Bloggen

Sådan undgår du, at dine fakturaer forælder

Tags: Jura, Økonomi

Indlægget her behandler forældelse af gæld, der er opstået, når en erhvervsdrivende har udstedt en faktura. Jeg vil ikke behandle forældelse af gæld, der fx er opstået ved udførelse af arbejde i et ansættelsesforhold eller et lån. Her gælder andre regler.

Reglerne om forældelse af gæld er reguleret i ”Forældelsesloven”.

3-årig forældelse
Efter forældelsesloven forælder alle krav tre år efter, at de er opstået. Fristen vil typisk løbe fra fakturadatoen. Hvis man har været lang tid om at udstede fakturaen fra det tidspunkt, arbejdet blev gjort færdigt, vil fristen dog i stedet løbe fra tidspunktet for færdiggørelsen.

Den 3-årige forældelse betyder, at du som erhvervsdrivende ikke kan kræve, at skyldner betaler din faktura, hvis der er gået mere end tre år, og du ikke har gjort det nødvendige for at undgå forældelse.

Hvad kan du gøre for at undgå forældelse?
Først og fremmest skal du være opmærksom på, at der ikke længere sker afbrydelse af forældelsen, selvom du sender en påmindelse, rykkerskrivelse, kontoudtog eller lignende til skyldner.

Din inkassoadvokat kan hjælpe dig med at afbryde forældelsesfristen på flere måder, herunder ved at:

1. Få skyldnerens skriftlige erkendelse af gælden. Det kan fx ske ved, at skyldner underskriver en skyldnererklæring. Typisk vil skyldnererklæringen kombineres med en aftale om, at gælden skal betales tilbage i afdrag (afdragsordning).

Din inkasso advokat udformer skyldnererklæringen i overensstemmelse med Retsplejelovens § 478, således at skylderklæringen har samme gyldighed som en dom. Herved spares du retsafgift og advokathonorar til erhvervelse af dom.

2. Hvis skyldner ikke vil underskrive en skyldnererklæring eller et frivilligt forlig, er din inkassoadvokat nødsaget til at få dit krav slået fast ved at foretage retslige skridt mod skyldneren, dvs. ved at sende en stævning eller et betalingspåkrav til retten med henblik på at opnå en dom eller påtegning.

3. Der kan også ske afbrydelse af forældelsen ved indgivelse af en konkursbegæring, der medfører afsigelse af konkursdekret.

Hvis inkassoadvokaten opnår dom, påtegning af betalingspåkrav, frivilligt forlig eller en skriftlig skyldnererklæring, afbrydes forældelsen ikke kun, men du opnår tilmed en 10-årig forældelse.

Selvom du har opnået en 10-årig forældelse, skal du dog være opmærksom på, at renterne fortsat forælder efter tre år. Det er derfor vigtigt, at du har et inkassofirma, der løbende sørger for at følge op overfor skyldnerne.

Din inkassoadvokat kan vejlede dig om, hvilken skridt, der vil være hensigtsmæssige for dig. I øvrigt kan det være en fordel at vælge en inkassoadvokat frem for et inkassofirma, idet en advokat vil være i stand at følge inkassosagen hele vejen i retssystemet, uanset om skyldneren måtte gøre indsigelser mod kravet.

Del indlægget med venner og kollegaer

Blog ekspert

EKSPERTENS BLOGINDLÆG

Torben Stohn

Ansvarlig, Advokaternes Inkasso Service

Dårlige betalere har mange begrundelser for, hvorfor fakturaen ikke er betalt til tiden. Hvis du følger disse råd, kan du ofte få kunderne til at betale og dermed undgå at kontakte en inkasso advokat eller et inkassofirma.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.