Hvad kan vi hjælpe med?

Konkurrencebegrænsende aftaler - lov om konkurrenceforvridning og regler om aftaler

622

Det er vigtigt at undersøge, om din virksomhed indgår aftaler, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen på markedet. Aftaler som salgs- og leveringsbetingelser, distributionsaftaler, forhandleraftaler, agentaftaler og samarbejdsaftaler kan alle indeholde elementer, der udfordrer eller overskrider konkurrencereglerne.

Hvis konkurrencen bliver påvirket af aftalerne, kommer du måske i konflikt med loven. Konkurrencereglerne er i fortsat udvikling og påvirkes af både danske og europæiske forhold. Det er derfor nødvendigt hele tiden at føre sig ajour.

I både Danmark og EU er der konkrete regelsæt, som regulerer konkurrencen. Reglerne er næsten ens, men i visse tilfælde skal man dog være opmærksom på mindre forskelle.

Begge steder gælder dog to helt klare forbud:

 • Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler
 • Forbud mod misbrug af dominerende stilling

Aftaler kan være konkurrenceforvridende, både hvis du indgår dem med dine konkurrenter, og hvis du indgår dem med forskellige omsætningsled, altså aftaler med kunder eller leverandører.

Du kan principielt ikke indgå aftaler om følgende forhold uden at komme i konflikt med konkurrencereglerne:

 1. Prisaftaler
 2. Aftaler om at give nogen mere fordelagtige forretningsbetingelser end andre
 3. Aftaler om at begrænse eller kontrollere produktion m.v.
 4. Aftaler om at opdele markedet
 5. Aftaler om at opdele forsyningskilder og leverandører
 6. Aftaler om at tillægsydelser skal indgå i en kontrakt
 7. Aftaler om koordinering af virksomheders adfærd via et såkaldt joint venture

Andre aftaler kan dog også være konkurrencebegrænsende og derfor omfattet af forbudene.
Det gælder for eksempel for såkaldt samordnet praksis, hvor virksomheder enes om en bestemt fremgangsmåde eller adfærd samt for vedtagelser for en sammenslutning af virksomheder og brancheforeninger.

Alle typer konkurrencebegrænsende aftaler - hvor fantasifulde de end er - er omfattet af forbuddet.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at reglerne ikke kun gælder for formaliserede aftaler, men også for mundtlige aftaler, stiltiende aftaler osv.

576

Hvad sker der, hvis reglerne overtrædes?

Konkurrencestyrelsen kan foretage kontrolundersøgelser i din virksomhed. Det foregår ved, at medarbejdere fra styrelsen kommer på uanmeldt besøg, og de skal - mod forevisning af en retskendelse - have adgang til at undersøge dine lokaler, computere, biler m.v. for at se, om der findes oplysninger, der kan tyde på, at din virksomhed har overtrådt konkurrencereglerne. Disse kontrolundersøgelser kaldes også Dawn Raids.

Finder konkurrencemyndighederne, at reglerne er overtrådt, kan de udstede bøder, og bødeniveauet er steget betragteligt ved de seneste lovændringer, især på området for kartelaftaler. Samtidig risikerer du at skulle betale erstatning. Det er op til domstolene at vurdere, om andre parter har lidt et tab på baggrund af dine eventuelle konkurrencebegrænsende aftaler, og om du skal erstatte sådan et tab.

Konsekvensen af at overtræde de konkurrenceretlige regler er, at aftalerne bliver helt eller delvist ugyldige.

246

Hvem gælder reglerne for?

Som udgangspunkt gælder reglerne for alle aktører i erhvervslivet. Der er imidlertid forskel på, hvilke typer konkurrencereguleringer der gælder for virksomhederne - det kan afhænge af virksomhedens størrelse. I de fleste tilfælde skal virksomheden være over en vis størrelse for at være omfattet af konkurrencereglerne.

Hvordan kan du undgå at blive ramt af konkurrencereglerne?

For nogle af de aftaletyper, vi har beskrevet ovenfor, er det muligt at undgå at blive ramt af konkurrencereglerne:

 • Hvis din virksomhed falder under bagatelgrænsen
 • Hvis din virksomhed bliver omfattet af gruppefritagelse
 • Hvis din virksomhed kan opnå individuel fritagelse

Men der er altid tale om en konkret vurdering, som skal foretages af eksperter på området, og der er stadig aftaletyper, som alt andet lige vil være i strid med konkurrencereglerne og forbuddene.

