Hvad kan vi hjælpe med?

Joint venture - fordele og ulemper

205

Et joint venture involverer en eller flere virksomheder, som samler ressourcer og ekspertise for at nå et mål. Grundtanken er, at de deltagende virksomheder deler risiko og gevinst, samtidig med at chancen for at nå målet øges.

Der kan være mange årsager til at etablere et joint venture: ekspansion, udnyttelse af ny teknologi eller udvikling af nye produkter.

Det kan godt være, at din virksomhed på egne ben har et stor vækstpotentiale og mange innovative produkter og ideer, men med et joint venture får du:

 • Flere ressourcer
 • Større kapacitet
 • Større ekspertise
 • Adgang til nye markeder og distributionskanaler

At indgå i joint venture er en stor beslutning, som altid bør overvejes nøje. Her får du  indsigt i fordele og ulemper ved forskellige typer joint ventures og i, hvordan du finder den rigtige partner og får samarbejdet til at fungere i fælles interesse.

 

562

Joint venture-modeller

Den rigtige joint venture-model afhænger af, hvad du vil opnå.

En mulighed er bare at indgå aftale om samarbejde indenfor et begrænset og specifikt område. Måske vil du sælge et eksisterende produkt via en større virksomheds distributionsnet. Her vil de to partnere indgå en kontrakt, der udstikker betingelserne - rettigheder og forpligtelser - for at få samarbejdet til at lykkes.

Alternativt kan det være, at I er interesseret i at etablere en seperat joint venture-virksomhed. I dette tilfælde en distributionsvirksomhed. En joint venture-virksomhed kan være en meget fleksibel løsning. Partnerne ejer hver deres aktier og aftaler i fællesskab, hvordan virksomheden skal styres.

I dine overvejelser om joint venture-model skal du blandt andet vurdere, hvordan du vil (og hvor meget du vil) deltage i driften af partnerskabet. Du skal naturligvis også overveje konsekvenserne af et mislykket forsøg - og endelig hvor stor en risiko, du er villig til at acceptere.

Du bør altid konsultere en professionel. Den måde du sætter et joint venture op på, påvirker din virksomhed og også, hvordan eventuel profit bliver beskattet. Det kan også påvirke din hæftelse, hvis partnerskabet går galt. Du har med andre ord brug for en klar juridisk aftale, der præciserer, hvordan partnerskabet bliver drevet, samt hvordan indskud og udbytte bliver delt.

 

603

Fordelene ved joint venture

Et partnerskab af joint venture-typen giver ofte positivt afkast. Virksomheder af alle størrelser kan bruge joint venture til at styrke langvarige forretningsforbindelser eller til etablering og afvikling af kortere samarbejdsforløb.

Et godt joint venture kan betyde:

 • Adgang til nye markeder og distributionsnetværk
 • Større kapacitet
 • Risikodeling
 • Adgang til specialister og teknologi.

Joint venture er også en meget fleksibel løsning. Du og dine partnere kan eksempelvis vælge, at samarbejdet i den valgte konstellation kun skal have en ganske kort levetid eller kun gælde et helt afgrænset område (geografisk eller produktionsmæssigt).

Joint venture er særligt populært i transport- og rejsevirksomheder, der opererer i flere forskellige lande.

Ulemper og risici ved joint venture

Et partnerskab med en anden virksomhed kan være en kompliceret affære. Det tager tid og anstrengelse at opbygge det rette forhold. I vil sandsynligvis få problemer, hvis:

 • Grundene til og målet med samarbejdet ikke er 100 procent afklaret, og/eller hvis samtlige involverede ikke er informeret.
 • Hvis der ikke nogenlunde balance mellem, hvad partnerne bringer med ind i den ny konstellation (kompetencer, investeringer eller aktiver)
 • Hvis virksomhedernes kulturer og ledelsesmetoder er alt for forskellige og resulterer i dårlig integration og dårligt samarbejde
 • Hvis partnerne ikke tilbyder og viser tilstrækkeligt engagement, ledelse og støtte i de tidlige faser.

Et succesfuldt joint venture afhænger af grundig research og analyse af mål og forudsætninger, og af effektiv formidling af forretningsplanen til alle involverede.

 

482

Er du klar til joint venture?

Etablering af et joint venture kan betyde store ændringer for din virksomhed. Uanset hvor fordelagtigt det kan være for din virksomheds vækst og vækstpotentiale, er du nødt til at vurdere, om joint venture kan forenes med din overordnede forretningsstrategi.

Det er derfor vigtigt, at du revurderer din overordnede strategi, før du beslutter dig. På den måde kan du også analysere på, hvad du realistisk kan forvente dig af et joint venture. Måske finder du ud af, at der er andre - og bedre egnede måder - for din virksomhed at vokse på.

Det er en god idé at se på, hvordan andre virksomheder bærer sig an. Deres joint ventures kan være inspiration for dig til at vælge den rette form. Samtidig kan du forsøge at gennemskue de elementer, der gør et partnerskab til en succes: Hvilke kompetencer spiller godt sammen? Hvilke konstellationer af virksomheder fungerer bedst?

