Bloggen

Hvordan udvikler du sund selvtillid?

Tags:

Oplever du nogen gange, at du kommer til at overvurdere dine egne faglige eller personlige evner? Eller undervurdere? Begge dele kan være lige skidt, hvis du vil etablere virksomhed eller have en eksisterende virksomhed til at vokse.

De fleste vil helst følge mennesker, der har en sund selvtillid, dvs. stoler på sig selv og fx prøver nogle ting af – også selv om det ikke altid lykkes – uden at stikke sig selv og andre blår i øjnene i forhold til egne grænser.

Som coach er jeg optaget af, hvordan mennesker kan forvalte deres personlige evner bedst muligt til gavn for sig selv og andre. Herunder også se på, hvilke personlige ressourcer man ikke trækker nok på eller bruger forkert.

For at udnytte dine personlige ressourcer på en god måde, får du her 3 faser, som er forudsætninger for at få et både klart og nuanceret billede af, hvilke ressourcer du egentligt har at trække på hos dig selv, og hvordan du ønsker at forvalte dine evner. Så du ved, hvad du kan regne med fra dig selv og dermed også, hvad andre kan have tillid til.

Fase 1 – Bliv bevidst om dine personlige ressourcer

Den første forudsætning for at skabe en sund selvtillid er, at kende sine personlige ressourcer, herunder både styrker og faldgrupper ved en bestemt evne. Måske tænker du ikke så meget over, hvad du er god til. I det øjeblik, du er mere bevidst, kan du udnytte dine evner mere hensigtsmæssigt. Dvs. hverken over- eller underdrive.

Et eksempel

Lad os antage, at du har analytiske evner. Du har nemt ved at se ting fra flere sider, er objektiv og tager beslutninger, der beror på et solidt og gennemarbejdet grundlag.  Hvis du ikke er opmærksom på denne side af dig selv, er der måske situationer, hvor din kritiske tænkning ikke udnyttes optimalt, og I tager en beslutning på et løsere grundlag, end du kunne have bidraget med. Alternativt kan din objektive tilgang fx betyde, at du bliver for kynisk i din håndtering af en situation i fht. de mennesker, der er involveret.

Hvis du derimod er bevidst om denne evne kan du stille den til rådighed, når der er brug for den og moderere den i fht. andre behov, der kræver nogle andre hensyn.

Som en hjælp findes der mange forskellige og nemt tilgængelige selvtests, hvor man ved at svare på en række udsagn kan få et billede af ens personlige karakteristika. Fordelen ved dette er, at du har noget at tage afsæt i, når du kigger nærmere på dig selv.

Du kan f.eks. tage en VIA-test (www.viacharacter.org), der giver dig 24 styrkeområder at orientere dig i.

Fase 2 – Afdæk, hvordan de kommer til udtryk i dag

Når du – bla. ved hjælp af en test – er blevet opmærksom på dine personlige ressourcer, kan du åbent og systematisk reflektere over, hvordan du konkret bruger de forskellige sider af dig selv. Spørgsmålet er så, om man egentligt ved bedst selv. Det kan i hvert fald ikke stå alene.

Derfor er det en god idé at spørge andre, hvordan de oplever at en bestemt evne kommer til udtryk. Det kan være interne (partnere, lederkolleger og medarbejdere) eller eksterne (kunder, leverandører og samarbejdspartnere). Eventuelt også nogle fra privatsfæren.

F.eks. er du måske ikke selv opmærksom på, hvor åben du er for andres analyser, og hvor aktivt du opsøger andres perspektiver. Det er de andre, der skal fortælle dig det.

Hvis du tillader dig selv at blive klogere via andres oplevelser af dig, kan det effektivt understøtte en sund selvtillid, fordi din indsigt er blevet klarere og mere nuanceret end den, du selv kan levere.

Fase 3 – Beslut, hvordan de skal komme til udtryk i fremtiden

Når du ved hjælp af tests, dine egne overvejelser og andres input er blevet mere opmærksom på, hvad du egentligt har at trække på, kan du aktivt beslutte, hvordan du vil udnytte dine ressourcer i fremtiden.

Noget af det kommer nemt til dig, noget af det kræver mere fokus.

Du skal ikke være en superhelt for at drive virksomhed. Du skal i stedet stole på, hvad du kan, ud fra et oplyst grundlag.
 

Del indlægget med venner og kollegaer

Blog ekspert

EKSPERTENS BLOGINDLÆG

Helene Aalling

CEO og Founder, Living Leadership

Hvis I skal have det godt med hinanden, skal I turde konfrontere hinanden med det, I er utilfredse med på en konstruktiv måde.

Helene Aalling

CEO og Founder, Living Leadership

Tags:

Ønsker du, at styrke virksomheden via en styrket ledelsesdialog? Her får du et par idéer til spørgsmål, I kan stille jer selv.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.