Hvad kan vi hjælpe med?

Ved virksomhedens ophør: Få styr på momsen

584

Hvis den nye ejer af din virksomhed er momsregistreret, skal du ikke opkræve moms af det, han får med i købet. I de fleste andre tilfælde skal du beregne moms af dit varelager og dine driftsmidler.

294

Skal jeg betale moms af varelager og driftsmidler?

Hvis du ophører med at drive momspligtig virksomhed, f.eks. fordi du sælger (overdrager) din virksomhed til en ny indehaver, skal du give myndighederne besked. Du skal udfylde "Ophørsblanketten" og sende den til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Postboks 610, 0900 København C. Bag på blanketten er det forklaret, hvordan du udfylder den. Du kan også indsende blanketten elektronisk via virk.dk.

Ophørsudsalg

Når din virksomhed ophører, skal du huske at opkræve moms af varelager og driftsmidler, som du sælger inden ophøret som led i afviklingen af virksomheden.

Salg eller overdragelse til ny ejer

Hvis du sælger eller overdrager virksomhedens varelager og driftsmidler til en ny ejer, må du ikke beregne moms, hvis den nye indehaver er eller bliver momsregistreret.

Inden 8 dage efter overdragelsen skal du give SKAT skriftlig besked om den nye indehavers navn og adresse. Du skal også oplyse salgsprisen for det varelager og de driftsmidler, du overdrager til den nye ejer.
 
Hvis den nye ejer ikke er eller skal momsregistreres, skal du beregne moms af salgsprisen. Hvis du ikke beregner moms, hæfter du for momsen.

Salg eller overdragelse til privat brug

Hvis du beholder varer eller driftsmidler til privat brug eller til andre ikke-momspligtige formål, skal du betale moms af dem. Du beregner den af indkøbs- eller fremstillingsprisen uden moms.

Inden du beregner momsen for driftsmidler, kan du dog sætte prisen ned med 20% for hvert påbegyndt regnskabsår, siden du købte eller fremstillede det.

Momsen medtager du på den sidste momsangivelse i rubrikken for salgsmoms.
 
Hvis du sælger eller overdrager driftsmidler, der ved anskaffelsen har kostet over 100.000 kr. uden moms, kan der i visse tilfælde blive tale om, at du skal regulere købsmomsen. Det gælder også for fast ejendom.

Driftsmidler på over 100.000 kr. uden moms og fast ejendom mv. kaldes også investeringsgoder.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.