Hvad kan vi hjælpe med?

Produktudvikling - gode råd til ideudvikling, innovation og prissætning

404

Langt de fleste virksomheder må forny sig for at overleve. Nye produkter og tjenester er på kort sigt forudsætningen for vækst og på længere sigt din virksomheds eksistensgrundlag. Produktudvikling er derfor ikke noget, man kan vælge til eller fra. Det er en nødvendig investering - men også en tung investering for de fleste virksomheder. Rigtig planlægning og organisering er helt afgørende for, at du lykkes.

555

Produktlivscyklus - produktets fem faser - forlæng dit produkts levetid

Ethvert produkt gennemgår fem faser. Faserne kaldes produktets livscyklus.

 • Udvikling - på nuværende tidspunkt er dit produkt kun en ide. Du investerer i forskning og udvikling
 • Introduktion - du lancerer produktet. Du investerer i markedsføring
 • Vækst - dit produkt sælger sig selv. Du har få konkurrenter, og salget går godt. Du investerer i analyser af, hvordan du kan reducere omkostninger forbundet med produktion og levering
 • Modning - væksten går langsommere eller er måske stoppet. Dine produktions-, distributions- og markedsføringsomkostninger er trimmet. Konkurrencen har ført til priskonkurrence. Du investerer nu i produktudvikling
 • Nedgang - nye og bedre produkter er kommet på markedet. Priserne falder, og profitten er til at overse. Markedsføring gør ikke nogen forskel

Vær på forkant

At kunne identificere produkters fase i livscyklussen er afgørende for at skabe profit. Selvom alle produkter på et eller andet tidspunkt "dør", kan du forlænge deres levetid. Der er tre måder:

 • Ved at øge markedsføring
 • Ved at introducere nye, mindre produktforbedringer
 • Ved at søge nye markeder

Du bør altid have nye produkter klar til introduktion, når gamle er i modning. Så sikrer du, at du altid har produkter i vækst.

198

Idéudvikling

Mange virksomheder har ikke råd til at lave fejl i produktudviklingen. Produktudvikling kan koste mange penge, og hvis du når frem til det forkerte resultat, kan du tabe terræn til konkurrenter.

Du kan minimere disse risici ved at være opmærksom på følgende:

 • Skaber dit nye produkt værdi for kunderne?
 • Kan du realisere din ide på kort sigt?
 • Er produktet i overensstemmelse med din strategi og forretningsplan? Tager du udgangspunkt i dine styrker?

Jo mere information du har, desto bedre forudsætninger har du for at træffe beslutninger. Du kan f.eks.:

 • Inddrage mange personer i virksomheden
 • Søge råd hos kunder, leverandører og andre i dit kontaktnet
 • Teste mere end én ide. Vær kritisk, men se også muligheder
353

Tag udgangspunkt i kundernes behov

Det sker for selv de største virksomheder - man føler, at man har opfundet den dybe tallerken. Men hvis kunderne ikke føler det samme, kan det hele være forgæves. Nye produkter skal tilfredsstille behov hos dine kunder. Det bør du ikke undervurdere betydningen af.

Der er mange måder at undersøge kundebehov på. Markedsundersøgelser kan være alt fra statistisk materiale til fokusgrupper, spørgeskemaundersøgelser eller måske rapporter om markedsforhold.

Du skal også huske på, at kunden ikke er den eneste, der skal acceptere dit produkt. Der kan være forhold i distributionskæden, hvor en part kan have modstridende interesser og derfor ikke ønsker at indlemme et nyt produkt. Eksempelvis kan man forestille sig, at du lancerer et produkt, der ikke kræver servicering, som faktisk er det, din distributør lever af.

Konkurrenterne

Vær også opmærksom på dine konkurrenter. Udover at tilfredsstille et behov på en ny måde, bør du også vurdere, om det er bedre end de alternativer, konkurrenterne tilbyder. Produktet skal have særpræg. Ikke nødvendigvis noget revolutionerende, men en egenskab som adskiller sig fra andre produkter på markedet.

Det kan være sundt at overveje:

 • Hvordan tilfredsstiller dine kunder deres nuværende behov?
 • Hvorfor skulle kunderne vælge dit produkt frem for andres - både nu og i fremtiden?
 • Hvilke risici er der forbundet med at gå ind på markedet?
626

Prissætning af dine produkter

En vigtig del af produktudviklingen er at etablere en prissætningsstrategi. Det giver dig en fornemmelse for, hvor meget du kan tillade dig at investere i produktudviklingen.

