Bloggen

Alternativer til salgsmedarbejdere: Handelsagenter og forhandlere

Driver du en virksomhed, hvor du benytter salgsmedarbejdere, eller hvor du overvejer at ansætte salgsmedarbejdere?

Hvis det er tilfældet, bør du også kende alternativerne. I nogle situationer kan det nemlig være mere hensigtsmæssigt at benytte handelsagenter eller forhandlere i stedet for at ansætte salgsmedarbejdere, og løsningerne kan eventuelt også kombineres, så virksomheden både har sælgere ansat og samtidig benytter sig af handelsagenter og/eller forhandlere.

Herunder kan du læse om, hvad der kendetegner de forskellige modeller.

Forskellene mellem medarbejdere, handelsagenter og forhandlere

Den største forskel mellem medarbejdere på den ene side og handelsagenter og forhandlere på den anden side er, at handelsagenter og forhandlere er selvstændigt erhvervsdrivende, mens medarbejdere er en del af din virksomhed.

Det betyder, at de forpligtelser, som virksomheder har i forhold til deres medarbejdere, ikke er gældende i forhold til handelsagenter og forhandlere.

Forskellen mellem handelsagenter og forhandlere er, at forhandlere sælger varer i eget navn og for egen regning, mens handelsagenter blot formidler aftaler mellem en producent og producentens kunder.

Et eksempel på en handelsagent kunne være en person eller en virksomhed, som har lavet en handelsagentaftale med en cykelproducent i Tyskland om, at handelsagenten skal finde cykelhandlere i Danmark, som handelsagenten får til at indkøbe cykler fra den tyske producent.

Et eksempel på en forhandler kunne være en person eller en virksomhed, som indkøber et parti cykler fra den tyske cykelproducent, hvorefter forhandleren selv sælger dem videre til danske cykelhandlere.

Medarbejdere

Når din virksomhed ansætter medarbejdere, opstår der en række forpligtelser for virksomheden. Det gælder både indadtil i forhold til medarbejderen og udadtil i forhold til omverdenen.

Medarbejdere er omfattet af en lang række forskellige regler, som virksomheden skal overholde, herunder fx reglerne i funktionærloven, ferieloven, ansættelsesbevisloven, barselsloven, diverse overenskomster, arbejdsmiljølovgivningen m.v.

Herudover er virksomheden forpligtet til at tegne arbejdsskadeforsikring for sine medarbejdere og til at indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Opkrævning fra AES sker automatisk i forbindelse med virksomhedens indbetaling af ATP-bidrag.

Virksomheden er ansvarlig for de skader, som medarbejdere måtte blive skyld i i forbindelse med arbejdets udførelse. Dette ansvar kan virksomheden i et vist omfang forsikre sig imod, men det er vigtigt at være opmærksom på, at dette ansvar ikke er dækket via den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Der er tale om en særskilt og frivillig forsikring, som virksomheden selv skal vælge til.

Endelig er virksomheden forpligtet til at indeholde A-skat og AM-biddrag af medarbejdernes løn, og virksomheden er i den forbindelse forpligtet til at udarbejde lønsedler, som opfylder en række krav.

I forhold til lønnen er det væsentligt at være opmærksom på, at der som udgangspunkt er aftalefrihed omkring lønniveau. Fx kan der aftales ren provision eller en kombination af provision og fast løn. Under det overenskomstmæssige lønsystem vil der dog sædvanligvis være aftalt en mindsteløn, som virksomheden skal leve op til.

Selvom virksomheden påtager sig en række forpligtelser ved at ansætte medarbejdere, så skal man ikke lade sig afskrække på grund af disse forpligtelser. Virksomheden skal bare kende forpligtelserne, så man kan leve op til dem.

Handelsagenter

Som nævnt herover er en handelsagent kendetegnet ved, at agenten formidler aftaler mellem en producent og producentens kunde.

Handelsagenten bliver således ikke part i købsaftalen, og kunden betaler ikke købesummen til handelsagenten, men direkte til producenten. Kunden har dermed heller ikke reklamationsret over for handelsagenten, men direkte over for producenten.

Handelsagenten kan ikke frit fastsætte salgspris og øvrige vilkår for handlen, men er bundet af de instrukser, som kommer fra producenten, og som er nedfældet i den skriftlige aftale mellem handelsagenten og producenten.

Som betaling for at formidle aftalerne modtager agenten ikke løn i traditionel forstand men provision i forhold til fx antallet af indgåede aftaler, værdien af de indgåede aftaler eller lignende.

Anvendelse af handelsagenter kan være en rigtig god fremgangsmåde for virksomheder, som gerne hurtigt vil opbygge en kundekreds i et stort område, men som ikke ønsker eller har mulighed for at opbygge en intern salgsorganisation af egne medarbejdere. Hvis området derudover dækker flere lande, kan det også være hensigtsmæssigt at benytte agenter i de respektive lande.

Anvendelse af handelsagenter kan også give anledning til en række udfordringer og det er vigtigt at få lavet en god og fyldestgørende handelsagentaftale. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der for handelsagenter er vedtaget lovgivning, som på en række områder ikke kan fraviges ved aftale mellem parterne (handelsagentloven).

Handelsagentloven spiller i særdeleshed en stor rolle i forhold til ophør af aftalen mellem handelsagenten og agenturgiveren. Her beskytter handelsagentloven i et vist omfang handelsagenten, og som virksomhed er det væsentligt at være opmærksom på særligt disse regler.

Forhandlere

Som nævnt herover er forhandlere kendetegnet ved, at forhandleren sælger varer i eget navn og for egen regning.

Forhandleren bliver således part i købsaftalen, og kunden betaler købesummen direkte til forhandleren. Kunden får også reklamationsret direkte over for forhandleren, som eventuelt efterfølgende kan videreføre reklamationen over for producenten.

Forhandleren kan selv fastsætte salgspris og øvrige vilkår for handlen, og forhandleren får netop sin fortjeneste ved at sælge dyrere, end vedkommende har købt for.

Forholdet mellem forhandlere og producenter er ikke lovreguleret på samme måde som forholdet mellem handelsagenter og producenter er. Det bevirker, at der er større aftalefrihed i forhold til forhandlere, end der er i forhold til handelsagenter. I aftalen mellem producenten og forhandleren er det dog mange af de samme forhold, der bør reguleres.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kontakt advokat Morten Einshøj Petersen, tlf. 72 30 10 23, mep@agendaadvokater.dk.

Del indlægget med venner og kollegaer

Blog ekspert

EKSPERTENS BLOGINDLÆG

Morten Einshøj…

Advokat, cand.jur.
Partner i AGENDA advokater

Tags:
Jura

Folketinget har afskaffet iværksætterselskaber (IVS), således iværksætterselskaber skal omregisteres til anparstselskaber (ApS) for at undgå tvangsopløsning.

Morten Einshøj…

Advokat, cand.jur.
Partner i AGENDA advokater

Tags:
Jura

Folketinget har for nylig foretaget markante ændringer i selskabsloven. Der er særligt to vedtagelser, som springer i øjnene: 1) Der indføres mulighed for at stifte et selskab i en ny selskabsform 'iværksætterselskab' (IVS), hvor kapitalkravet blot er én kr.. 2) En nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber fra de nuværende 80.000 kr. til 50.000 kr.. Læs med her.

Morten Einshøj…

Advokat, cand.jur.
Partner i AGENDA advokater

Er du i tvivl om, hvilken selskabsform, som passer din virksomhed bedst? Advokaten Morten Einshøj Petersen fortæller kort og godt om, hvorfor et holdingsskab kan være den rette løsning for dig.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.