Bloggen

Er din studentermedhjælper funktionær – og hvilken betydning har det?

Hvis din medarbejder opfylder ganske få betingelser, er vedkommende funktionær og dermed omfattet af funktionærloven. Uanset hvad I aftaler.

Funktionærloven indeholder en lang række regler, som du skal følge - derfor er det vigtigt at have styr på, om din medarbejder er funktionær. Også din studentermedhjælper.

Hvis en medarbejder hverken er funktionær eller omfattet af overenskomst, er du ret frit stillet med hensyn til ansættelsesvilkår. Eksempelvis kan du selv fastlægge opsigelsesvarsler, og bestemme om medarbejderen skal have løn under sygdom. Er medarbejderen funktionær, er disse vilkår fastlagt i funktionærloven.

I denne artikel får du enkelte eksempler på, hvem der kan være funktionær og enkelte eksempler på, hvad det betyder. Du skal være opmærksom på, at vi ikke kommer hele vejen rundt i funktionærreglerne.

Hvem er funktionær?
Den medarbejder, der er omfattet af (alle) disse tre betingelser er funktionær:

  1. Medarbejderen udfører funktionæropgaver i
  2. 8 timer eller mere i gennemsnit om ugen, og
  3. du kan som arbejdsgiver give medarbejderen instruktioner om blandt andet arbejdets udførelse.

Titel, løn, alder og om medarbejderen er time- eller månedslønnet har ingen betydning.

Hvad er funktionæropgaver?
Det er blandt andet arbejde i butik og på kontor. Der er også andre kategorier, men de vil ikke blive behandlet her.

Eksempler på funktionærjob: Ekspedition, telefonpasning og mødebooking. It- og webarbejde. Kommunikation og oversættelse. Økonomi- og bogholderiopgaver.

Praktisk kontormedhjælp (post, ærinder, oprydning) falder uden for funktionærloven.

Eksempel:

Du ansætter en studerende til at hjælpe med at passe jeres hotline, og I aftaler en arbejdstid på 7 timer om ugen. Det er et funktionærjob, men antal timer pr. uge er under 8, så vedkommende er ikke funktionær. Efter nogle måneder viser det sig, at din studentermedhjælp i hele perioden har arbejdet gennemsnitligt 9 timer om ugen. Det betyder, at vedkommende er omfattet af funktionærloven, da både kravet til jobindhold og antal timer er opfyldt. Det er altså de faktiske forhold, der har betydning.

Hvad betyder det for ansættelsesvilkårene?
Funktionærloven indeholder blandt andet regler om opsigelsesvarsler, prøvetid, godtgørelse ved usaglig afskedigelse, delvis løn under fravær ved graviditet og barsel samt om løn under sygdom.

Opsigelsesvarsler og prøvetid
Hvis du ikke skriver i ansættelseskontrakten, at I har aftalt prøvetid, har din medarbejder allerede fra ansættelsens start krav på 1 måneds opsigelsesvarsel til fratræden ved en måneds udgang.

Dette varsel stiger til 3 måneder efter udgangen af 5. måned. Herefter forhøjes opsigelsesvarslet med 1 måned for hvert 3. ansættelsesår, dog højst til 6 måneder.

Hvis I aftaler prøvetid, som er 3 måneder, kan begge parter opsige med 14 (kalender)dages varsel til fratrædelse inden de 3 måneder er gået. Det betyder, at opsigelse skal ske senest inden 2½ måned efter tiltrædelse.

Sker ansættelse i løbet af en måned, beregnes opsigelsesancienniteten fra den 1. i denne måned.

Eksempel:

Du ansætter en studerende den 8. februar uden prøvetid. Det går skidt og du opsiger vedkommende den 15. marts. Fratrædelsestidspunkt er 30. april. Havde I aftalt prøvetid, kunne fratrædelse være sket 14 kalenderdage efter den 15. marts, det vil sige fratrædelse 30. marts.

Godtgørelse ved usaglig afskedigelse
Hvis du opsiger en studentermedhjælper, der har været ansat i mere end 1 år, uden en saglig begrundelse, kan du blive mødt med krav om godtgørelse.

Du skal være opmærksom på, at overtrædelse af andre love, eksempelvis ligebehandlingsloven, kan betyde krav om godtgørelse allerede i forbindelse med rekruttering og eventuelt afslag på ansættelse samt fra ansættelsens start.

Løn under fravær ved graviditet og barsel
Hvis din studentermedhjælper bliver gravid, har vedkommende ret til halv løn ved fravær 4 uger inden forventet fødsel og i 14 uger efter fødslen. Du kan læse om virksomhedens muligheder for at få refusion på Virk.dk.

Løn under sygdom
En funktionær har ret til fuld løn under sygdom, uanset hvor længe sygdommen varer. Der kan søges refusion efter 30 kalenderdages sygdom.

Eksempel:

I har aftalt fast arbejdstid hver mandag og onsdag eftermiddag. Din medarbejder er syg hele ugen og du skal betale sædvanlig løn for de to dage.

Husk de øvrige regler
Hvis din studentermedhjælper er ansat i mere end 1 måned og arbejder i gennemsnit mere end 8 timer, skal du udarbejde en ansættelseskontrakt. Den skal indeholde alle væsentlige vilkår – du kan eventuelt læse mere i et tidligere blogindlæg.

Der er masser af andre love og regler, du skal have styr på. Ansætter du studerende under 18 år, skal du eksempelvis være opmærksom på Arbejdsmiljøloven, som stiller skærpede krav til arbejdsgivers planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

Del indlægget med venner og kollegaer

Blog ekspert

EKSPERTENS BLOGINDLÆG

Gitte Aaberg

Jurist og ekspert i persondata og personalejura.

Tags:

Forbliv ajour og up to date med jeres arbejde på persondataområdet.

Gitte Aaberg

Jurist og ekspert i persondata og personalejura.

Det er vigtigt, at din virksomhed er rustet til at administrere medarbejdernes feriefridage ordentligt. Få det fulde overblik over spillereglerne her.

Gitte Aaberg

Jurist og ekspert i persondata og personalejura.

Splid mellem medarbejdere og ledere kan ses på bundlinjen. Faglige sager tæger på alles tid og det kan især skabe dårlig stemning – alt sammen noget der trækker energi og ressourcer.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.