Bloggen

7 avanceret On-Page SEO tips der vil booste dine rankings

Tags: IT

On-Page SEO er en vital ting, hvis du vil erobre de øverste pladser i SERP. Har du ikke styr på title tag, søgeordsanalyse mv. kan du godt vinke farvel til drømmende om de øverste pladser i SERP (ved mindre du har et hav af gode indgående links). Har du ikke helt styr på det basale on-page SEO, vil jeg anbefale dig at læse denne basale SEO guide, inden du går i gang med denne guide, og evt. kombinere det med denne mere avanceret on-page SEO guide.

Derfor vil jeg i denne guide komme med 7 lidt mere avancerede on-page SEO tips, som vil kunne booste dine placeringer i SERP. I guiden vil jeg tage udgangspunkt i værktøjet A1 Website Analyzer. Det kan derfor være en god ide at bruge det (vær opmærksom på, at det koster $69, men du kan prøve det gratis i 30 dage). Er du ikke interesseret i at købe/bruge A1 Website Analyzer, er der nederst i hvert råd et link til et gratis tool, som du alternativt kan bruge.

Det kan være en god ide se at min video til A1 Website Analyzer nedenunder, inden du læser videre - da jeg tag det for givet nede i rådene, at du kender til de ting jeg nævner i videoen.

Note: Ved nedenstående tips kan det være rart kun at få vist de URLs som er sat til at blive indekseret, da det ofte er dem som er relevante. For at se en oversigt over de sider som er sat til at blive indekseret, kan man bruge koden [index][robotsfileallow] oppe i søgefeltet. Den vil vise alle de URLs, hvor der er sat index som meta tags, og hvor de ikke er blevet disallowed i ens robots.txt. Derudover skal du lige aktivere filteret "Only show URLs with filter-text found in "URL state flags" column" for, at det virker.

index robotsfileallow

#1: Optimer din interne linkprofil

Det er ikke kun indgående links der er vigtige, hvis du vil have de øverste pladser i SERP, men i den grad også interne links. For med interne links viser du søgemaskinerne, hvilke sider du mener der er dine vigtigste sider. Dvs. at de sider med mest linkjuice på din hjemmeside, nogenlunde skal være dine vigtigste sider.

Har du derfor URL-adresser hvor der flyder meget lidt linkjuice til dem, med få relative interne links, vil chancen være store for, at disse sider ikke er de sider som ranker bedst for din hjemmeside. Derfor kan det være en god ide at undersøge hvilke sider hvor der flyder mindst intern linkjuice til, og muligheden for at tilføje flere interne links til disse sider.

Det kan du nemt gøre i A1 Website Analyzer ved at vælge at få vist data "Importance score calculated" (eller "Importance score scaled", hvis du vil have det skaleret til et 0-10 interval).

Importance score calculated

Denne "Importance score calculated" er baseret på en logaritme, der approksimativt viser hvor meget intern linkjuice der flyder ud til de forskellige URLs. Herefter er det bare at sortere efter "Importance score calculated", og finde dem med mindst score.

Intern linkprofil

Når du har fundet dine sider med mindst intern linkjuice, skal du finde nogen sider at linke fra, til de givne sider. Her kan en god metode være at sortere dine sider efter de sider med mest intern linkjuice, så du får en oversigt over de sider der kan overføre mest linkjuice.

Mest intern linkjuice

Her er det vigtigt, at du ikke bare tager de øverste sider. Men, at du i stedet vælger sider, som er relevante ift. den side du vil linke til. Du skal altså kun placere et internt link på en side, hvis du mener det vil give værdi og mening for dine læsere. En anden metode er at søge i Google efter "site:ditdomæne.dk relevant søgeord", fx "site:ivaekst.dk on-page seo" hvis jeg vil finde andre sider på ivaekst.dk, der skal linke til dette indlæg (tak til Halfdan Timm for dette råd).

Og husk at linke med naturlige ankertekst. Tiden med kun at linke med keyword-optimeret ankertekster er forbi. Det er fint at linke med keyword-optimeret ankertekster en gang i mellem, men majoriteten af ankerteksterne skal være naturlige.

Alternativ: Du kan nemt vha. Siteliner se hvilke URL-adresser der overføres mindst/mest linkjuice til. Indsæt blot din URL adresse i feltet > sorter efter "Page Power" (dem med højest "Page Power" overføres der mest linkjuice til).

#2: Ret 302 redirects til 301 redirects

Mange bruger fejlagtigt 302 redirects, når de skal redirecte en URL-adresse til en anden URL-adresse. For problemet med 302 redirects er nemlig, at det overfører 0% af linkjuicen til den anden URL-adresse, og skal derfor ikke bruges, hvis man vil overføre linkjuice ved en redirect.

Det man i stedet skal bruge er en 301 redirect, da den overfører approksimativt 90-99% af linkjuicen. Derfor kan det være en god ide at undersøge om man har brugt 302 redirect på ens hjemmeside, på steder hvor man i stedet burde bruge en 301 redirect.

Du kan nemt finde ud af det i A1 Website Analyzer ved at indtaste "302" i søgefeltet og trykke på Enter.

