Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Finansiering af generationsskifte

For den nye ejer har det sædvanligvis stor betydning, at ledelsen og ejerskabet af virksomheden kan overdrages inden for en overskuelig årrække eventuelt på en gang. Økonomisk er det naturligvis af afgørende betydning for den nye ejer, hvor meget han skal betale for virksomheden. Behovet for finansiering varierer afhængigt af, hvordan generationsskiftet gennemføres.

For arvinger og medarbejdere, der har valgt succession, er pengebehovet ikke så stort som for den ejer, der har foretaget køb til handelspriser. Hvis virksomheden ikke kan overdrages som gave, må den nye ejer betale for den.
Den yngre generation har sjældent selv midler til at købe virksomheden, og der opstår derfor et behov for finansiering af købesummen.

Finansieringen kan opnås enten ved lånoptagelse hos en ekstern långiver, f.eks. en bank, eller ved udstedelse af et gældsbrev til den nuværende ejer. Det kan dog være vanskeligt for den yngre generation at stille fornøden sikkerhed
for sådanne lån, og en kombination af familie- og fremmedfinansiering kan derfor ofte være nødvendig.

Uanset fremgangsmåde vil den nye ejer blive belastet med rente- og afdragsbyrder, som ofte er betydelige, og som skal finansieres af højt beskattede personlige indtægter. Det skal derfor altid sikres, at den nye ejer og/eller virksomheden
ikke pålægges rente- og afdragsbyrder, der ikke står mål med virksomhedens forventede indtjening for tiden efter generationsskiftet.

Som følge heraf gennemføres et generationsskifte ofte i praksis ved, at den nye ejer etablerer et selskab, som køber virksomheden af den nuværende ejer. Herved bliver det muligt at betale renter og afdrag på banklån, gældsbrev
m.v. af selskabets lavere beskattede midler. Den nye ejer behøver så ikke selv så høj en personlig indtjening, fordi renter og afdrag betales af selskabet.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her