Hvad kan vi hjælpe med?

Underleverandører

1885

Hvis du ikke ønsker at outsource et helt arbejdsområde fra din virksomhed, kan det være en god mellemvej at hyre underleverandører til at løse dele af dine opgaver. Det vil sige, at du ansætter ekspertise på projektbasis eller af og til, alt efter hvor i kalenderåret der er behov for det. Det kan også skabe vækst i din virksomhed at købe flere eller andre kompetencer ind i huset til at løse særlige opgaver, som du p.t. ikke er i stand til.

Alternativ til outsourcing

I modsætning til outsourcing bliver arbejdet inden for virksomhedens mure, mens arbejdskraften og ekspertisen bliver leveret af en udefrakommende handelspartner.

Der følger nogle andre fordele og et andet ansvar med til at hyre en underleverandør. Man har f.eks. større kontrol med den opgave, der bliver løst, men man skal samtidig også involvere sig mere og overvåge den på samme niveau, som hvis det var ens egen medarbejder, der løste den.

Hvis noget går galt, er det også en andens arbejde, man skal rydde op i, hvilket er en risiko, man bør overveje, før man hyrer en underleverandør.

1886

Former for ydelser

Samarbejdspartneren kan levere ekspertise og kompetencer, som din virksomhed ikke normalt er i besiddelse af, enten fordi der ikke er behov for dem på daglig basis eller fordi, det er for dyrt i et større omfang, men betaleligt på projektbasis.

I perioder med spidsbelastning hvor der en kortere overgang er brug for flere hænder, kan man også benytte sig af underleverandører til at udføre de arbejdsopgaver, som virksomheden normalt varetager.

Du kan købe hjælp til alle typer opgaver fra PR, markedsføring og hjemmesidedesign til bogholderi, skatteregnskab, HTML-programmering osv. hos underleverandører, der arbejder i din virksomhed i en kortere eller længere periode.

Procedure for aftalen

Det foregår normalt sådan, at underleverandøren og virksomhedens leder i fællesskab afdækker virksomhedens behov og laver en plan over, hvilke opgaver og kompetencer man kan matche hos hinanden.

Her ud fra laver man en aftale om, hvad underleverandøren skal levere, og virksomheden sørger for, at det bliver implementeret i praksis, så underleverandørens services og medarbejdere kan indgå i de hidtidige arbejdsgange.

Underleverandøren leverer derefter arbejdskraft og services til den pågældende opgave, men det er virksomhedslederens opgave at overvåge arbejdet, mens det står på, og føre det videre, når opgaven er afsluttet.

Det er også ofte virksomheden, der skal administrere og udbetale løn til det tilkøbte personale.

1887

At finde underleverandør

Den første leverandør er ikke altid den bedste til jobbet, og et dårligt samarbejde kan føre til både økonomiske tab og få konsekvenser for din virksomheds omdømme, hvis underleverandøren udbreder sig om sine dårlige erfaringer med jer.

Den bedste underleverandør er en, du allerede kender, altså en person fra dit nærmeste netværk. Det kan være en tidligere kollega, en af dine kunders konsulenter, som du kender fra et tidligere projekt, en gammel studiekammerat osv.

Hvis du ikke kan finde nogen i ditnærmeste netværk, er det næstbedste valg en reference, altså en person du har fået anbefalet af nogen i dit nærmeste netværk.

Hvis du igen ikke finder en egnet underleverandør i dine egne cirkler, kan du ty til internettet. Her findes et væld af muligheder for at rekruttere konsulentbistand og underleverandører af alverdens services.

Men før du hyrer nogen til at løse dine eller dine kunders opgaver, så vær sikker på, at deres referencer er i orden, og test om nødvendigt, hvad de kan ved at stille dem tekniske og faglige spørgsmål e.l.

I det hele taget er det en god ide at lægge ud med en mindre opgave til en hvilken som helst underleverandør, så I kan tjekke hinanden og samarbejdet ud, før I skriver kontrakt på større projekter.

