Hvad kan vi hjælpe med?

Find den ideelle virksomhed - overtag en eksisterende virksomhed

206

Som alternativ til at starte din egen virksomhed kan du overtage en eksisterende virksomhed. Hvis du har mod på at overtage en virksomhed, så bør du overveje:

 • Om du besidder de faglige evner, der kræves inden for den branche, du skal overtage eller købe en virksomhed i?
 • Om du har den rette administrative uddannelse eller kompetence?
 • Hvordan du fungerer som igangsætter, leder og arbejdsgiver?
 • Hvilken type virksomhed der ville være den ideelle for dig? Overvej størrelse, beliggenhed, omsætning, antal medarbejdere, kunder og forretningsområde
 • Hvor meget du kan satse arbejdsmæssigt, økonomisk og familiemæssigt?

Det er vigtigt, at du ikke undervurderer betydningen af at have kendskab til den branche, du skal overtage virksomhed i. Har du besluttet dig for et bestemt brancheområde, kan du forhøre dig nærmere hos advokater, revisorer, banker og virksomhedsmæglere, der enten besidder branche- eller lokalkendskab. Alt efter fag kan den pågældende brancheorganisation måske være behjælpelig med at finde virksomheder, der står over for et generationsskifte. Ofte ønsker en køber og en virksomhedsejer ikke at afsløre deres ønsker i den indledende fase. Brug derfor advokaten som sendebud for at få åbnet dialogen.

561

Virksomhedens aftaler

Det er mange ting, du bør være opmærksom på ved overtagelsen af en virksomhed. Ikke alt er gennemgået her, men noget af det helt centrale, du bør være opmærksom på, er det, du ikke umiddelbart ser - eksempelvis, hvordan virksomheden er bundet af aftaler. Særligt bør du undersøge:

 • Lejekontrakter
 • Leasingaftaler vedrørende maskiner og inventar
 • Agenturer, eneforhandlingsaftaler mv.
 • Patent- og varemærkerettigheder - det kan være kostbart at omregistrere patentrettigheder
 • Købekontrakter med ejendomsforbehold - både virksomhedens og kundernes
 • Leverandøraftaler - hvad vil du blive bundet af fremover, og er der risiko for at miste vigtige leverandører?
 • Bevillinger, dispensationer og godkendelser
 • Gældsforpligtelser
 • Miljømæssige forpligtelser

Som noget af det første bør du undersøge, hvorvidt du overhovedet kan overtage alle disse aftaler, eller om du vil blive stillet over for krav om genforhandling.

443

Særligt om medarbejdere

Som køber overtager du som udgangspunkt alle virksomhedens forpligtelser. Det gælder også forpligtelserne over for medarbejderne. Få styr på, hvilke overenskomster der gælder for virksomhedens medarbejdere, og om der foreligger særlige ansættelsesforhold for nogle medarbejdere.

Vær i øvrigt opmærksom på:

 • At uberettiget afskedigelse - eksempelvis med overtagelsen som begrundelse - kan koste virksomheden dyrt. Det samme gælder væsentlige ændringer af medarbejdernes ansættelsesvilkår - navnlig hvis de bliver til uden forhandling med de pågældende medarbejdere
 • Læg navnlig mærke til opsigelsesvarsler, konkurrenceklausuler, personalegoder, særlige lønaftaler, bonusordninger og eventuelt uskrevne personalegoder
 • At kontrollere at de medarbejdergrupper, der skal have det, er blevet forsynet med et ansættelsesbevis. Det kan være dyrt i godtgørelse, hvis ansættelsesbeviset mangler
 • At være orienteret om de arbejdsretlige vilkår, der gælder de faggrupper, du beskæftiger