Hvad kan vi hjælpe med?

Repræsentation eller reklame? - Skatteregler og retningslinjer for fradrag

Det kan være svært at finde grænsen mellem repræsentation og reklame, men det er ikke uden betydning: En virksomheds udgifter til reklame er nemlig fuldt fradragsberettiget, mens kun 25 % af udgifterne til repræsentation kan fradrages.

Repræsentation

Begrebet repræsentation er ikke defineret i skattelovgivningen, men ifølge domspraksis regnes repræsentation for en opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.
Der er tale om repræsentation, når dine udgifter afholdes:

 • For at afslutte forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser
 • For personer som ikke er medarbejdere i din virksomhed

Udgifterne er typisk til:

 • Måltider
 • Restaurationsbesøg
 • Tobak og drikkevarer
 • Gaver og opmærksomheder overfor forretningsforbindelser og deres familier
 • Jubilæer, forretningsindvielser og fødselsdage
 • Underholdning og fornøjelser
 • Deltagelse i rejser, udflugter og ferieophold

Du kan fradrage 25 % af udgifterne til repræsentation, men udgifterne skal naturligvis dokumenteres med bilag. Bilaget skal:

 • Være dateret 
 • Angive udsteder og eventuelt modtager
 • Beskrive hvilke ydelser det vedrører
 • Have en kvitteringspåtegning
 • Ved restaurationsbilag - angive anledningen og hvem der har deltaget

Reklameudgifter

Reklameudgifter afholdes:

 • For at opretholde virksomhedens omdømme og/eller gøre den kendt og fordelagtigt bemærket 
 • For en ubestemt gruppe af kunder og potentielle kunder

Du kan fradrage 100 % af dine reklameudgifter.

Er en reception en reklame- eller en repræsentationsudgift?

Holder du reception for din virksomheds personale og deres ægtefæller, er der hverken tale om reklame- eller repræsentationsudgifter. Der er derimod tale om personaleudgifter, og alle udgifterne er dermed fuldt fradragsberettigede.

Men inviterer du forretningsforbindelser med til receptionen, er dine udgifter til beværtning og underholdning nu repræsentationsudgifter. Det vil sige, at du kun kan trække 25 % af udgifterne fra. Hvis hovedparten af dem, der deltager i receptionen, er personale, kan du få fuldt fradrag for en del af udgifterne og delvist fradrag for resten.

Du skal ikke regne med at kunne betragte din reception som en reklameudgift og dermed trække alle udgifter fra i skat. Dit arrangement kan kun blive betragtet som en reklameudgift af SKAT hvis:

 • Du holder det som et åbent hus, hvor enhver kan komme - det vil sige, at du ikke har sendt indbydelse ud til nogle bestemte, men har annonceret arrangementet offentligt
 • Det er et rent udstillings- og demonstrationsarrangement med meget begrænset traktement
 • Formålet med arrangementet er klart salgsfremmende

Selv hvis du mener, du opfylder disse krav, kan det være en god ide at kontakte dit lokale ligningsråd inden arrangementet for at få et bindende forhåndstilsagn om, at du må fradrage udgifterne.
Højesteret har i en sag afgjort, at hvis der både er inviterede gæster og gæster, som kommer via en generel annoncering, altså til et åbent hus arrangement, skal arrangementet regnes for repræsentation, og udgifterne er dermed kun delvist fradragsberettigede.

I en anden sag, hvor en virksomhed ganske vist holdt åbent hus og brugte det til at iværksætte en reklamekampagne, men til gengæld bød gæsterne på bespisning, fastslog Højesteret, at der var tale om repræsentation med begrænset fradrag for udgifterne.

Er en gave en reklame- eller en repræsentationsudgift?

En gave til en af dine forretningsforbindelser i anledning af en fødselsdag, et jubilæum eller lignende kan både høre under repræsentations- og reklameudgifterne, afhængigt af om din virksomheds logo er på gaven eller ej og afhængig af, hvad gaven koster:

 • Gaver/blomster/vin/spiritus til forretningsforbindelser er repræsentation og kan fradrages med 25 %
 • Reklamegaver - ikke vin - med din virksomheds logo på til en værdi under 100 kr. ekskl. moms er en reklameudgift, du kan fradrage fuldt ud
 • Reklamegaver - ikke vin - med din virksomheds logo på til en værdi over 100 kr. ekskl. moms er en repræsentationsudgift, du kan fradrage delvist, altså med 25 %
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.