Hvad kan vi hjælpe med?

Medarbejdere - udvikling og fastholdelse

124

Vækst handler også om at få klarlagt de ressourcer, du råder over. Som arbejdsgiver er du afhængig af dine medarbejdere, og de præsterer altid bedre, hvis de ved, hvad der forventes af dem - både nu og i fremtiden.

Ved at prioritere medarbejderudvikling og skabe attraktive arbejdsvilkår får du lettere ved at fastholde dine medarbejdere.

 

161

Medarbejderudvikling - virksomhedsvækst med de rigtige kompetencer

Vækst handler også om at få klarlagt de ressourcer, du råder over. Som arbejdsgiver er du afhængig af dine medarbejdere, og de præsterer altid bedre, hvis de ved, hvad der forventes af dem - både nu og i fremtiden.

For at fastholde dine dygtige medarbejdere, bør du blandt andet fokusere på medarbejdernes fortsatte udvikling - både den personlige og den faglige.

I det følgende kan du få inspiration til, hvordan du kommer i gang med nogle af disse udviklings- og fastholdelsesaktiviteter, nemlig udviklingssamtaler og målstyring.

231

Udviklingssamtaler

Formålet med en udviklingssamtale er, at du og din medarbejder får mulighed for at give tilbagemeldinger på, hvordan I opfatter samarbejdet, arbejdsopgaverne og ansvarsområderne.

Din medarbejder har mulighed for at diskutere udvikling og fremtid - samtidig får du mulighed for at få en dialog om dine overvejelser i forbindelse med fremtidige arbejdsopgaver.

Udviklingssamtaler er en struktureret, velforberedt og fortrolig dialog mellem dig og din medarbejder. Den erstatter naturligvis ikke den daglige kontakt - men giver jer mulighed for at tage emner op, som der ellers ikke er tid til at diskutere i en travl hverdag.

Du bør typisk holde udviklingssamtaler en gang om året, og du bør afsætte 1-2 timer per medarbejder. Benyt gerne et skema med overordnede temaer, som I skal tale om, og send skemaet til medarbejderen i god tid, så han/hun kan forberede sig.

Du skal holde dit fokus på fremadrettede aktiviteter. Det er vigtigt, at I taler om, hvordan samarbejdet er gået, og hvordan opgaverne/ansvarsområderne er løst.

Du skal ikke bruge udviklingssamtalen til at tage problemer op, der ligger langt tilbage i tiden. Udvælg de områder, der er vigtigst at fokusere på, og tal om de muligheder for udvikling og forbedringer, der er i den forbindelse.

419

Målstyring

Du kan anvende målstyring som et ledelsesværktøj i forhold til at fastholde fokus på de daglige arbejdsopgaver og de resultater, som du ønsker, at medarbejderne skal nå.

Målstyring er:

 • En konkret formulering af de fremtidige mål
 • En realisering af målene
 • En løbende evaluering af hvorvidt målene bliver indfriet

Aftal en fast frekvens for målstyringssamtaler, og hold korte møder. Brug mindre tid på status og mere på det fremadrettede.

Du skal være omhyggelig, når du introducerer de mål, som du vil styre efter - og som dine medarbejdere bliver målt på og måske belønnet for at opnå.

387

Fastholdelse af medarbejdere

Glade medarbejdere er dygtige og loyale, og det er derfor værd at bruge ressourcer på at fastholde medarbejdere.

Du kan sikre dig, at medarbejderne har et godt arbejdsmiljø, og at de får adgang til personalegoder. En god måde at skabe loyalitet og interesse i vækst i virksomheden er medarbejderaktier.

470

Godt arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø giver glade medarbejdere. Arbejdsmiljø handler både om det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø, og som virksomhedsejer skal du følge lovgivningen på arbejdsmiljøområdet.

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er f.eks. forholdet til kollegaerne, og hvordan arbejdet er organiseret. Psykisk arbejdsmiljø bliver typisk inddelt i krav og ressourcer. Kravene er det, medarbejderne bliver udsat for i arbejdet, og ressourcerne er de forudsætninger, den enkelte medarbejder har for at overkomme kravene.

Det er vigtigt for livskvaliteten hos hver enkelt medarbejder, at der er en passende balance mellem de krav, der stilles til medarbejderen og de ressourcer, den enkelte har. 

Faktorer der kan have indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø:

 • Stress
 • Mobning, chikane og vold
 • Krav i arbejdet
 • Samarbejde og konflikter
 • Jobusikkerhed og uforudsigelighed
 • Motivation i arbejdet
 • Ledelse og organisation

Fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø er stort set alt det på arbejdspladsen, som ikke handler om mennesker og planlægning. Det kan f.eks. være støj, vibrationer, lys og så videre.

Arbejdspladsen skal passe til medarbejderens arbejde. Det gælder både de fysiske rammer, og hvordan de fungerer i det daglige. Arbejdet kan ændre sig, så de fysiske rammer ikke længere er optimale. Det kan også være, at de fysiske rammer er blevet forældede.

Godt fysisk arbejdsmiljø kan bl.a. give:

 • Lavere sygefravær
 • Øget produktion
 • Godt omdømme
 • God personalepleje 

Virksomhederne skal sørge for glade arbejdsrammer

Virksomheder med et dårligt arbejdsmiljø skal forbedre det psykiske indeklima bl.a. gennem rådgivning på arbejdspladsen.

Fra 1. april 2007 kan Arbejdstilsynet forlange, at virksomheder med et dårligt arbejdsmiljø skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø, hvis medarbejdere ikke trives. Det kan blandt andet ske ved at hyre en rådgiver, som kan bringe balance i det psykiske arbejdsmiljø. Kravet kan være en fordel både for medarbejdere og arbejdsgiverne.

Ud over disse regler er der endvidere indført en ny smiley-ordning på området. Virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet, vil få tildelt en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den gamle ordning med gule og røde smileys til virksomheder, hvor arbejdsforholdene ikke er i orden, vil stadig blive tildelt som hidtil.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.