Hvad kan vi hjælpe med?

Opsigelse og fratrædelse

237

Der kan være flere grunde til, at du som arbejdsgiver beslutter dig for at opsige en medarbejder, lige som medarbejderen kan have sine grunde til at sige op. Alt efter arten af det arbejde den pågældende medarbejder har udført, ansættelseskontraktens specifikationer m.m., er der en lang række love og regler, du skal overholde ved opsigelse og fratrædelse.
Vi har samlet og beskrevet de vigtigste.

Husk også det menneskelige aspekt ved opsigelse - ser du dig nødsaget til at opsige en medarbejder, er det vigtigt at gøre det på en ordentlig måde.

556

Arbejdsgiverens opsigelse

Hvis du ønsker at opsige en medarbejder, skal opsigelsen være sagligt begrundet.

Du skal tage stilling til, om medarbejderen skal arbejde i opsigelsesperioden, og om der eventuelt er nogle ydelser, eksempelvis fratrædelsesgodtgørelse m.v., som medarbejderen kan have ret til som følge af opsigelsen.

Hvis du skal opsige en medarbejder, der er omfattet af en overenskomst, kan du finde reglerne for opsigelse der.

Hvis du skal opsige en funktionær, afhænger opsigelsesvarslet af hvor længe medarbejderen har været ansat.

Medarbejderen har været ansat i

Medarbejderen skal varsles med

mindre end 5 måneder

1 måned

mindre end 2 år og 9 måneder

3 måneder

mindre end 5 år og 8 måneder

4 måneder

mindre end 8 år og 7 måneder

5 måneder

mere end 8 år og 7 måneder

6 måneder


.

601

Usaglig opsigelse

Funktionær

Hvis din opsigelse af din medarbejder ikke er rimeligt begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold, skal du ifølge Funktionærloven betale en godtgørelse, hvis du afskediger en medarbejder, der er fyldt 18 år, og som har arbejdet hos dig i 1 år uden afbrydelser før opsigelsen.

Der er fastsat regler i Funktionærloven i forhold til, hvor stor en godtgørelse medarbejderen kan gøre krav på bl.a.:

 • Hvis medarbejderen har mellem 1 og 10 års anciennitet og er under 30 år, kan medarbejderen fremsætte krav om halvdelen af opsigelsesvarslet
 • Hvis medarbejderen har mellem 1 og 10 års anciennitet og er over 30 år, kan medarbejderen fremsætte krav om højst 3 måneders løn
 • Hvis medarbejderen har mellem 10 og 15 års anciennitet, kan medarbejderen fremsætte krav om højst 4 måneders løn
 • Hvis medarbejderen har over 15 års anciennitet, kan medarbejderen fremsætte krav om højst 6 måneders løn

Ikke-funktionær

Ikke-funktionærer er ikke omfattet af Funktionærloven, men hvis du og medarbejderen er omfattet af en kollektiv overenskomst, indeholder denne typisk bestemmelser om usaglige afskedigelser. Nogle gange er disse bestemmelser væsentligt skrappere end Funktionærloven, derfor bør du nærlæse overenskomsten.

43

Afvikling af udeståender

Når en medarbejder fratræder, er det ofte et ønske fra begge parter, at der sker en fuld og endelig opgørelse af mellemværender. Dette kan være forskud på løn, provision, bonus m.v.
Nedenfor ser du en række af de forhold, du bør undersøge i forbindelse med en fratrædelse:

 • Løn
 • Bonus
 • Provision
 • Personalelån
 • Udlæg
 • Overarbejde og/eller flekstid
 • Personalegoder

Hvis medarbejderen er omfattet af en kunde- og/eller konkurrenceklausul, skal du tage stilling til, om denne ønskes fastholdt.

215

Medarbejderens opsigelse

En medarbejder kan altid opsige sit job - der er dog forskel på opsigelsesvarslets længde, afhængigt af om medarbejderen er funktionær eller ikke-funktionær.

Funktionær

Når en funktionær opsiger sit job følges Funktionærloven. Fra medarbejderens side er opsigelsesvarslet typisk på 1 måned til en måneds udgang.

Ikke-funktionær

Når en ikke-funktionær opsiger sit job, er der ikke nogen lov, der regulerer opsigelsesvarslet. Til gengæld kan opsigelsesvarslet være reguleret i en overenskomst. Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, kan I f.eks. følge reglerne i Funktionærloven.

Hvis I ikke har aftalt noget varsel, må du acceptere det varsel, som medarbejderen giver dig.

I ansættelseskontrakten kan du beskrive opsigelsesvilkårene eller henvise til gældende overenskomst.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.