Hvad kan vi hjælpe med?

Du er fyret! Fire råd om god afskedigelse

Står du i den uheldige situation, at du skal fyre en medarbejder? Læs fire råd om den gode afskedigelse. Vi kan ikke garantere, at de gør afskedigelsen til en god oplevelse, men de kan forhåbentlig forhindre retssager og dårlig omtale.

Det er aldrig nemt at afskedige en medarbejder. Der er en rigtig og en forkert måde at gøre det på, og med den rigtige vejledning kan begge parter forlade situationen med selvrespekten og respekten for hinanden intakt.

Der er tre vigtige aspekter af en egentlig opsigelse: Det juridiske, det psykologiske og det sociologiske. Den juridiske del indebærer, at du gennemser loven og foretager en begrundet forretningsmæssig beslutning, gennemgår dine optegnelser og skaffer gyldige kopier af eventuelle krav. Den psykologiske del involverer, at den opsagte medarbejder får mulighed for at fortælle sin historie og forlade selskabet med værdighed. Den sociologiske del omfatter, at du tager hensyn til virkningerne af en opsigelse på de tilbageværende medarbejdere og din virksomheds omverden.

1. Stræb efter objektivitet.
Følelserne kan løbe af med en i et kontormiljø, især i vanskelige økonomiske tider, hvor både ansatte og arbejdsgivere føler et konstant pres for at være på toppen. Beslutningen om at afskedige en medarbejder bør være en objektiv forretningsbeslutning lige som så mange andre, ikke en følelsesmæssig reaktion. Ingen i virksomheden bør have ret til at fyre en medarbejder uden en forretningsgang, der indebærer andres tilladelse og tilsyn. Den mest alvorlige foranstaltning, der kan træffes af én person i en organisation bør være en administrativ suspension, der giver virksomheden ordentlig tid til at indsamle og vurdere fakta i sagen og rådføre sig med en advokat, hvis det er nødvendigt.

2. Skab en bro til fremtiden.
Det er vigtigt, at du tænker på at beskytte din virksomheds omdømme, når medarbejdere opsiges. Tidligere ansatte er ikke kun en fremtidig kilde til arbejdskraft, faktisk kan din virksomheds håndtering af opsigelser påvirke jeres muligheder for at rekruttere efterspurgt arbejdskraft i fremtiden. Som arbejdsgiver bør du bestræbe dig på at afskedige dine ansatte gennem en proces, der hjælper medarbejderen til at forlade virksomheden stoltheden intakt. Det er vigtigt, at der er en person i virksomheden, måske den opsagte medarbejders direkte overordnede eller en HR-medarbejder, der kan give ham eller hende mulighed for at fortælle sin historie. En opsagt medarbejder skal forstå, at selv om en ansættelse ikke fungerede, har arbejdsgiveren værdsat hans eller hendes arbejde og bebrejder ikke vedkommende noget personligt.

3. Gennemgå kontrakter og organisér papirarbejde.
Hvis en opsagt medarbejder beslutter sig for at søge juridisk hjælp for diskrimination eller andre krav, kan en advokat finde krænkelser af den ansatte, som vedkommende ikke engang selv var klar over. Du kan sikre dig mod mulige krav ved en nøje gennemgang af en medarbejders optjening af feriedage og andre optegnelser for enhver potentielt brud på løn og timer på et tidligt tidspunkt, så du sikrer, at sagsøgers advokat ikke opdager nogen uregelmæssigheder senere. Du kan også overveje at anmode den opsagte medarbejder om at underskrive en bindende frasigelse af potentielle retskrav. Det er også vigtigt at minde ansatte om løbende forpligtelser såsom tavshedspligt.

4. Brug dine erfaringer.
Selv om du ikke synes, i håndterede en opsigelse særlig godt, er det ikke sikkert, at dine medarbejderes følelser er på linje med den opfattelse. Det er vigtigt, at du taler med de tilbageværende medarbejdere og ledere for at vide, hvad de tænker og føler om den måde, virksomheden har håndteret opsigelsen på (men husk selvfølgelig at tage hensyn til den fortrolighed, der eventuelt eksisterer i forbindelse med opsigelsen). Det kan hjælpe med at forhindre dårlig stemning efter en vellidt persons "afsked" og hjælper dig som arbejdsgiver med at få indsigt i, hvordan du kan håndtere lignende situationer i fremtiden.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.