Bloggen

Iværksætterselskab og nedsættelse af kapitalkrav i anpartsselskaber

Tags: Jura

Folketinget har for nylig foretaget en række markante ændringer i selskabsloven. Der er særligt to vedtagelser, som springer i øjnene. For det første indføres der mulighed for at stifte et selskab i en ny selskabsform, et såkaldt iværksætterselskab (IVS). Det interessante ved denne nye selskabsform er, at kapitalkravet blot er én kr. For det andet er der vedtaget en nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber fra de nuværende 80.000 kr. til 50.000 kr. Begge ændringer er nærmere beskrevet herunder.

Karakteristik af iværksætterselskabet

Iværksætterselskabet er en ny selskabsform, som Folketinget den 16. maj 2013 stemte ja til at indføre. I praksis fungerer selskabet på samme måde som et anpartsselskab. Der er dog en række væsentlige forskelle.

Det særlige ved iværksætterselskabet er dets meget lave kapitalkrav på kun én kr. Dette skal ses i modsætning til anpartsselskaber, hvor indskudskapitalen er mindst 80.000 kr. (50.000 kr. når lovændringen træder i kraft). Indskuddet i iværksætterselskaber må gerne være højere, og indskuddet skal ske kontant. Indskud af andre værdier end penge, som er muligt ved stiftelse af aktie- og anpartsselskaber, er således ikke tilladt. Kravet om kontant indbetaling ændrer dog ikke på, at det i fremtiden vil være betydeligt lettere at stifte et selskab uden personlig hæftelse på grund af det meget beskedne kapitalkrav.

Som ”modydelse” for det beskedne kapitalkrav gælder det, at der skal henlægges mindst 25 pct. af årets overskud til en særlig bunden reserve. Derudover gælder det, at der ikke kan udloddes udbytte til ejerne, før selskabskapitalen og den bundne reserve tilsammen udgør mindst 50.000 kr.

Selskabets kapital bliver dermed opbygget via selskabets drift i stedet for ved indskud på stiftelsestidspunktet. Det er væsentligt at bemærke, at kravet om de 25 pct. er et minimumskrav, og at man derfor frivilligt kan vælge at henlægge yderligere kapital, så man hurtigere når en samlet kapital på 50.000 kr.

Som nævnt i indledningen sænkes kapitalkravet i anpartsselskaber fra 80.000 kr. til 50.000 kr., og denne ændring har sammenhæng med oprettelsen af iværksætterselskabet. Et iværksætterselskab kan nemlig omdannes til et anpartsselskab, når indskudskapitalen og den bundne reserve udgør mindst 50.000 kr. Omdannelsen skal besluttes på en generalforsamling, hvor vedtægterne samtidig skal ændres. I forbindelse med omregistrering stilles der krav om, at en vurderingsmand udarbejder en erklæring, så det reelt sikres, at kapitalen er til stede i selskabet.

Hvis man vælger at drive sin virksomhed som iværksætterselskab, skal man i navnet anvende betegnelsen ”iværksætterselskab” eller forkortelsen ”IVS”. Derved signaleres det overfor omverdenen, at der er tale om et iværksætterselskab.

Det må forventes, at i særdeleshed banker vil kræve personlig kaution eller anden sikkerhed i forbindelse med eventuel långivning til iværksætterselskaber. Dette er dog ikke markant anderledes, end hvad der i praksis er tilfældet i forhold til mange anpartsselskaber i dag.

Det meget lave kapitalkrav vil derudover muligvis bevirke, at også en række andre aftaleparter vil kræve personlig kaution eller anden sikkerhed i forbindelse med indgåelse af aftaler med iværksætterselskaber.

Selve stiftelsen af iværksætterselskaber kommer i praksis til at foregå på stort set samme måde som stiftelse af et anpartsselskab, hvor der skal udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter, som skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter selskabet får tildelt et CVR-nr.  

Hvorfor er iværksætterselskabet interessant?

Iværksætterselskabet henvender sig især til nye iværksættere, som kun har begrænset mulighed for at indskyde kapital i selskabet, men som ønsker den begrænsede hæftelse, som iværksætterselskabet kan tilbyde. Iværksætterselskabet giver mulighed for at etablere en egentlig selskabskapital via driften i stedet for ved indskud i forbindelse med stiftelsen.

Ikrafttræden

Lovændringen er endnu ikke trådt i kraft, idet gennemførelsen kræver ændringer af Erhvervsstyrelsens IT-systemer. Erhvervsstyrelsen forventer, at det inden udløbet af 2013 er muligt at oprette iværksætterselskaber.

Iværksætterselskab IVS skema Agenda advokater IVÆKST Bloggen

Del indlægget med venner og kollegaer

Blog ekspert

EKSPERTENS BLOGINDLÆG

Morten Einshøj…

Advokat, cand.jur.
Partner i AGENDA advokater

Tags:
Jura

Folketinget har afskaffet iværksætterselskaber (IVS), således iværksætterselskaber skal omregisteres til anparstselskaber (ApS) for at undgå tvangsopløsning.

Morten Einshøj…

Advokat, cand.jur.
Partner i AGENDA advokater

Salgsmedarbejdere, handelsagenter eller forhandlere. Hvad er egentlig forskellen? Få styr på begreberne.

Morten Einshøj…

Advokat, cand.jur.
Partner i AGENDA advokater

Er du i tvivl om, hvilken selskabsform, som passer din virksomhed bedst? Advokaten Morten Einshøj Petersen fortæller kort og godt om, hvorfor et holdingsskab kan være den rette løsning for dig.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.