1888

Skriv kontrakt

Selvom man vælger en underleverandør, som man kender godt fra sit nærmeste netværk, og forsegler aftalen med håndeslag, er det altid vigtigt også at få hvert enkelt projekt og hver opgave ned på skrift efterfølgende - før I når for langt i samarbejdet.

En åbenlys grund er det rent formelle: Skat- og momsregnskabet. Det skal være åbenlyst for myndighederne, at dine underleverandører - uanset om det er enkeltpersoner eller firmaer - ikke er ansat hos dig.

Det er også vigtigt at have aftalens detaljer udspecificeret på skrift - priser, ansvar og deadlines - så begge parter sort på hvidt har godkendt de indledende betingelser for opgaven.

En opsigelsesfrist kan også være en fordel, især hvis opgaven løber over længere tid, f.eks. 30 dage fra begge parters side, så der er en chance for at finde alternativer til samarbejdet, før det ophører.

Du bør også tjekke underleverandørernes forsikringsforhold og evt. få dem skrevet ind i din virksomhedspolice, hvis det er muligt og nødvendigt, mens dennes medarbejdere arbejder for dig.

1889

Kvalitetskontrol

Selvom det er fristende at tro på, at arbejdet er gjort, når din underleverandør afleverer en afsluttet opgave til dig, er det nødvendigt at tjekke den igennem. Det er især vigtigt, at du sikrer dig, du kan stå ved opgavens kvalitet, hvis du har en kunde, som skal modtage dit/underleverandørens arbejde.

Du bør derfor foretage en grundig kvalitetskontrol, før arbejdet går videre i systemet. Vær på forkant, og sæt dig ind i, hvad der skal tjekkes efter, når din underleverandør er færdig. Udvikl evt. kvalitetskontrolmetoder, hvis det giver mening for din virksomhed.

Sørg samtidig for at inkludere din underleverandør i processen. Gennemgå evt. opgaven sammen med vedkommende løbende. Hvis du f.eks. får leveret et regnskab, så lad regnskabsmedarbejderen gennemgå det sammen med dig i detaljer undervejs. Dermed er du inkluderende og imødekommende, samtidig med I bliver i stand til at fange eventuelle fejl i opløbet.

1890

Ærlighed

Nogle har det bedst med at fortælle deres kunder, at en del af deres arbejde bliver udført af underleverandører og introducere kunder og underleverandører til hinanden, mens andre helst ikke sammenblander de to dele af forretningen.

Uanset hvordan man tackler det, er det vigtigt at være ærlig over for begge parter. Selvom kunden ikke behøver at vide præcis hvem, der laver hvad på et givent projekt, er det vigtigt, at de er klar over, hvad de kan forvente sig af din virksomhed.

Derfor skal dine aftaler med underleverandører forventningsafstemmes i forhold til dine aftaler med dine kunder. Tingene skal gå op, og husk at være ærlig over for begge parter omkring, hvad du har behov for, og hvad du kan levere.

1891

Opbyg et stærkt hold

Når du først har fundet de rigtige underleverandører, som gør deres arbejde godt og som overholder aftaler og deadlines, så gør, hvad du kan for at bevare et godt hold, som du kan regne med i længden.

Et langtidsholdbart samarbejde er meget værdifuldt, og det kan ofte betale sig at satse på en relation, du kan bygge videre på, frem for at hyre den hurtigste og billigste til opgaven. Det kan ende med at koste dig både tid og penge, hvis du hyrer uprøvede kræfter, der ikke magter at gennemføre projektet.

Når dine samarbejdsaftaler er på plads, kan du begynde at fokusere på din virksomheds vækst. Efter et stykke tid viser det sig måske, at du i stedet har brug for flere fuldtidsmedarbejdere med stærkere eller andre kompetencer. Eller det kan være, du vinder mere ved at indgå partnerskaber eller udvide din ledelse. Til den tid kan du måske overveje, om nogle af dine underleverandører kan indgå i potentielle partnerskaber.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.