Hvad kan vi hjælpe med?

Tjekliste: Generationsskifte

Det er vigtigt, at du kommer hele vejen rundt om alle de aspekter, du skal forholde dig til ved et generationsskifte. Denne tjekliste kan du bruge til at tjekke, om du har været i gennem alle relevante overvejelser. Du kan også bruge tjeklisten som udgangspunkt for en vurdering hos en professionel rådgiver

Besvar spørgsmålene med ja/nej.

Spørgsmål:

1.1. Virksomhedens nuværende og fremtidige indtjeningsgrundlag

Har virksomhedens nuværende ejer en helt afgørende betydning for virksomhedens indtjeningsgrundlag?
ja nej

Er virksomhedens eksistensgrundlag i fremtiden truet?
ja nej

Er der mulighed for udvikling af nye produkter/ydelser med et positivt indtjeningspotentiale?
ja nej

Vil generationsskiftet have en afledet negativ effekt på virksomhedens interessegrupper?
ja nej

Vil det være muligt at fastholde nøglemedarbejdere efter et generationsskifte?
ja nej

Vil det være mere hensigtsmæssigt at afvikle virksomheden, eventuelt efter salg af de overskudsgivende dele?
ja nej

1.2. Krav og ønsker til den nye generation

Er den nye generation såvel fagligt som ledelsesmæssigt kompetent til at videreføre virksomheden?
ja nej

Vil alle arvinger blive tilgodeset som ønsket ved generationsskiftet?
ja nej

Vil det være mere fordelagtigt at lade en betroet medarbejder videreføre virksomheden?
ja nej

Vil det være mere fordelagtigt at sælge virksomheden til tredjemand?
ja nej

1.3. Privatøkonomiske overvejelser for den ældre generation

Vil den tidligere ejer af virksomheden kunne få opfyldt sit ønske om fremtidigt rådighedsbeløb?
ja nej

Har den tidligere ejer mulighed for at tilvejebringe dette rådighedsbeløb f.eks. i form af
arbejdsindkomst (evt. fra virksomheden), pension m.v.?
ja nej

Er det besluttet, hvor stort et vederlag den ældre generation skal have i forbindelse med
generationsskiftet?
ja nej

1.4. Hvorledes skal generationsskiftet gennemføres?

Personligt ejede virksomheder

Vil det være fordelagtigt at oprette et I/S, K/S eller P/S, hvor den nye generation indtræder?
ja nej

Skal virksomheden forud for generationsskiftet omdannes til et selskab?
ja nej

Virksomheder i selskabsform

Vil det være fordelagtigt at etablere et holdingselskab ved en skattefri aktieombytning, hvorefter aktierne i holdingselskabet overdrages til den yngre generation?
ja nej

Vil det være fordelagtigt at indskyde hele eller dele af virksomheden i et nyt datterselskab, som den nye
generation skal overtage (tilførsel af aktiver)?
ja nej

Skal virksomheden i forbindelse med generationsskiftet fusioneres med et eller flere andre virksomheder?
ja nej

Skal en del af virksomhedens aktiviteter frasælges inden generationsskiftet?
ja nej

Vil det være fordelagtigt at overføre hele eller dele af virksomheden til et selskab delvist ejet af den nye
generation (spaltning)?
ja nej

Skal selskabet slankes inden generationsskiftet, f.eks. ved kapitalnedsættelse, udlodning af udbytte eller andet?
ja nej

1.5. Hvorledes skal generationsskiftet gennemføres? Generelt

Er det bestemt, hvornår generationsskiftet skal gennemføres?
ja nej

Skal der anmodes om bindende forhåndsbesked inden gennemførelsen?
ja nej

Skal generationsskiftet ske glidende?
ja nej

Er betingelserne til finansiering af generationsskifte til stede?
ja nej

Er der taget højde for afledede omkostninger ved generationsskiftet som f.eks. stempelomkostninger, gebyrer, honorar til rådgivere m.v.?
ja nej

Er der sket en strømlining af virksomhedens organisation og driftsforhold med henblik på at øge indtjening og soliditet?
ja nej

Er selskabets struktur blevet tilpasset, f.eks. ved afhændelse af sekundære aktiviteter?
ja nej

Er der gennemført en sanering af selskabets gældsforhold?
ja nej

Er mellemværender med hovedaktionæren afviklet?
ja nej

Skal overdragelsen ske ved, at aktierne sælges til den nye generation?
ja nej

2.1. Overdragelse med succession

Er den nye generation omfattet af den personkreds, hvortil aktierne kan overdrages med succession?
ja nej

Overdrages ved hver enkeltstående disposition aktier med en stemmeværdi på 15 % eller derover
(gælder kun selskaber)?
ja nej

Stammer mere end 50 % af selskabets nettoindtægter og mere end 50 % af selskabets bruttoaktiver fra andre aktiver end kontanter, aktier eller andre finansielle aktiver?
ja nej

Er der beregnet passivpost i forbindelse med overdragelsen (kun relevant hvis overdragelsen indeholder et gaveelement)?
ja nej

Er der lavet en konsekvensberegning ved overdragelse med og uden succession?
ja nej

2.2. Værdiansættelse af virksomheden m.v.

Er handelsværdien for virksomheden beregnet ud fra skattemyndighedernes retningslinier?
ja nej

Er der ved værdiansættelsen taget hensyn til den fremtidige udvikling i virksomhedens værdi?
ja nej

Er der taget hensyn til, at der for enkelte aktiver og passiver er valgmuligheder ved værdiansættelsen?
ja nej

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.