktieselskab og et iværksætterselskab. Et holdingselskab er altså bare et andet ord for et moderselskab.

En typisk holdingkonstruktion kan fx se således ud (se tegning længere nede).

Et alternativ til holdingkonstruktionen kunne være kun at have driftsselskabet (det nederste selskab i tegningen). Et andet alternativ kunne være at drive virksomheden i personligt regi (altså hvor ejeren slet ikke har et selskab).

Der er imidlertid flere gode grunde til at få et holdingselskab. Her er tre af de vigtigste:

1) Skattefrit udbytte til holdingselskabet

Det overskud, som i løbet af året genereres i driftsselskabet, kan flyttes skattefrit op til holdingselskabet.

Det er overskuddet efter skat, der kan flyttes, og det er et krav, at holdingselskabet ejer mindst 10 pct. af driftsselskabet (der kan altså være op til ti holdingselskaber, der kan modtage skattefrit udbytte fra et driftsselskab).

En stor fordel ved dette er, at overskuddet fra virksomheden kan opspares i holdingselskabet i stedet for i driftsselskabet. Herved undgår man risikoen for at miste alle pengene, hvis driftsselskabet fx går konkurs eller bliver mødt med et stort erstatningskrav. Ved at opspare overskuddet i holdingselskabet frem for i driftsselskabet, opnår man også den fordel, at et eventuelt salg af driftsselskabet kan ske på en smidigere måde. Se pkt. 3 herunder.

Simpel holdingkonstruktion
 

Et eller flere anpartsselskaber kunne også have været aktieselskaber

Skulle det ske, at driftsselskabet går ned, kan det opsparede overskud i holdingselskabet anvendes til at stifte et nyt selskab, hvorfra en ny virksomhed kan påbegyndes.

Vær opmærksom på at fx banker ofte kræver, at den personlige ejer og/eller holdingselskabet hæfter for driftsselskabets kredit. Banken vil dermed kunne opkræve sit tilgodehavende hos holdingselskabet og eventuelt hos den ultimative personlige ejer. Det afhænger af, hvilken aftale der er indgået med banken. Det samme gælder ofte i forhold til udlejer, hvor den ultimative ejer ofte ender med at skulle kautionere for driftsselskabets forpligtelser.

En anden stor fordel ved holdingkonstruktionen er, at det giver fleksibilitet i de situationer, hvor der er flere ejere. Flere ejere har ofte forskellige behov for at trække penge ud til sig selv. Den ene ejer har måske et større privatforbrug end den anden ejer, og derfor kan der meget nemt opstå uoverensstemmelser om, hvor stor en del af overskuddet der skal trækkes ud af selskabet (og dermed beskattes hos ejerne).

Hvis hver ejer har et holdingselskab, kan overskuddet som sagt flyttes skattefrit op til disse holdingselskaber, og så kan de enkelte ejere i ro og mag beslutte, hvor meget de hver især vil trække ud fra deres respektive holdingselskaber (og dermed lade sig beskatte af).

Det er vigtigt at nævne, at muligheden for skattefrit at flytte udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet ikke i sig selv er ensbetydende med en skattebesparelse. Der er blot tale om en (delvis) skatteudskydelse.

Læs mere: Holdingselskaber

2) Skattefrit frasalg

Hvis virksomheden på et tidspunkt skal sælges, kan der være så store fordele forbundet med at have et holdingselskab, at det kan blive en rigtig dyr fornøjelse ikke at have overvejet holdingkonstruktionen.

Hvis der ikke er noget holdingselskab (ejeren ejer driftsselskabet direkte), er det ejeren, der sælger aktierne eller anparterne.

Når en person sælger aktier eller anparter, bliver personen beskattet af den avance, som opnås ved salget. De første 50.600 kr. af avancen (det dobbelte, hvis en eventuel ægtefælle ikke benytter sit bundfradrag til anden aktieindkomst) beskattes med 27 pct., og den resterende del af avancen beskattes med 42 pct. (satser for 2016).

