Hvad kan vi hjælpe med?

Kontrakt på en sælger

Umiddelbart ligner rekruttering af sælgere de fleste andre rekrutteringer, men typisk er der mere fokus på referencer og tjek af samme i forhold til tidligere resultater og opfyldte mål. Man skal også medtænke løn, bonusordning og andre kompensationer, som har forbindelse til sælgerens resultater.

Formaliteter

En ansættelse som sælger hører under funktionærloven, hvilket giver den ansatte visse rettigheder og arbejdsgiveren visse retningslinjer og forpligtelser. Det er derfor mest oplagt at udarbejde ansættelseskontrakten efter funktionærvilkårene, da det dels tager højde for de krav, der stilles, og det dels sparer noget arbejde, da vilkårene er defineret på forhånd. Den ansatte har bl.a. krav på løn under sygdom og delvis løn under barsel, og forskellige regler i forbindelse med opsigelse og ferie gør sig gældende.

Der bliver ofte opstillet en kunde- og konkurrenceklausul, som beskytter virksomheden mod, at sælgeren selvstændigt overtager kunderne. Lønforhold for sælgere kan spænde fra en fast månedsløn over en kombination af grundløn og provisionsløn til ren provision. Hvis en sælger, som er ansat på funktionærvilkår, arbejder på ren provisionsløn, skal man være opmærksom på, at der i forbindelse med sygdom, ferie osv. skal være defineret en realistisk lønramme.

Rent økonomisk er det mest hensigtsmæssigt at provinsionsaflønne sælgere, men alternativt kan man aftale en fast grundløn og en bonusordning. Det giver sælgeren større økonomisk sikkerhed, hvilket kan være med at fastholde ham/hende i jobbet. Hvilken lønmodel, man anvender, afhænger af branche og marked.

Det er afgørende, at der indgår prøvetid i ansættelseskontrakten. Den ligger typisk på 3 måneder. Arbejdstiden kan svinge eller være afhængig af perioder osv. Tag stilling til, om sælgeren selv skal tilrettelægge sine timer, eller om der er en fast struktur, han/hun skal følge.

Hvis sælgeren skal på kundebesøg eller af andre årsager vis rejse rundt, skal man fra starten aftale en firmabilordning eller retningslinjer for kørselsgodtgørelse. Hvis der er andre rejseudgifter, bør man også fastsætte, hvordan de bliver refunderet. Hvis der er flere forskellige arbejdssteder, skal de alle fremgå af ansættelseskontrakten.

Hvilken sælgertype?

I forhold til kunderne er det vigtigt at afgøre, hvilken slags kunder sælgeren varetager - er det eksisterende eller nye? Store eller små? Bestemmer sælgeren selv? Hvor mange kan han/hun stå for? Hvad er mest realistisk? Desuden skal den generelle tavshedspligt fremgå tydeligt af enten ansættelseskontrakten eller en særskilt aftale.

Vurderingen af en sælger må ske med udgangspunkt i, hvilken type sælger man er ude efter. Det handler om kemi: Tror man på, at sælgeren vil have troværdig gennemslagskraft over for de kunder, han/hun skal arbejde med, og vil sælgeren repræsentere virksomheden og dens værdier godt? Den dygtige sælger kan gå på tynd is og i en ansættelsessamtale på en troværdig måde give indtryk af langt bedre performance og kompetencer, end han/hun måske har. Her må man vurdere, om man synes, det er en god egenskab for en sælger eller ej.

Disse generelle råd kan danne grundlag for en sælgeransættelseskontrakt.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.