Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Overdragelse af virksomhed

Et salg af en virksomhed eller en overdragelse til en ny ejer, herunder omdannelse til et ApS eller A/S, betragtes som ophør af virksomheden (og eventuelt start af en ny virksomhed).

Det betyder, at virksomhedens ansvarlige ledelse senest 10 dage efter ophøret skal angive og ind­betale AM-bidrag, SP-bidrag og A-skat, der er trukket for tiden efter udløbet af sidste angi­vel­ses­pe­riode. Der skal samtidig indsendes oplysningssedler for den forløbne del af kalenderåret.

Virksomheden skal senest 8 dage efter, at virksomheden er ophørt eller overdraget, afmelde sig fra registrering i ToldSkats Erhvervssystem. Afmeldelsen skal ske på en såkaldt afmeldelsesblanket, og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Har du spørgsmål til øvrige regnskabsmæssige forhold og hvordan overdragelse, her­under f.eks. genera­tionsskifte, mest hensigtsmæssigt kan foretages, anbefaler vi, at du kontakter din advokat eller revisor.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her