Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Handlingsplan ved generationsskifte

Et generationsskifte kræver en lang række hensyn og overvejelser. Når alle muligheder for generationsskiftet er undersøgt, og man har truffet beslutning om gennemførelsen, bør man fastlægge en handlingsplan, der kan styre
forløbet.

Handlingsplanen bør mindst indeholde følgende:

  • Ansvarlig for gennemførelsen - hvem gør hvad?
  • Overordnet projektansvarlig eventuelt på delområder - hvem koordinerer?
  • Handling på detailniveau - hvad skal gøres og af hvem?
  • Tidspunkt for gennemførelsen, eventuelt tidsinterval eller deadline - hvornår skal det gøres?
  • Rapportering - hvem skal informeres?

Handlingsplanen bør jævnligt tages op til revurdering, fordi forudsætningerne for den oprindelige plan kan ændre sig, f.eks. ved ændret lovgivning på skatte- og afgiftsområdet eller ændrede personlige eller økonomiske forhold.

I mange tilfælde kan det være fornuftigt at inddrage skattemyndighederne i processen. Bl.a. kan det være hensigtsmæssigt at anmode om bindende forhåndsbesked eller at indhente en uformel udtalelse fra den lokale ligningsmyndighed forud for generationsskiftets gennemførelse.

Generationsskifteplanen bør løbende ajourføres med få års mellemrum, ved væsentlig ændret lovgivning, eller når de involveredes personlige eller økonomiske forhold i øvrigt ændrer sig.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her