Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Konkurrencebegrænsende aftaler - lov om konkurrenceforvridning og regler om aftaler

Det er vigtigt at undersøge, om din virksomhed indgår aftaler, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen på markedet. Aftaler som salgs- og leveringsbetingelser, distributionsaftaler, forhandleraftaler, agentaftaler og samarbejdsaftaler kan alle indeholde elementer, der udfordrer eller overskrider konkurrencereglerne.

Hvis konkurrencen bliver påvirket af aftalerne, kommer du måske i konflikt med loven. Konkurrencereglerne er i fortsat udvikling og påvirkes af både danske og europæiske forhold. Det er derfor nødvendigt hele tiden at føre sig ajour.

I både Danmark og EU er der konkrete regelsæt, som regulerer konkurrencen. Reglerne er næsten ens, men i visse tilfælde skal man dog være opmærksom på mindre forskelle.

Begge steder gælder dog to helt klare forbud:

  • Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler
  • Forbud mod misbrug af dominerende stilling

Aftaler kan være konkurrenceforvridende, både hvis du indgår dem med dine konkurrenter, og hvis du indgår dem med forskellige omsætningsled, altså aftaler med kunder eller leverandører.

Du kan principielt ikke indgå aftaler om følgende forhold uden at komme i konflikt med konkurrencereglerne:

  1. Prisaftaler
  2. Aftaler om at give nogen mere fordelagtige forretningsbetingelser end andre
  3. Aftaler om at begrænse eller kontrollere produktion m.v.
  4. Aftaler om at opdele markedet
  5. Aftaler om at opdele forsyningskilder og leverandører
  6. Aftaler om at tillægsydelser skal indgå i en kontrakt
  7. Aftaler om koordinering af virksomheders adfærd via et såkaldt joint venture

Andre aftaler kan dog også være konkurrencebegrænsende og derfor omfattet af forbudene.
Det gælder for eksempel for såkaldt samordnet praksis, hvor virksomheder enes om en bestemt fremgangsmåde eller adfærd samt for vedtagelser for en sammenslutning af virksomheder og brancheforeninger.

Alle typer konkurrencebegrænsende aftaler - hvor fantasifulde de end er - er omfattet af forbuddet.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at reglerne ikke kun gælder for formaliserede aftaler, men også for mundtlige aftaler, stiltiende aftaler osv.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her