Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Juridisk ledelsesansvar for bestyrelse og direktion

Virksomhedsledelser kan ved fejl og forsømmelse påføre både virksomhed og tredjemand tab. Medieomtale om kartelbøder og insiderhandel har sat fokus på bestyrelsers etiske, moralske og juridiske ansvar. Denne artikel beskriver det juridiske ansvar. Spørgsmålet er: Hvordan kan bestyrelsen, der ikke har sin daglige gang i et selskab, sikre sig den nødvendige information om selskabets forhold og opbygge en effektiv kontrol med, at selskabet ikke kommer ud i kriser og belastende retssager?

Få de rigtige informationer

En blandt flere betingelser er, at bestyrelsen kan stole på rigtigheden og kvaliteten af de oplysninger, den får af direktionen, andre medarbejdere i selskabet og fra revisor. En anden vigtig betingelse er, at bestyrelsen også forholder sig effektivt, kompetent og kritisk til indholdet af den informationsstrøm, der lander på bestyrelsens bord via selskabets interne og eksterne kilder.

Kan man gardere sig mod kriser og retssager?

Ingen bestyrelse eller direktion kan gardere sig fuldstændigt mod kriser og retssager, men ved rettidig omhu og professionel ekstern rådgivning kan en ledelse langt hen ad vejen skabe nogle indbyrdes kontrolmekanismer og informationsveje, der gør det muligt at forebygge og foregribe kriser og retssager, som ellers ville have skadet et godt omdømme i erhvervslivet.

At man træder ud af en bestyrelse, sikrer ikke altid mod et erstatningsansvar, især hvis en bestyrelsesformand med professionel baggrund udtræder uden at underrette investorer om det og lader en direktør sidde tilbage i ledelsen efter kollektiv kritik af direktionen.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her