302 Redirect

Det kan være en god ide lige at filtrere efter "Only shows URLs that are pages",

Vis kun sider med 302 redirect

da det er dem vi er interesseret i. Herefter kan du så via "Extended data" gå ind og se hvortil og hvorfra du bruger en 302 redirect, hvorefter du kan rette det til en 301 redirect.

Alternativ: Med dette tool kan du se om der bruges 302 redirects på din hjemmeside. Du skal blot indsætte URL-adressen > vælg antal sider der skal crawles > tryk på "Ninja check". Hvorefter du nedenunder "Internal Redirects" kan se de forskellige interne redirects der er på dit site, og ud for "Status" se om der er tale om en 302 redirect. Du skal være opmærksom på, at det kun viser redirects som der er et internt link til - men det vil i de fleste tilfælde være de mest relevante, da det er dem der kan overføre linkjuice (ved mindre de har masser af indgående links fra eksterne sider).

#3: Ret links til interne redirects

Som sagt ovenover overfører en 301 redirect ca. 90-99% af linkjuicen. Dvs. at i og med, at der ikke overføres 100% af linkjuicen ved redirects, vil du altså kunne forbedre din interne linkprofil, ved at rette links til interne redirects, til den eksakte URL-adresse. Dette kan måske nemmest illustreres med et eksempel.

Linker du fx internt på din hjemmeside til dinhjemmeside.dk/sadan-vasker-du-toj, som redirecter til dinhjemmeside.dk/vasker-toj, så vil du altså kunne forbedre den interne linkjuice ved at linke direkte til din.hjemmeside.dk/vasker-toj i stedet for dinhjemmeside.dk/sadan-vasker-du-toj.

Selvom det er meget lidt du kan øge din interne linkjuice med, kan du ligeså godt tage det med - da det ikke tag så lang tid at rette. Du finder interne redirects i A1 Website Analyzer ved at indtaste "301" oppe i søgefeltet, når du har foretaget din søgning.

301 redirect A1

Det kan være en god ide at have valgt data Linked to by count, så du kan se hvor mange interne links der er til URL-adressen. Er værdien 0 ud for Linked to by count, kan du springe den redirect over, da der ikke er nogen interne links til den URL-adresse.

Herefter vælger du "Extended data" ude til højre, oppe i fanebladet,

Extended data A1

og "Linked by" nederst nede i fanebladet.

Linked by

Herefter vil du få en oversigt over de sider som linker til den redirectede URL-adresse.

Links redirect

Hvorefter du kan gå ind på disse sider, og redigere linkene fra den redirectede URL-adressen til den rigtige URL-adresse. På store hjemmesider med mange sider, vil dette tip nok ikke være så relevant, da det vil tage utrolig lang tid at rette ift. det udbytte man får ud af det. Men på mindre sites, vil det være en god ide at rette dette.

Alternativ: Du kan med dette Site Crawl Tool nemt finde redirects. Indsæt blot din URL-adresse > vælg antal sider der skal crawles > tryk på "Ninja Check" > herefter vil du få oplyst "Internal Redirects" (interne redirects), hvor du kan se de interne URLs du linker til, som laver en 301 redirect. Du kan desuden ud fra "Internal links" se andre interne sider, som linker til denne redirect.

#4: Duplikeret title tag og meta description

Ved duplikeret indhold (duplicate content på engelsk) forstås der, at der er det samme indhold på 2 eller flere URL-adresser, og det er bestemt ikke godt. Men vidste du, at det heller ikke er så godt at kan have duplikeret title tag og meta description?

Du kan nemt vha. A1 Website Analyzer finde duplikeret title tag ved at filtrere efter "Only shows URL with duplicate titles".

Duplikeret title tags

Herefter kan du sortere efter "Page title", også får du vist de URL-adresser med duplikeret title tags. Og duplikeret meta description findes ved at filtrere efter "Only shows URL with duplicate descriptions".

Duplikeret meta description

Herefter er det bare at sortere efter "Page Desc". Også er det bare at rette title tag/meta description på givne sider, så du undgår duplikeret title tag/meta description.

Alternativ: Du kan også finde duplikeret title tag og meta description vha. Google Webmaster Tools. Gå ind under "Søgefunktionens udseende" > "HTML-forbedringer " > her vil det fremgå om du har "identiske metabeskrivelse" eller/og "identiske title tag".

#5: Find sider med lavt antal ord

Et studie af Moz.com tilbage i 2012 viser, at der er en positiv korrelation mellem antal ord og placering i SERP (om der er en direkte kausalitet må være til diskussion). Derfor kan det være en god ide at analysere din hjemmeside for sider med lavt antal ord, hvorefter du kan tilføje mere tekst til disse sider.

For at finde dette, skal du først og fremmeste vise "Word count" som data.