Ved salg af virksomheden UDEN holdingselskab bliver ejeren altså øjeblikkeligt beskattet af hele avancen.

Hvis der derimod er et holdingselskab (holdingselskabet ejer driftsselskabet), er det holdingselskabet, der sælger aktierne eller anparterne.

Når et holdingselskab sælger aktier eller anparter, bliver holdingselskabet som udgangspunkt IKKE beskattet af den avance, som opnås ved salget.

Ved salg af virksomheden kan holdingselskabet altså modtage avancen skattefrit, og ejeren kan derefter i ro og mag beslutte, hvilke beløb der skal trækkes ud til forbrug (og dermed til beskatning) hos ejeren.

Den resterende del kan blive stående i holdingselskabet til videre investeringer.

3) Generationsskifte

Etablering af holdingkonstruktion giver også en række fordele i forbindelse med generationsskifte af virksomheden.

For det første skaber holdingkonstruktionen mulighed for at slanke driftsselskabet inden frasalg, således at de nye ejere ikke skal betale for opsparet overskud i driftsselskabet.

For det andet medfører muligheden for skattefrit frasalg (punkt 2 herover), at der kan gennemføres et langt smidigere og mindre likviditetskrævende generationsskifte,
end hvis der ikke er noget holdingselskab.

IVÆKST Tema: Generationsskifte

Revisionspligt
Ved ændring af selskabsloven er der nu ikke længere et krav om revisionspligt for mindre holdingselskaber. Revisionspligten for holdingselskaber er således ensrettet med revisionspligten for driftsselskaber.

Ved mindre holdingselskaber forstås selskaber, som to regnskabsår i træk på balancedagen ikke overstiger 2 af 3 følgende grænser: 4 millioner kroner i balance, 8 millioner kroner i omsætning og 12 heltidsbeskæftigende medarbejdere i løbet af regnskabsåret. Grænserne vurderes for hele koncernen og ikke kun for holdingselskabet.

For andre holdingselskaber, der ikke opfylder ovenstående betingelser, er der stadigvæk revisionspligt.

Ulemper
Ved oprettelse af et holdingselskab er der engangsomkostninger forbundet med at etablere et ”ekstra” selskab, men omkostningerne hertil bør være begrænsede. Prisen for etablering svinger, og det kan være en god idé at undersøge prisen hos et par forskellige advokater og få en fast pris på stiftelsesomkostningerne. Hertil kommer omkostninger til revision, såfremt ovenstående betingelser for fravalg af revision ikke er opfyldt.

Konklusion
Der er både fordele og ulemper forbundet med at etablere en holdingkonstruktion. I de fleste tilfælde vil fordelene dog væsentligt opveje ulemperne, og i nogle situationer vil det være direkte forkert ikke at etablere en holdingkonstruktion.

Det vigtigste er, at du tager stilling. Kontakt din advokat for yderligere rådgivning.

Læs mere: Få rådgivning om virksomhedsformer

 

Del indlægget med venner og kollegaer

Blog ekspert

EKSPERTENS BLOGINDLÆG

Morten Einshøj…

Advokat, cand.jur.
Partner i AGENDA advokater

Tags:
Jura

Folketinget har afskaffet iværksætterselskaber (IVS), således iværksætterselskaber skal omregisteres til anparstselskaber (ApS) for at undgå tvangsopløsning.

Morten Einshøj…

Advokat, cand.jur.
Partner i AGENDA advokater

Salgsmedarbejdere, handelsagenter eller forhandlere. Hvad er egentlig forskellen? Få styr på begreberne.

Morten Einshøj…

Advokat, cand.jur.
Partner i AGENDA advokater

Tags:
Jura

Folketinget har for nylig foretaget markante ændringer i selskabsloven. Der er særligt to vedtagelser, som springer i øjnene: 1) Der indføres mulighed for at stifte et selskab i en ny selskabsform 'iværksætterselskab' (IVS), hvor kapitalkravet blot er én kr.. 2) En nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber fra de nuværende 80.000 kr. til 50.000 kr.. Læs med her.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.