Bloggen

Gælder arbejdsmiljøloven for dig?

Tags: Jura

Alle der udfører et arbejde skal principielt overholde de grundlæggende regler i arbejdsmiljølovgivningen. Det betyder eksempelvis, at du ikke må færdes på et stillads der ikke er tilstrækkeligt sikret og/eller godkendt. Det betyder også, at du ikke må bruge kemikalier uden tilstrækkelige værnemidler eller at du skal sørge for at indrette din kontorarbejdsplads efter gældende regler.

Arbejdsmiljøloven skal du selvfølgelig som selvstændig selv efterleve. For ingen, hverken du selv, din familie eller nogen som helst anden har interesse i, at du hverken psykisk eller fysisk, slides mere end højst nødvendig pga. dit arbejde. Jeg betragter selv arbejdsmiljøloven som en minimumslovgivning. Jeg skal prøve at beskrive hvorfor i to eksempler.

Eksempel 1: Indstillelige arbejdsborde

I loven står der eksempelvis, at et arbejdsbordskal kunne tilpasses den enkelte medarbejder, og specielt når flere skal benytte samme bord skal dette let kunne indstilles til den enkelte. Dybest set kunne dette problem løses ved at have tre sæt á fire klodser, i forskellige højder. Klodserne kunne således udskiftes, når der kom en ny ansat med en anden højde end den forrige. Og således blev loven faktisk administreret mange steder, da kravet oprindeligt kom!

Der er ikke, og har aldrig været, krav om at alle medarbejdere skulle have hæve-sænkeborde. Selvom mange virksomheder og ansatte har været af den overbevisning, og mange kunne i dag ikke forestille sig ikke at have et. For der købes vel nærmest ikke skriveborde der ikke kan hæves i dag, og gevinsten ved at kunne rejse sig op i løbet af arbejdsdagen er gået op for mange. Selv ude i produktionshallerne og i industrikøkkenerne vinder denne praksis mere og mere indpas, således at også her indstilles højden. Så et hæve-sænkebord er et eksempel på, hvordan en løsning kan være meget bedre, end det krav lovgivningen rent faktisk foreskriver.

Eksempel 2: Luftskifte

I loven står der at; såfremt et naturlig luftskifte ikke kan sikre et tilfredsstillende indeklima, skal der etableres mekanisk ventilation, eller en blanding af naturligt og mekanisk ventilation. Jeg har målt på indeklimaet i mange forskellige firmaer i godt 16 år nu. Jeg har kun i få ganske særlige tilfælde fundet kontorer, hvor naturlig ventilation, altså regelmæssig åbning af vinduer, ikke har kunnet klare belastningen. Kun når vi er oppe i store koncentrationer af mennesker som i mødelokaler og skoleklasser, er naturlig ventilation ofte utilstrækkelig.

Men det betyder ikke at man ikke indretter sig med mekaniske hjælpemidler, og mange gange er løsningen på en indeklimabelastning alligevel blevet suppleret med et aircondition anlæg, loft- eller gulvfaner, eller sågar et helt ventilationsanlæg. Specielt med de krav der stilles til byggerier efter 2010, skal der være mekanisk ventilation. Så fremover vil kravet i arbejdsmiljølovgivningen, sakke helt bagud af den teknologiske udvikling.

Når du ikke har ansatte

Du skal altså overholde arbejdsmiljølovens bestemmelser. Lang hen ad vejen består de dog af dog sund fornuft, og du vil garanteret finde ude af, at du overholder langt det meste, såfremt du efterprøver det. For sagen er ofte, at vores normer i 2012 er væsentlig mere fokuseret på at have det bedre, end hvad lovgivningen kan følge med til. Bare se på CSR, firmafrugtordninger, teambuildingture. Det er forhold, der er meget begrænset beskrevet, og ofte først beskrevet efter mange virksomheder allerede har indført dette.

Hvis du ikke har ansatte vil de færreste kerer sig om dit arbejdsmiljø! Myndighederne fokuserer på de ansatte der ikke har mulighed for at påvirke deres arbejdsmiljø i samme grad som du, og sådan skal det også være. Så du skal nok ikke forvente at Arbejdstilsynet kommer på en razzia for selvstændige, som vi løbende hører det fra byggepladserne!

Hvad så når du har ansatte?

Hvis du har ansatte bliver kravene om at håndhæve arbejdsmiljøloven skærpet, og der træder en række dokumentationskrav i værk. Så snart du har bare én ansat, der ikke er familiemedlem, skal du til enhver tid kunne dokumentere, at du følger arbejdsmiljølovgivningen.

Jeg har her skitseret de væsentligste dokumentationskrav du skal kunne fremvise.

  • Arbejdsmiljøorganisation hvis du har ti ansatte eller derover.
  • Arbejdspladsvurdering – APV, mindst hvert tredje år.
  • Arbejdsmiljødrøftelse – en gang årligt.
  • Lovpligtige kurser for de ansatte
  • Lovpligtige eftersyn af materiel
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger på kemikalier

Det lyder af mange krav, men det er reelt ikke særligt omfattende, hvis du fra starten af, sætter det hele i system.  I arbejdsmiljøbloggen vil jeg den kommende tid guide dig igennem kravene et efter et.

Del indlægget med venner og kollegaer

Blog ekspert

EKSPERTENS BLOGINDLÆG

Tina Johansen

Indehaver af Damavi

Tags:
Jura, Tryghed

På alle virksomheder med ansatte der bruger kemikalier, er der krav til kemikaliestyring. Dvs. man skal have et sikkerhedsdatablad på hvert produkt, en liste over produkterne og en arbejdspladsbrugsanvisning der fortæller under hvilke forhold de ansatte bruger produkterne på jeres virksomhed.

Tina Johansen

Indehaver af Damavi

Tags:
Jura

Se det i øjnene – rygeloven er kommet for at blive. Men det er dens indhold derimod ikke, der løbende bliver opdateret eller opstrammet. Hvis du i din virksomhed er faret vild i rygelovsjunglen, gør arbejdsmiljøeksperten Tina Johansen her status på de gængse regler.

Tina Johansen

Indehaver af Damavi

Tags:
Tryghed

Et godt arbejdsmiljø er alt afgørende for din daglige succes... og derudover er det lovpligtigt! Tina Johansen guider dig til et sundt arbejdsmiljø.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.