Hvad kan vi hjælpe med?

Salgsmotivation - tips om tankegang, motivation og arbejdsmiljø

1765

De fleste mennesker har barrierer over for at skulle sælge. Det handler sjældent om produktet eller køberen, men for det meste om indstilling. Hvis man går til en opgave med frygt eller en forventning om, at den er svær at løse, er man nærmest dømt til at fejle.

Det samme gælder, når man skal motivere andre til at sælge for sig. Du er nødt til at vide, hvad det kræver at vende sin attitude over for at sælge, før du kan lære talentet fra dig. Nogle gange handler det om simple ændringer i din tankegang omkring salg. Her følger en række tips til, hvordan du finder din indre salgsmotivation.

1766

Dit arbejdsmiljø skal motivere og inspirere

Det gamle slogan "du bli"r hvad du spiser" kan omsættes til "du bli"r, hvad du færdes i", når det gælder arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at du skaber en motiverende og inspirerende atmosfære omkring dig og omhyggeligt udvælger hvad, du vil bruge din tid og energi på. Det gælder alt: Dine arbejdsopgaver, dit læsestof, dine samarbejdspartnere osv. Vælg ud fra, hvilken kvalitet du finder i tingene, og ryd ud i de ting, der ikke giver dig noget.

Når vi beskæftiger os med noget om og om igen på rutinebasis, fæstner det sig i os og bliver en del af den måde, vi tænker på. Derfor er det vigtigt at holde et vist kvalitetsniveau i de ting, vi lader præge os. Når du modsat læser eller hører noget, som gør stærkt indtryk, fordi det er brugbart for dig, så prøv at gentage det - "hjernevask" dig selv, og lad det påvirke din måde at fungere på.

1767

Din arbejdsmoral er betydningsfuld

I en tid hvor lethed og hurtighed bliver efterstræbt, er hårdt arbejde næsten blevet et tabu. Ingenting må tage tid, man vil gerne komme nemt om tingene - tabe vægt på en uge, lære spansk på en time, vinde i Lotto og lade computeren klare alt - men det kræver stadig hårdt arbejde at opnå store resultater.

Hvis noget ser let ud, ligger der med garanti et stort stykke arbejde bag. Det er vigtigt at bevare fatningen og jordforbindelsen i dag, ellers kan man hurtigt miste overblik og retning i sit arbejde - hvilket er det komplet modsatte af motivation. Hårdt arbejde bærer på gammeldags vis, lønnen i sig selv. Hvis du fordyber dig og kæmper for dine resultater, sætter du meget højere pris på det, du opnår.

1768

Din frygt for at mislykkes med salg

Frygten stopper os ofte fra at nå helt til tops, fordi den afholder os fra at prøve nye ting. Hvis noget indebærer en risiko, lader vi tit være med at gøre det, selvom det kan betyde stor fremgang, hvis det lykkes. Det gælder f.eks. at lægge dele af sin forretning i andres hænder, hvilket på et eller andet tidspunkt bliver nødvendigt, for at din virksomhed kan nå videre. Det gælder i høj grad også for den enkelte sælger, når han/hun skal kontakte kunder. Er man styret af frygt, tør man ikke åbne muligheden for salg.

Frygten for at mislykkes styrer nogle gange vores valg i en sådan grad, at vi bliver vores egen største begrænsning eller direkte skader vores muligheder. Lær at overkomme frygten. Det er først dér, du får chancen for at nå store højder. Tro på dine evner og ambitioner, kombineret med hårdt arbejde og de rette valg, vil det sikkert lønne sig. Mark Twain citeres for at have sagt, at "mod er beherskelse af frygt - ikke fravær af frygt." Det glemmer man, når man opgiver noget pga. frygt.

1769

Din tankegang kontrollerer dig

Din mentale indstilling til enhver opgave styrer, hvordan du udfører den rent fysisk. Når du f.eks. skal foretage en opringning, holde en tale eller lave en aftale med henblik på salg, vil din tankegang og attitude til enhver tid bestemme udfaldet. Derfor skal dine tanker og grundlæggende attitude være grundigt motiveret på forhånd. Det kræver bl.a. hårdt arbejde, og at du er pejlet ind på den rigtige tilgang til tingene.

1770

Motiver din omverden

Hvis du først selv mestrer en positiv tankegang, har skabt et inspirerende arbejdsmiljø, arbejder hårdt, engagerer dig og konfronterer din frygt, så den ikke får lov til at styre dig, vil du uden tvivl have kraft og evne til at inspirere andre og skabe en positiv og modig salgskultur i din virksomhed - og bliv ikke overrasket, hvis den indstilling og energi rækker længere ud end til det rent faglige.