Hvad kan vi hjælpe med?

Handel med lande uden for EU (tredjelande)

Du skal registreres som importør og/eller eksportør (toldregistreres) hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis du handler med lande uden for EU (tredjelande). Tredjelande er alle lande uden for EU, herunder Færøerne og Grønland. Du skal anvende den samme blanket, som du benytter til momsregistrering.

Salg af varer til lande uden for EU

Før varerne udføres, skal du vise dem for SKAT på det toldekspeditionssted, hvor de forlader landet. Du skal medbringe et udfyldt EF-enhedsdokument ("udførselsangivelse") eller print eller lignende med reference til det ekspeditionsnummer, der er tildelt af SKATs eksportsystem. Sender du varerne med post eller bane, er der normalt visse lettelser. EF-enhedsdokumentet kan du købe i en boghandel.

Du skal ikke opkræve moms af de varer, du sælger, hvis du kan dokumentere, at de er sendt ud af EU (dvs. udført). Derfor bør du i egen interesse opbevare kopi af udførselsdokumentationen. Det kan f.eks. være en kopi af EF-enhedsdokumentet, en indleveringskvittering fra DSB eller postvæsenet, kopi af fragtbrev, fakturakopi, skriftlig ordre, korrespondance med køber, bankafregning o.l.

Køb af varer i lande uden for EU

Når du køber varer i lande uden for EU, vil du i nogle tilfælde skulle betale told og eventuelt også punktafgift.

Told er en ofte overset afgift, som i værste tilfælde kan udgøre op mod 20% af varernes indkøbspris. Det kan fordyre dem så meget, at det ikke kan betale sig at importere dem.

Tolden beregnes af toldværdien, dvs. salgsbeløbet på sælgers faktura plus fragt og forsikring til EU"s ydre grænse.

Eventuel fragt og forsikring inden for EU er ikke toldpligtigt og skal ikke medregnes til toldværdien. Selve tolden kan du fratrække som en driftsomkostning i dit regnskab.

Når du bogfører købet, skal du selv beregne en såkaldt dansk erhvervelsesmoms på 25 % af fakturaværdien. Det giver dig samtidig lov til at fradrage det samme beløb på din konto for købsmoms. Dit momsregnskab går altså i 0.

Sælger du varen videre, skal du opkræve 25% moms af din salgspris.

Når dine varer ankommer til Danmark, skal du fortolde dem ved at udfylde et EF-enhedsdokument. Du sender dokumentet, kopi af fakturaen, fragtbrev, eventuel oprindelsesdokumentation mv. til SKATs lokale toldekspeditionscenter.

Det kan være temmelig kompliceret at udfylde et EF-enhedsdokument. Du kan f.eks. kontakte et speditionsfirma, der kan hjælpe med at udfylde og indsende dokumentet.

Som registreret importør vil du én gang om måneden modtage en opkrævning fra SKAT på den told, du skal betale. Du kan stille sikkerhed for tolden - så skal du betale den 16 dage efter udløbet af den måned, hvor varerne er indført. Hvis du ikke stiller sikkerhed, skal du betale tolden senest 5 dage efter, at varerne er fortoldet (fortoldningsdagen).

På sigt kan du overveje at bruge SKATs elektroniske import- og eksportsystem, der gør din registrering nemmere.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.