Bloggen

Spørger I jer selv nok?

Spørger I jer selv nok?

Tags:

Måske er I gode til at reflektere over jeres fælles ledelsespraksis i dit team. Måske er I – som så mange andre – mere optaget af den daglige drift og de forretningsmæssige udfordringer.

Hvis du ønsker, at I undersøger jeres fælles ledelsespraksis mere end I gør i dag og ad den vej styrker virksomheden, får du her et par idéer til spørgsmål, I kan stille jer selv.

Hvordan er vi proaktive?

Det har altid været vigtigt at være proaktiv som lederteam, hvis man vil klæde virksomheden på til at imødekomme fremtidens krav i et vækstscenarie, men hvordan gør man?

Her er en idé til, hvordan I kan udfordre jer selv:

  • Placér jer selv 2 år ud i fremtiden og frigør jer fra aktuelle problemer og udfordringer.
  • Brainstorm på, hvad I ønsker, at jeres stakeholdere skal sige om jer og jeres arbejde til den tid.
  • Noter 2-3 ting, som I hver især, fra den fremtidige position, kan se, at I som team begyndte at fokusere på i dag. Gør dette individuelt.
  • Skab herefter et fælles billede ud fra de individuelle bidrag. Det kan fx være hvilke værdier, I begyndte at leve efter eller hvad I lærte at gøre anderledes I den tid, der er gået.

Kilden til øvelsen er Peter Hawkins, der i flere årtier har arbejdet banebrydende med udvikling af high performance lederteams.

Hvordan udnytter vi vores forskelligheder?

Et andet af succeskriterierne for at vækste via god ledelse er, at anerkende og udnytte hinandens forskelligheder, men hvordan gør man reelt det?

Èn måde er, at stille respekten (læs: ærekærheden) for ens egen måde at gøre tingene på til side og i stedet give andres måde en chance.

Ved at være ”respektløs” overfor egne forestillinger, idéer og praksis og tage hinandens perspektiver og forslag for gode varer, sætter I jer ud over mekanismen ”Det jeg ikke (op)fatter, eksisterer eller dur ikke”.

Det betyder, at I kollektivt får adgang til meget mere indsigt, og kan navigere på en måde, der ikke begrænses af jeres respektive vanlige måder, at tænke og handle på.

Det kræver mod og tillid, men hvis I tør at stole på det, som I ikke er enige i eller helt forstår, så er udnyttelse af jeres forskelligheder en reel mulighed.

Hvordan drager vi nytte af vores stakeholder relationer?

At inddrage jeres stakeholdere og deres syn på jeres produktive og relationelle kompetencer er lige så essentielt for jeres fælles ledelseskvalitet, som en individuel 360 graders analyse er for din personlige udvikling som leder.

Hvis I løbende inviterer udvalgte stakeholdere på besøg i jeres fælles ledelsesrum og ærligt spørger dem til råds, kan I opbygge en tillidsfuld relation, der giver jer den vitale information, I har brug for til at nuancere jeres eget billede af jer selv som ledelse.

Det kan være interne stakeholdere i form af medarbejdere eller bestyrelse. Det kan også være eksterne stakeholdere i form af nøglekunder, leverandører, samarbejdspartnere eller lovgivende og rådgivende instanser.

Relevante spørgsmål at stille her kunne være:

  • Hvad mener I, at dette lederteam er sat i verden for at levere?
  • Hvad gør vi hhv. rigtigt og forkert for at opfylde vores mission?
  • Hvad kendetegner vores samarbejde hhv. internt i teamet og i vores relationer til jer?
  • Hvad skal vi lære for at opfylde vores mission i fremtiden?


At stille spørgsmål til jeres fælles intentioner, adfærd og resultater kræver mod. Mod til at blotte sig. Mod til at høre efter ny indsigt. Og mod til at gøre noget andet end, I plejer.

Men det betaler sig!

Del indlægget med venner og kollegaer

Blog ekspert

CEO og Founder, Living Leadership

Jeg er certificeret leder- og teamcoach (PCC, CPCC og CTPC) og exam. mediator. Mine grundprincipper er 1) professionalisme og leg, 2) formålet i centrum, 3) personen i organisationen, 4) styrkebaseret tilgang og 5) ting tager tid, hvis det skal være holdbart. Jeg har arbejdet med leder- og teamudvikling siden 1993 i regi af Nordea. I 2005 besluttede jeg mig for at stifte min egen coachvirksomhed og dermed stille min nysgerrighed til rådighed for flere. I 2007 etablerede jeg Living Leadership ApS sammen med organisationspsykolog Kirsten Bragh. Siden 2009 har jeg drevet selskabet alene. Min arbejdsform er enten selvstændig eller i samarbejde med andre konsulenter, der også driver deres egen virksomhed. Hvis du som leder vil skabe forandringer og udvikling, skal du starte med dig selv. I mit arbejde hjælper jeg ledere og ledelsesteams med at se fordomsfrit på sig selv og ændre deres mindset, adfærd og samarbejde, så de opnår større forretningsmæssig og menneskelig succes i deres virksomhed.

Følg mig på LinkedIn.

EKSPERTENS BLOGINDLÆG

Helene Aalling

CEO og Founder, Living Leadership

Hvis I skal have det godt med hinanden, skal I turde konfrontere hinanden med det, I er utilfredse med på en konstruktiv måde.

Helene Aalling

CEO og Founder, Living Leadership

Tags:

Du behøver ikke at være en superhelt for at drive virksomhed. Til gengæld er det vigtigt, at du stoler på, hvad du kan, ud fra et oplyst og nuanceret grundlag. 

CEO og Founder, Living Leadership

Jeg er certificeret leder- og teamcoach (PCC, CPCC og CTPC) og exam. mediator. Mine grundprincipper er 1) professionalisme og leg, 2) formålet i centrum, 3) personen i organisationen, 4) styrkebaseret tilgang og 5) ting tager tid, hvis det skal være holdbart. Jeg har arbejdet med leder- og teamudvikling siden 1993 i regi af Nordea. I 2005 besluttede jeg mig for at stifte min egen coachvirksomhed og dermed stille min nysgerrighed til rådighed for flere. I 2007 etablerede jeg Living Leadership ApS sammen med organisationspsykolog Kirsten Bragh. Siden 2009 har jeg drevet selskabet alene. Min arbejdsform er enten selvstændig eller i samarbejde med andre konsulenter, der også driver deres egen virksomhed. Hvis du som leder vil skabe forandringer og udvikling, skal du starte med dig selv. I mit arbejde hjælper jeg ledere og ledelsesteams med at se fordomsfrit på sig selv og ændre deres mindset, adfærd og samarbejde, så de opnår større forretningsmæssig og menneskelig succes i deres virksomhed.

Følg mig på LinkedIn.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.