Word count

Det kan også være en god ide at filtre efter "Only shows URLs that are pages", så du ikke får vist mapper mv. Herefter er det bare at sortere efter "Word count" og finde sider med lavt antal ord

Lidt antal ord

og tilføje mere tekst til disse sider, hvis det giver mening. For tilføj ikke tekst, bare for at tilføje tekst (der er ikke nogen der gider at læse lange tekster, hvis der ikke er noget kød på). Tilføj derfor tekst hvis og kun hvis du mener det giver værdi for dine brugere, at der er mere tekst på den givne side - hvis ikke, så lad være.

Alternativ: Du kan også få vist de forskellige siders antal ord vha. Siteliner. Indsæt URL-adresse > tryk "Go" > sorter efter "Words".

#6: Find title tags der er længere end 512 pixels

Som du måske ved, har Google for nylig lavet en ændring i SERP, så du har plads til færre tegn i dit title tag. Du har 512 pixels til rådighed, men det kan dog være meget svært at vurdere på stående fod, så et studie fra Moz.com viser, at 55 tegn er en meget god tommelfingerregel at bruge. Dette kan dog være en meget upræcis antagelse, da der er stor forskel i hvor mange pixels de forskellige bogstaver fylder, og om du fx bruger store eller små bogstaver.

Dette problem kan du dog løse A1 Website Analyzer. For her kan du med en filter få vist alle title tags, som er længere end 512 pixels, og derved er for lange til, at det hele kan vises i SERP.

Det første du skal gøre, er at vælge "Only show URLs with "title pixels count" > filter-text-as-number" under filter.

Title tag pixels

Da vi ønsker de title tags der er over 512 pixels, skriver du blot "512" i søgefeltet og trykker enter.

Title tag 512 pixels

Da vil du få vist de title tags, der er længere end 512 pixels. Det kan være en god ide også lige at vælge data "Page title" og "Title pixels width" under "Extracted content", så du kan se hvad title tagget er, og hvor lange de er, målt i pixels.

Herefter er det bare at gå ind og forkorte de title tags, som er for lange.

Bonus tip: Du kan gøre det helt samme for meta description. Men da meta description ikke har nogen direkte indflydelse på dine placeringer i SERP, er det ikke nær så vigtigt. For at tjekke meta description der er for lange til, at det hele kan vises, skal du bruge filteret "Show only pages with "description pixels count" > filter-text-as-numer". Indtast herefter 923 oppe i søgefeltet, også vil du få vist de meta description som er over 923 pixels. (Aktiver evt. data "Description pixels width" under "Extracted content", for at se hvor lange de forskellige meta description er).

Alternativ: Jeg kender desværre ikke til et gratis værktøj der kan tjekke mange meta description og title tags' længde i pixels på én gang. Du kan dog med Moz.com's værktøj "Title tag preview tool" teste title tags enkeltvis.

#7. Find billeder der mangler alt-tekst

Alt-tekster på billeder er en måde at fortælle søgemaskinerne om hvad dine billeder forstiller, og er en ranking faktor for dine billeders placering i søgemaskinernes billedesøgning. Derfor skal dine billeder indeholde en alt-tekst, som giver en beskrivelse af hvad billedet forstiller. Du kan her læse mere om alt-tekster.

Du kan nemt finde billeder der mangler alt-tekst vha. A1 Website Analyzer. Vælg først at filtre for "Only shows URLs that are images" og "Only show URLs where "linked-by" og "used-by" miss anchors /"alt"".

Manglende alt tekst

Herefter kan du gå ind under "Extended data" og enten ind på "Linked by" eller "Used by", for at se de steder hvor billedet bruges, men hvor der mangler en Alt-tekst til billedet.

Alt tekst mangler

Det skal siges, at det nødvendigvis ikke er alle dine billeder der skal have en alt-tekst. Ved billeder som ikke tilføjer information til brugeren (fx baggrundsbilleder, borders mv.) er det ikke ligeså vigtigt at have en alt-tekst.

Alternativ: Du kan vha. af dette tool finde billeder der mangler alt-tekster. Indsæt blot din URL-adresse og tryk "Ninja Check", også vil du kunne se om du har nogen billeder der mangler alt-tekster. (Du skal dog være opmærksom på, at du kun søger på en URL-adresse ad gangen, hvorfor det kan tage en mindre krig at bruge dette på en hel hjemmeside).

Konklusion

Vil du til tops i søgemaskinerne på relevante søgeord ift. din hjemmeside, er on-page SEO vigtigt. Uden on-page optimering af din hjemmeside, får du svært ved at skubbe dine konkurrenter ned på de sekundære pladser i SERP. Derfor er det vigtigt, at du har styr på alle de basale ting, som fx at indsætte en given sides vigtigste ord i title tagget, søgeordsanalyse osv.

Men vil du helt op på de øverste pladser på konkurrencepræget søgeord, er du nødt til at gå skridtet videre og implementere lidt mere avanceret optimeringer på din hjemmeside - og der er disse 7 tips et godt sted at starte.

Del indlægget med venner og kollegaer

Blog ekspert

EKSPERTENS BLOGINDLÆG

Jonathan Lindahl

Iværksætter

Online marketing er et felt i konstant udvikling, men det digitale nyhedsbrev bliver ved med at være en sikker vinder. Få her tre effektive fif, der kan give dig flere abonnenter på dit nyhedsbrev.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.