For at prissætte dit produkt hensigtsmæssigt, bør du overveje følgende:

 • Fordelene eller værdien ved dit nye produkt for kunderne i forhold til de alternativer, dine konkurrenter tilbyder
 • Er du først på markedet? Er dit produkt revolutionerende eller følger du bare med markedsudviklingen?
 • Hvilken salgskanal vil du bruge? Hvordan påvirker det dine markedsførings- og distributionsomkostninger?
 • Hvor hurtigt kan du komme på markedet med dit produkt?
 • Hvor er produktet henne i produktlivscyklussen? Prissætningen er en måde at påvirke efterspørgslen på
416

Faser i produktudviklingen

Du øger dine chancer for at skabe et profitabelt produkt, hvis du går systematisk og struktureret til værks i produktudviklingsprocessen. Det giver dig mulighed for konstant at evaluere processen, så du hele tiden ved, om udviklingen går den rigtige vej. En produktudvikling bør gennemgå følgende faser:

 • Idefasen - en åben fase, hvor alle ideer samles
 • Ideprioritering - her sorteres ud fra forskellige kriterier, så du kan vurdere, hvilke ideer du vil arbejde videre med
 • Produktforudsætninger - overvejelser om produktets forudsætninger. Det kan være tekniske, lovgivningsmæssige eller markedsmæssige forudsætninger
 • Strategisk analyse - undersøgelser af om produktet passer ind i dine strategi- og forretningsplaner
 • Konceptudvikling - her laver du en prototype eller kører et pilotprojekt
 • Test - opsamling og justering af produktet i forhold til tilbagemeldinger fra kunder, leverandører, organisationer
 • Produktionsplanlægning - understøttelse af produktionen af produktet
 • Lancering - overvejelser om hvordan produktet skal sælges, markedsføres og serviceres

I praksis vil faserne overlappe hinanden. Men hvis du følger faserne, er udvikling og omkostninger lettere at styre.

86

Investering og omkostningsstyring i produktudvikling

Produktudvikling er forbundet med risici. Der er imidlertid mulighed for at minimere dem:

 • Vær sikker på, at produktudviklingen passer til din strategi- og forretningsplan
 • Lav realistiske budgetter
 • Retfærdiggør alle investeringer i udviklingen

Inden du beslutter dig for at investere, bør du opveje, hvor store fordele du kan forvente mod de risici, du står overfor.

Omkostningsstyring i produktudviklingen

Omkostninger har det med at løbe løbsk, hvis de ikke bliver styret benhårdt. Der er mange omkostninger, du skal holde øje med: Medarbejdertimer, materialer, teknologi, design, markedsundersøgelser osv.
For at kontrollere udgifterne kan du:

 • Estimere og budgettere alle omkostninger inden du går i gang
 • Overvåge og opfølge på udgifter i udviklingsforløbet
 • Introducere faser i produktudviklingen

Estimering af omkostninger

Basalt set er der to tilgange til omkostningsestimering.

I en oppe-fra-ned tilgang kigger man på tidligere projekter og sammenligner med det nye projekt. I en nede-fra-op tilgang forsøger projektgruppen at estimere deres respektive omkostninger, som samles i et totalbudget. Det sker ofte, at folk undervurderer, hvor lang tid opgaverne tager. Som leder skal du være opmærksom på at udfordre projektgruppens estimater.

I praksis vil man bruge begge omkostningstilgange. Den første giver sikkerhed, idet den sammenligner med et allerede gennemført projekt. Fordelen ved den anden er, at man tager hensyn til projektets specifikke karakter. Samtidig giver det også projektgruppen et medansvar, når de selv har deltaget i omkostningsestimeringen.

168

Projektledelse af udviklingsprocessen

God projektledelse er vigtig for en succesfuld produktudvikling. En projektleder er ansvarlig for:

 • Kontrol af omkostninger og fordeling af ressourcer
 • Kvalitetssikring af udviklingen i alle faser
 • Koordinering af projektgruppens aktiviteter
 • Tidsplanen for udviklingsprocessen
 • Håndtering af uforudsete forhold

Projektstyring

Mange aktiviteter er indbyrdes afhængige i produktudviklingen. Det kan være svært for marketingfolkene at teste et produkt, som teknikerne ikke har lavet en prototype på. Projektlederen skal sikre et effektivt forløb. Det kan spare mange omkostninger, at folk i projektgruppen ikke skal vente unødigt. Projektlederen kan støtte sig til fem nøgleord i planlægning af projektaktiviteter. De kan opsummeres i SMART (Specifik, Målbar, Aftalt, Realistisk og Tidsbegrænset).

Selv den mest erfarne projektleder kan ikke forudse alt. Derfor skal man også indbygge fleksibilitet i sin planlægning. Der opstår altid uforudsete forhold, der påvirker projektplanlægningen. Nogle kan man have planer for, hvordan man vil håndtere. Andre ser man først, når de opstår. Her er det vigtigt at tage hånd om dem med det samme og tilrette planlægningen efter deres indflydelse.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.