Du kan med fordel undersøge din egen virksomhed. Vær realistisk omkring dine styrker og svagheder - gennemfør evt. en SWOT-analyse for at finde ud af, hvad du mangler og hvad du kan tilbyde i forhold til den virksomhed, du overvejer at indgå et partnerskab med.

Det er også vigtigt, at du respekterer og forholder dig til dine eventuelle ansattes forbehold over for et joint venture - nogle vil måske føle sig usikre. Det kan også være svært at opbygge gode, effektive arbejdsrelationer, hvis din partner har en helt anden måde at gøre tingene på.

 

72

Vælg den rigtige joint venture-partner

Den ideelle partner i et joint venture er en virksomhed, som har ressourcer, kompetencer og aktiver, der komplementerer din virksomheder. I skal supplere hinanden.

Et godt sted at begynde at lede efter sådan en partner, er blandt kunder og leverandører, som du allerede har et godt og længerevarende forhold til. Vær dog alligevel opmærksom på, at et godt forhold ikke er en garanti for succes.

Ligesom du bør undersøge og vurdere din potentielle partners forretningsmæssige præstationer, bør du vurdere virksomhedens holdning til et muligt samarbejde.

Et partnerskab af denne type går nemlig langt videre end et simpelt kontrakt-samarbejde. Din partners forretningsgange, værdier og ry kan få indflydelse på din virksomhed. Derfor bør du overveje, om brandværdierne og metoderne passer til dig og din virksomhed.

 

87

Planlæg dit joint venture

Før du og din kommende partner etablerer et joint venture, skal I have klarhed om, hvad I hver især forventer jer af partnerskabet.

Små virksomheder ønsker gerne adgang til en større virksomheds ressourcer, så som et stærkt distributionsnetværk, specialviden og finansiering. En større virksomhed kan omvendt drage nytte af samarbejdet med en mindre, mere fleksibel og innovativ partner, eller af adgangen til nye produkter eller immaterielle rettigheder.

Uanset mål og visioner gælder det om at afstemme jeres forventninger og stille fair krav.

Enhver aftale bør:

 • Præcisere og evaluere begge parters bidrag til partnerskabet
 • Sikre at begge parter forstår, hvad målet med aftalen er
 • Skitsere realistiske forventninger og angive, hvordan I måler, om forventningerne holder stik og målene nås

 

425

Joint venture-aftalen

Når du beslutter dig for at indgå i et joint venture, skal du og din(e) partner(e) nedfælde alle betingelser i en skriftlig aftale.

Dermed kan I undgå mange misforståelser og problemer, når partnerskabet er etableret.

Aftalen bør dække følgende områder:

 • Virksomhedsform: Vil I etablere et joint venture som et separat selskab?
 • Målene med jeres joint venture
 • Præcisering af hver af partnernes investeringer i partnerskabet
 • Skal aktiver eller ansatte i partnervirksomhederne indgå i Joint venture-konstruktionen?
 • Hvordan deles immaterielle rettigheder til de idéer og innovationer, der udvikles i joint venture
 • Fordeling af ledelses- og ansvarsområder
 • Præcisering af forretningsgange
 • Hvordan deles risici, overskud og tab?
 • Hvordan løses uoverensstemmelser mellem partnerne?
 • Hvordan opløses partnerskabet? Og hvad sker der bagefter?

I får også brug for andre aftaler, eksempelvis fortrolighedsaftale el.lign.

Sørg derfor for at få uafhængig rådgivning, før I træffer endelige beslutninger.

135

Når et joint venture opløses

Din virksomhed, din partners virksomhed og jeres markeder ændrer sig med tiden. Et joint venture kan muligvis tilpasse sig nye omstændigheder, men før eller senere er det mest hensigtsmæssigt at opløse partnerskabet.

Opløsning af et joint venture er altid nemmest, hvis partnerne har forholdt sig til situationen på forhånd, og har nedfældet betingelser, rettigheder og pligter i forbindelse med opløsningen i den oprindelige aftale. Det kan eksempelvis fremgå af aftalen:

 • Hvordan partnerne deler immaterielle rettigheder og IP
 • Hvordan fortrolige oplysninger forbliver beskyttede
 • Hvordan fremtidig indtjening på partnerskabets aktiviteter fordeles
 • Hvordan ansvaret for gæld og eventuelle garantier, udstedt til kunder, deles.

Selvom jeres aftale er grundig og dækkende, er det sandsynligt, at der alligevel vil være nogle punkter, hvor I er uenige, eller som I ikke havde forudset. Hvem har eksempelvis "ret" til kunderne? God planlægning og forhandling kan sørge for, at I går hver til sit i en god atmosfære - og det er vigtigt for jeres eventuelle fremtidige samarbejde, og for jeres ry i branchen.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.