Hvad kan vi hjælpe med?

Rekruttering af medarbejdere fra udlandet

Hvis du som arbejdsgiver overvejer at rekruttere arbejdskraft fra udlandet (indstationering), er det vigtigt, at du på forhånd sætter dig ind i, hvilke regler og love der gælder på området.

Virksomheden har ofte flere muligheder for at optimere indstationeringen økonomisk til fordel for virksomheden og ofte også for medarbejderne.

Skat

Udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark, bliver ofte omfattet af registrerings- og selvangivelsespligt. Derfor er det vigtigt for en succesfuld indstationering, at medarbejderen ikke overraskes af forhold, som virksomheden ikke forud har gjort opmærksom på. Undersøgelsen af selvangivelsesforholdene omfatter også vurdering af skattepligtsforhold samt pensioner.

Indberetningspligt

Ved indstationering af medarbejdere fra udlandet vil du som arbejdsgiver være forpligtet til at indberette løn og indeholde skat af medarbejdernes løn.

Fuld/begrænset skattepligt

Hvis de indstationerede medarbejdere bliver fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark, vil du som arbejdsgiver have pligt til at indeholde almindelig A-skat og AM-bidrag af medarbejdernes løn.

Arbejdsudleje

Hvis de indstationerede medarbejdere er omfattet af reglerne om arbejdsudleje, skal du som dansk arbejdsgiver indeholde 30% arbejdsudlejeskat og evt. AM-bidrag af medarbejdernes løn. Fra og med 01.01.2011 skal der altid indeholdes AM-bidrag. Det er dig som dansk arbejdsgiver, der hæfter for skat og AM-bidrag.

Det kan ofte være svært for dig som arbejdsgiver at vurdere, om der er tale om arbejdsudleje.

Social sikring

Udgangspunktet for social sikring er, at personen er socialt sikret i arbejdslandet. Ved arbejde inden for EU/EØS kan der dog være mulighed for at forblive under hjemlandets sociale sikring. Da Danmark er et af de billigste lande at være socialt sikret i, er det oftest en fordel at være socialt sikret her.

Arbejds- og opholdstilladelse

Medarbejdere fra andre EU-lande

EU-borgere skal ikke have visa eller arbejds- og opholdstilladelse for at arbejde i Danmark. Hvis de skal arbejde og tage ophold i Danmark i mere end 3-6 måneder, skal de søge om et EU-registreringsbevis for at kunne få et CPR-nr.

Medarbejdere fra lande uden for EU

Visa, arbejds- og opholdstilladelse er oftest en forudsætning for, at en person uden for EU eller Norden kan arbejde i Danmark. Arbejder en udlænding ulovligt i Danmark, kan personen udvises fra Danmark. Både medarbejderen og arbejdsgiveren vil også kunne straffes med bøde, hæfte eller fængsel.

Ansættelse

Det er vigtigt, at du som dansk arbejdsgiver er opmærksom på, hvilke arbejdsretlige regler der gælder for de indstationerede medarbejdere. Selv om der står i ansættelseskontrakten, at de indstationerede medarbejdere er omfattet af reglerne i deres hjemland, kan du som arbejdsgiver ikke se bort fra den danske lovgivning. Det kan have betydning i relation til bl.a. ferie og opsigelsesvarsel.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.