Hvad kan vi hjælpe med?

Muligheder for efteruddannelse for selvstændige

372

Når man driver virksomhed, kan det knibe med at have tid og penge til at gå på kursus, samtidig med at pengene skal tjenes. Men hvis man vil vokse og skabe vækst, må man udvikle sine kompetencer og sætte nye mål - både for sig selv og virksomheden.

Men hvordan får man råd til at efteruddanne eller opkvalificere sig på forskellige områder, f.eks. inden for regnskab, salg eller IT?

Gennem Dana... De Selvstændiges A-kasse kan du få betaling (3.065 kr. om ugen), mens du deltager i VEU-kurser (Voksen- og Efteruddannelseskurser). På den måde kan du få hjælp til at lønne din vikar, telefonassistance e.l.

Kursusafgiften er normalt beskeden, og den betaler du selv.

142

Hvilke former for uddannelse støttes?

Som selvstændig kan du få to former for støtte til uddannelse.

  1. Er det en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (typisk kortere kurser på AMU-centre eller tekniske skoler) kan du få støtte til efteruddannelse, kaldet VEU
  2. Er der tale om uddannelse uden for de egentlige erhvervsuddannelser kan du søge statens voksenuddannelsesstøtte, kaldet SVU

Støtte til efteruddannelse (VEU)

Du kan få støtte, hvis du deltager i uddannelser på erhvervsuddannelsesniveau, dvs. erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Uddannelsesstedet

Kurserne afholdes på AMU-centre, tekniske skoler, erhvervsskoler og handelsskoler, hvor du skal søge om at blive optaget. Adgangsskemaet skal afleveres på uddannelsesstedet, inden dit kursus begynder.

Du skal sikre dig, at uddannelsesstedet er godkendt til at afholde det kursus, som du ønsker at følge - ellers kan du ikke få udbetalt støtte.

Dig selv

  • Du må ikke have en videregående uddannelse ud over niveauet for en erhvervsfaglig grunduddannelse, medmindre uddannelsen er forældet
  • Hvis du har en uddannelse, der overstiger det nævnte niveau, er det en betingelse, at du ikke har gjort brug af uddannelsen arbejdsmæssigt inden for de sidste 5 år
  • Der er ikke noget krav om forudgående arbejde.

Hvor længe?
Der er ikke sat noget loft over, hvor længe man kan få VEU-godtgørelse.

Ledige kan dog højst få VEU (Uddannelsesydelse) i seks uger og kun, hvis man er i dagpengeperioden og ikke har en uddannelse, der overstiger ovennævnte niveauer.

Hvor meget?

Støtte til efteruddannelse er på 613 kr. pr. dag (3.065 kr. om ugen) – hvilket svarer til 80 % af den maksimale dagpengesats for 2011. Der kan højst udbetales for det antal arbejdstimer, du har mistet i din virksomhed, eller det aktuelle antal undervisningstimer. Der kan dog aldrig godtgøres for mere end 7,4 time pr. dag.

Der gives tilskud til befordring ud over 24 km (dog skal beløbet mindst udgøre 33 kr. inden det kommer til udbetaling). Taksten følger Statens ligningsfradrag for befordring over 100 km. om dagen (1,00 kr. for 2011). 

Hvordan søger man?

Selve adgangsskemaet skal afleveres på uddannelsesstedet, inden kurset starter, for at man kan blive optaget. Herefter udfærdiger uddannelsesstedet en "ansøgning om VEU-godtgørelse", hvor de påfører kursets navn, nummer og varighed samt deres attestation.

Ansøgningen skal afleveres til Dana senest fire uger efter sidste uddannelsesdag, ellers bortfalder retten til VEU-godtgørelse.

Det er Dana, der udbetaler VEU-godtgørelsen

Man kan allerede nu søge elektronisk på www.efteruddannelse.dk. Fra 1. november 2011 kan man, som udgangspunkt, kun søge elektronisk.

Voksenuddannelse (SVU)

Voksenuddannelsesstøtte gives til uddannelser under og over de egentlige erhvervsuddannelser, men der skal være tale om erhvervsrettede uddannelser.

Uddannelsesstedet

Fx tekniske skoler, handelsskoler, Daghøjskoler, VUC-centre, Ingeniørhøjskolen, Danmarks Forvaltningshøjskole, Danmarks Biblioteksskole.

Få hjælp til at finde dit uddannelsessted på www.ug.dk.

Dig selv

Hvis du ønsker at deltage i uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau, må du ikke have en videregående uddannelse ud over niveauet for en erhvervsfaglig grunduddannelse, medmindre uddannelsen er forældet.

Du skal være mellem 25 og 59 år (ved deltagelse i forberedende voksenundervisning skal du dog kun være fyldt 20 år).

Hvor længe?

Støtten er opdelt i to dele - dels støtte til uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau (herunder forberedende voksenundervisning) og dels støtte til uddannelse på videregående niveau.

På folkeskole- og gymnasialt niveau kan såkaldt kortuddannede få voksenuddannelsesstøtte i op til 40 uger, hvis man umiddelbart før har haft 26 ugers arbejde som selvstændig eller været ansat som lønmodtager hos nuværende arbejdsgiver.

På videregående niveau kan alle få voksenuddannelsesstøtte i op til 52 uger, hvis man forinden har haft 3 års fuldtidsarbejde som selvstændig eller lønmodtager. Pr. 1. januar 2012 bliver reglerne ændret, så man kun kan få SVU-godtgørelse i 40 uger.

Perioden man kan få voksenuddannelsesstøtte er dog i visse tilfælde kortere, hvis man tidligere har fået VEU-godtgørelse.

Er man ledig, kan man højst få efteruddannelsesstøtte (Uddannelsesydelse) i seks uger og kun, hvis man er i dagpengeperioden. Man skal ikke opfylde kravet om forudgående arbejde.

Hvor meget?

Voksenuddannelsesstøtten er på 613 kr. pr. dag (3.065 kr. om ugen) – hvilket svarer til 80 % af den maksimale dagpengesats.

Der gives ikke tilskud til befordring.

Du kan maksimalt få SVU-godtgørelse for 37 timer pr. uge.

Hvis du ikke arbejder fuldtid, vil SVU-godtgørelsen blive beregnet i forhold til din normale arbejdstid.

Godtgørelsen bliver udbetalt bagud for 4 eller 5 uger. Det er SU-styrelsen, der udbetaler godtgørelsen.

Hvordan søger man?

Du skal kontakte uddannelsesstedet - eller se på www.svu.dk.

Søger du SVU til uddannelse på folkeskoleniveau eller til en gymnasial uddannelse, skal du aflevere skemaet inden uddannelsen på VUC.

Søger du SVU til en videregående uddannelse, skal du aflevere skemaet inden uddannelsen på et ivu-Center.

Afleverer du din ansøgning for sent, udbetales der tidligst SVU fra den følgende mandag.

 

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.