Hvad kan vi hjælpe med?

Vækst og mindre administrativt bøvl

Den 23. februar 2010 gennemførte regeringen en ministerrokade. En rokade, der betød, at Brian Mikkelsen satte sig i stolen som ny økonomi- og erhvervsminister. Brian Mikkelsen, der har en fortid som kulturminister og justitsminister, er en mand, som taler erhvervslivets sag. Hans styrke er at have de selvstændiges vilkår helt inde på livet via sit ægteskab med Eliane Wexøe-Mikkelsen, der er selvstændig erhvervsdrivende. Desuden er mandagene i hans kalender som udgangspunkt reserveret til virksomhedsbesøg, hvor han sørger for at få indblik i, og input fra, en bred vifte af brancher.

IVÆKST bringer i samarbejde med Dit Dana her et eksklusivt interview med Brian Mikkelsen - et interview med fokus på hvad selvstændigt erhvervsdrivende kan forvente af ham som minister.

Brian Mikkelsen


Du har nu været økonomi- og erhvervsminister i tre måneder. Hvilke indsatsområder mener du, er de vigtigste for selvstændigt erhvervsdrivende netop nu?

Danmark er i dag, af mange, kåret som et af verdens bedste lande at starte og drive virksomhed i. Selvstændige erhvervsdrivende betyder meget for væksten i Danmark, og de står over for mange af de samme udfordringer og muligheder som resten af vores erhvervsliv.

Krisen har været hård, ikke mindst for små virksomheder, og vi har derfor også gjort meget for at hjælpe vores erhvervsliv gennem denne svære tid. Vi har for eksempel udvidet en række konkrete låne-, garanti- og kautionsordninger, fx med Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder fra september 2009. Erhvervspakken har givet sunde virksomheder mulighed for at finde finansiering til forretningsudvikling og eksport på trods af krisen.

Men nu begynder det økonomiske forår igen at spire, og så gælder det om at komme med på vognen og benytte sig af de muligheder, der følger med opblomstringen. Vores virksomheder skal tilbage på vækstsporet!

Hvis du fik carte blanche til at hjælpe de selvstændige erhvervsdrivende, hvilke tiltag ville du da gerne iværksætte?

Mit mål er at skabe de bedste betingelser for hele det danske erhvervsliv. Også for de selvstændigt erhvervsdrivende.

Som et led i regeringens nye arbejdsprogram, Danmark 2020 - Viden, vækst, velstand, velfærd, vil vi arbejde videre med at forenkle det administrative bøvl, virksomhederne oplever som særligt irriterende. Vi vil også præsentere en helt ny strategi for vækst i små og mellemstore virksomheder, hvor vi vil fokusere på at give både den nystartede iværksætter og den etablerede håndværker bedre muligheder for at vokse sig større. Vi vil bl.a. se på barrierer for vækst og finde ud af præcist, hvor vi skal sætte ind.

Vi skal også have styrket hele vores iværksætter- og konkurrencekultur. Og vi skal have omsat vores massive investeringer i forskning til innovation og vækst i virksomhederne.

Du siger, at vi skal fjerne det administrative bøvl, hvad konkret kan vi forvente som selvstændige erhvervsdrivende?

Faktisk er Danmark allerede et af de lande i verden, der er bedst og nemmest at starte virksomhed i. For eksempel er Danmark et af de lande i OECD, hvor der er færrest administrative byrder forbundet med at etablere sin egen virksomhed.

Det er vigtigt, fordi erhvervslivet skal have frigivet mest mulig tid og ressourcer til at drive virksomhed, frem for at bruge tiden på at efterleve administrative krav fra myndighederne. Derfor fastsatte vi i 2002 en ambitiøs målsætning om at reducere erhvervslivets administrative byrder med 25 pct. Det er vanskeligt at mindske det administrative besvær, men indsatsen siden 2001 viser, det kan lykkes. Vi er nået rigtig langt. Foreløbige tal viser, at vi pr. 1. juli 2009 netto har reduceret de administrative byrder med 6 mia. kr. siden 2001, svarende til en lettelse på 20 pct.

Og der er flere lettelser på vej. På mit eget område har vi blandt andet indgået en aftale med Dansk Folkeparti om en yderligere lempelse af revisionspligten, så virksomheder med en omsætning på under 8 mio. kr. kan fravælge revision af deres årsregnskab. Når den er vedtaget i Folketinget, vil ændringen betyde, at virksomhederne kan spare ca. 450 mio. kr. årligt.

Danmark skal fortsat være blandt de tre lande i Europa med de laveste administrative byrder. Derfor vil vi blandt andet fortsætte med at sende de såkaldte byrdejægere ud i virksomhederne, så vi kan sætte ind dér, hvor det er mest efterspurgt af erhvervslivet.

Du har tidligere udtalt, at iværksættere er erhvervslivets helte. Hvordan kan regeringen medvirke til at fremme dette budskab?

Det kan vi bl.a. ved at sætte vækst højt på dagsordenen og styrke bevidstheden i samfundet om, at det er erhvervslivet, der er rygraden i finansieringen af vores velfærd, og som står bag en meget stor del af jobskabelsen i vores samfund. Og her spiller nye virksomheder en vigtig rolle, fordi de udfordrer eksisterende virksomheder og er med til at opretholde dynamikken og udviklingen i vores erhvervsliv.

Mange selvstændige vil gerne have del i de offentlige udbud, hvilke muligheder er der herfor?

Det er regeringens klare målsætning, at det skal være så nemt som muligt for små og mellemstore virksomheder at afgive tilbud på offentlige udbud. Men det er også en målsætning for regeringen, at den offentlige opgavevaretagelse skal ske til færrest mulige udgifter. Det indebærer blandt andet, at de offentlige indkøbere skal udnytte besparelsesmuligheder ved udbud, herunder centralisering af udbud.

På områder med stordriftsfordele kan det betyde, at den enkelte mindre virksomhed ikke er konkurrencedygtig.

Små og mellemstore virksomheder har dog mulighed for at danne konsortier med andre virksomheder, så de kan leve op til kravene, som de store udbud kræver.

Regeringen vil, i regi af strategien for offentlig-privat samarbejde, gøre rammerne for at danne konsortier klarere for virksomhederne. Det vil hjælpe små og mellemstore virksomheder til at byde samlet på opgaverne, hvor enkelte virksomheder ikke kan løfte opgaven alene.

Hvis du nu skulle give den selvstændige erhvervsdrivende et godt råd, hvad skulle det da være?

Én mulighed kunne for eksempel være at vokse ved at fokusere på eksportmuligheder. Der er ingen grund til at stoppe udviklingen, når man har fået råd til en Mercedes! Nye virksomheder skaber ca. en tredjedel af alle nye job i Danmark hvert år. Særligt de såkaldte vækstiværksættere gør det godt. De skaber næsten ti gange flere job i løbet af deres første fem leveår og har en højere produktivitet end andre virksomheder. Det er virkelig noget, der bidrager til at opretholde vores velfærdssamfund.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.