567

Undtagelser

Bagatelgrænsen

Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler gælder ikke i alle forhold for små og mellemstore virksomheder. Der er to bagatelregler, der undtager fra forbuddet:

 1. Hvis de deltagende aftaleparter har en samlet årlig omsætning på under 1 mia. kroner og samtidig en samlet markedsandel på under 10 %
 2. Hvis de deltagende aftaleparter har en samlet årlig omsætning på under 150 mio. kroner uanset markedsandel

Gruppefritagelse

Selvom virksomheden overskrider bagatelgrænsen, kan man stadig - i nogle tilfælde - undgå at blive omfattet af reglerne. Det gælder, hvis man hører under de såkaldte gruppefritagelser og overholder nogle nærmere angivne retningslinier. Din virksomhed eller jeres advokat skal bare undersøge, om aftalen ligger indenfor en gruppefritagelse. Er det tilfældet, skal virksomhederne ikke foretage sig yderligere. I tvivlstilfælde kan man få vejledning fra Konkurrencestyrelsen.
Gruppefritagelser findes for følgende aftalekategorier:

 1. Aftaler mellem deltagere i et kædesamarbejde i detailhandelen
 2. Vertikale aftaler (dvs. aftaler mellem virksomheder i hvert sit led i omsætningskæden, for eksempel mellem forhandler og producent)
 3. Forsikringsaftaler
 4. Forsknings- og udviklingsaftaler
 5. Salgs- og serviceaftaler vedrørende biler
 6. Specialiseringsaftaler
 7. Teknologioverførselsaftaler

Individuel fritagelse

Konkurrencerådet kan give fritagelse til en aftale, der skønnes at opfylde en række betingelser, der er anført i loven. For eksempel hvis aftalen styrker effektiviteten i produktion eller distribution og giver forbrugerne en rimelig andel af gevinsten. Det forudsættes, at virksomhederne anmelder aftalen til Konkurrencestyrelsen.

494

Hardcorebegrænsninger

Hardcorebegrænsninger

Selvom der er undtagelser og fritagelser, er der stadig aftaler, som din virksomhed ikke kan indgå uden at komme i strid med lovgivningen, for eksempel hvis:

 • Du laver prisaftaler
 • Du koordinerer bud, inden de afgives
 • Konkurrencen indenfor en branche er begrænset som følge af den samlede virkning af en række ensartede aftaler

Vær opmærksom på, at overtrædelse af disse såkaldte hardcorebegrænsninger ikke kan fritages - heller ikke via bagatelreglerne.
Med andre ord kan man sige, at aftaler som udgangspunkt er tilladte hvis:

 • Aftalerne ikke begrænser konkurrencen
 • Aftalerne alene er indgået internt i virksomheden eller koncernen
 • Aftalerne er omfattet af bagatelreglerne
 • Aftalerne er omfattet af en gruppefritagelse
 • Aftalerne opnår individuel fritagelse
313

Misbrug af dominerende stilling

En virksomhed, som har en dominerende stilling på et marked, må ikke misbruge denne stilling. Det kan for eksempel ske, hvis man har monopol og misbruger dette forhold til at kræve urimeligt høje priser for sine varer.

Som udgangspunkt er der tale om en dominerende stilling på markedet, hvis man har en markedsandel på over 50 %. Der formodes også at være tale om dominans, hvis markedsandelen er over 40 %. Det kræves - for at have en dominerende stilling på markedet - at indflydelsen har været opretholdt over en vis periode.

Hvornår misbruges en dominerende stilling?

Det er vigtigt at fastslå, at det ikke er ulovligt at have en dominerende stilling. Det er kun ulovligt at misbruge denne dominerende stilling. Det kan ske ved:

 1. Urimeligt høje priser
 2. Urimeligt lave priser (med henblik på at vinde markedsandele)
 3. Urimelige forretningsbetingelser
 4. Bindende videresalgspriser
 5. Leveringsnægtelse
 6. Hindringer for andres brug af infrastruktur
 7. Forskelsbehandling og diskrimination
 8. Krav om tillægskøb af andre uvedkommende ydelser

Kontakt din advokat, hvis du er i tvivl om, hvorvidt jeres aftaler er lovlige.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.