Hvad kan vi hjælpe med?

Forbered generationsskifte i god tid

1373

Der findes flere former for generationsskifte. Én model gør det muligt at lave såkaldt skattefrit generationsskifte med nære medarbejdere, men det skal - som alle andre former - planlægges i tide, hvis du skal opnå fordelene og få det bedste resultat

Sådan forløber et generationsskifte

Overordnet set indeholder et generationsskifte 3 faser:

 • Afdækning af behov og ønsker
 • Forberedelse af generationsskiftet - generationsskifteplan
 • Gennemførelse

Du kan næsten være helt sikker på, at du kan spare mange penge eller opnå en bedre løsning, hvis du forbereder dig i tide. Der er gode grunde til at forberede et generationsskifte mindst 3-5 år før, det skal foregå:

 • Det kan være, et succesfuldt generationsskifte forudsætter, at der skal stiftes selskaber og eventuelt holdingkonstruktioner - altså selskaber, som har til formål at eje andre selskaber. For at du kan sælge sådanne selskaber mest fordelagtigt, skal du have ejet dem i mindst 3 år - ellers skal du betale skat
 • Andre gange kan det være hensigtsmæssigt at ansætte den kommende køber i nogle år, inden han eller hun skal overtage virksomheden. Det er nemlig et krav for at kunne gennemføre et såkaldt skattefrit generationsskifte, at køber har arbejdet i virksomheden på fuld tid i 3 år inden for de seneste 4 år
 • Mange generationsskifter medfører strukturelle ændringer. Måske skal virksomheden overgå fra at være personligt drevet til at blive ApS eller A/S, måske skal der laves kapitalforhøjelser i selskaber, fusion eller spaltning, ledelsesændringer, osv.

Som regel ender det med to helt afgørende forhold:

 1. Beskatning af salg
 2. Finansiering af køb, herunder i særdeleshed likviditet
1661

Den "nye" model

Den ældre generation ønsker at sælge til den højest mulige pris, idet værdien af virksomheden ofte udgør sælgerens "pensionsopsparing". Den yngre generation ønsker som regel at købe billigt, fordi likviditeten ofte er stram, når man skal investere i en virksomhed. Dette dilemma i relation til finansieringen kan nu løses ved hjælp af "den nye model".

Skattemyndighederne har godkendt en generationsskiftemodel, som kort fortalt indebærer, at køber kan købe aktier til en lav kurs, mens sælger fortsat er ejer i en periode og dermed modtager udbytte forlods. Man kan sige, at sælger får mulighed for at få en højere pris, som blot betales over længere tid. Modellen kan - afhængig af parternes behov - varieres en del.

Der er mange fordele ved de generationsskiftemodeller, som nu er blevet mulige:

 • Købers likviditet belastes ikke unødigt ved købet
 • Sælger kan få en højere pris for sin virksomhed
 • Sælger har en interesse i, at det går køber godt efter overtagelsen, idet sælgers udbyttebetalinger op til den aftalte overdragelsessum forudsætter, at der er indtjening i selskabet til det
 • Køber får en aftalt større andel af den fremtidige værditilvækst, som køber selv har skabt
1662

Sådan foregår et generationsskifte

Først sælger eventuelle aktionærer, der ikke vil beholde deres aktier som A-aktier, deres aktier til selskabet.

Dernæst laves en opdeling i A-aktier og B-aktier - forskellen er, at A-aktierne har forlods ret til udbytte op til et bestemt beløb, før der udbetales udbytte til B-aktier. Er der kun én aktionær, begynder man med denne opdeling.

Herefter tegner køber B-aktier til en lav kurs, idet kursen naturligvis skal beregnes i lyset af, at aktierne først giver udbytte efter noget tid.

Til sidst kan sælger sælge resten af sine aktier til en på forhånd fastsat kurs.

Kursen, salgstidspunktet og størrelsen af det beløb, som forlods udbetales som udbytte til A-aktionærerne, må altid drøftes indgående med selskabets advokat og revisor.

1663

Beskatning

Tidligere kunne man kun gennemføre et såkaldt skattefrit generationsskifte til familiemedlemmer, men nu kan man altså også til nære medarbejdere - forudsat de opfylder de betingelser om ansættelse, der er beskrevet ovenfor.

Det er dog vigtigt at forstå, at der ikke er tale om et reelt skattefrit salg/køb af en virksomhed. Grunden til, at man har kaldt det et "skattefrit generationsskifte", er, at man kan udskyde skatten. Det betyder med andre ord, at køber indtræder i sælgers skattemæssige stilling. Sælger - dvs. den ældre aktionær - betaler derfor ikke skat af salget. Til gengæld overtager køber forpligtelsen til at betale den skat, som sælger ellers skulle have betalt. I praksis løses dette ved, at købesummen for virksomheden nedsættes med den skattebyrde, som køber overtager.

Det er ikke nødvendigvis en fordel at vælge at udskyde skatten, så det bør derfor drøftes nøje med selskabets rådgivere.

1664

Planlæg i tide

Det er meget vigtigt, at du planlægger dit generationsskifte i tide. Ofte begynder tankerne om generationsskifte først, når sælger er mere end 60 år gammel og ønsker en løsning snarest. Det viser sig tit at være alt for sent, hvis det skal blive et succesfuldt generationsskifte. Desuden indebærer et generationsskifte som regel også, at der skal laves testamente, ægtepagt og andre juridiske tiltag.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.