Hvad kan vi hjælpe med?

Giv medarbejderne incitamenter

1790

Personalegoder er et anvendeligt redskab til at fastholde og rekruttere medarbejdere, men for at virksomheden kan sammensætte den mest optimale lønpakke til medarbejderne, er det nødvendigt at kende til de forskellige beskatningsregler for personalegoder. Det vil f.eks. ofte være en fordel for den ansatte at vælge skattefrie goder eller goder, der beskattes med fordelagtige satser.

Virksomheden kan vælge at give personalegoder som en ekstra aflønning eller mod et træk i medarbejderens bruttoløn.

1791

Bruttolønsordning

Ved en bruttolønsordning indgår virksomheden og medarbejderen en aftale om, at medarbejderen får et personalegode mod en kontant lønnedgang. Virksomheden påtager sig alle forpligtigelser, der knytter sig til kontraktaftalen med den eksterne leverandør af godet.

Hvis du ønsker at etablere en bruttolønsordning i din virksomhed, er der en række betingelser, der skal være opfyldt, f.eks. skal lønnedgangen være fastsat til et bestemt beløb og være fordelt over den lønperiode, som personalegodet relaterer sig til. Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen, f.eks. i forbindelse med lønforhandling.

1792

Valg af personalegoder

Personalegoder er den del af en medarbejders samlede aflønning, der består af ikke-kontante økonomiske ydelser. Det kan f.eks. være fri bil, fri avis, fri telefon, fri bolig, aktielønsordninger og medarbejderobligationer.

Som hovedregel skal skattepligtige personalegoder beskattes med en værdi svarende til markedsværdien. Der er dog en række goder, der beskattes efter særlige satser.

Personalegoder, der i overvejende grad stilles til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, er skattefrie, hvis de ikke overstiger bagatelgrænsen, der i 2010 udgør 5.500 kr. Disse typer af personalegoder kan bl.a. være avis, beklædning, vaccination og ferie i forbindelse med forretningsrejser.

Den optimale løsning for virksomheden er en udgiftsneutral aftale med medarbejderen ved en bruttolønsordning. For medarbejderen afhænger den økonomisk mest fordelagtige lønpakke af en konkret beregning, da flere faktorer får betydning, bl.a. medarbejderens marginalskat og den skattepligtige værdi af godet.
 

 

 

 • Fri bil
 • Fri bolig
 • Forsikringer
 • Pc-ordning
 • Motionsfaciliteter
 • Sundhedsydelser
 • Kantineordninger

 

Eksempler på skattepligtige personalegoder:

 

 

 • Uddannelse
 • Sundhedsordning
 • Fri datakommunikation - ADSL eller mobiltelefon, hvis der er adgang til firmaets intranet
 • Fri befordring mellem hjem og arbejde, hvis befordringsfradraget undlades
 • Avis til arbejdsbrug
 • Betalt parkeringsplads

 

Eksempler på skattefrie personalegoder:

 

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.