Hvad kan vi hjælpe med?

Debitorfinansiering (factoring) - Muligheder for finansiering

307

Debitorfinansiering betyder, at du belåner dine fakturaer - som udgangspunkt med 80 %. Factoringselskabet stiller altså likviditet til rådighed for virksomheden via belåning af fakturaer, når de modtager kopier af disse. Finansieringen sker i takt med, at virksomheden gennemfører salg.
Debitorfinansiering bliver typisk brugt til at finansiere virksomhedens vækst og reducere debitorrisici, herunder tab på debitorer.

En factoringaftale er både en finansiel og en administrativ tjeneste og kernen i effektiv cash management. De administrative fordele ligger i sparet tid og interne, administrative lettelser i form af betalingsovervågning, registrering af betaling, rykkerskrivelser, debitorricisi og inkassobehandling.
Driftskapitalen bliver anvendt bedre til at udvikle produktion og salg, da kapital ikke længere er bundet i debitormassen. Factoring betyder med andre ord finansiering af udestående fordringer, og din virksomhed behøver ikke belaste et eventuelt bankengagement.

Du bør overveje debitorfinansiering/factoring, hvis du er i vækst og skal have optimeret dit cash flow.

Factoring er alene løsninger til erhvervskundesalg (business-to-business), og derfor kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til dit privatkundesalg (business-to-consumer).

 

398

Hvordan fungerer factoring?

Factoringvirksomheder er interesserede i at besøge din virksomhed, gennemgå din finansielle situation og studere din forretningsplan. Alt sammen for at vurdere hvilke behov du har og give dig et forslag til en løsning. Inden du underskriver en aftale, er det vigtigt, at samarbejdet er drøftet godt igennem juridisk og frem for alt praktisk.

Opsigelsesvilkårene er et af de punkter, du kan være opmærksom på, dvs. hvor hurtigt kan samarbejdet ophøre, hvis du ønsker dette. Normalt er opsigelsesfristen "dag til dag", og for enkelte selskaber kan der være tre måneders opsigelse.

Når aftalen er etableret, vil aftalen typisk give dig 80 % af dit udestående inkl. moms på forskud. Finansiering vil løbende blive overført til din bankkonto.

Factoring er en kompleks, langsigtet aftale, der kan få store konsekvenser for din virksomhed. Samtidigt er det et moderne fremadrettet samarbejde, som er mere end likviditet.

Er din fakturaportefølje stor, vil det være hensigtmæssigt at filoverføre data til factoringselskabets terminalserver. Derved effektiviserer man processen. Hvis man ønsker en 100 % automatiseret løsning, kræver det typisk teknisk IT-assistance. Du kan naturligvis stadigvæk sende fakturaer til factoringselskabet i hard copy, hvis det er mest hensigtsmæssigt for dig.

Når samarbejdet skal være nemt:

 • Du sender en fakturafil jf. aftalt filspecifikation til factoringselskabets terminalserver
 • Factoringselskabet printer og udsender dine fakturaer
 • Factoringselskabet udbetaler den aftalte procentdel af fakturaværdien til dig
 • Factoringselskabet har alle kunde- og fakturainformationer

Når du sender en faktura:

 • Du sender din faktura til kunden. Fakturaen bliver tilpasset til factoringselskabets bankoplysninger og adresse. Det er nu factoringselskabet, der er betalingsmodtageren
 • Du sender en kopi af fakturaen til factoringselskabet
 • Når factoringselskabet modtager fakturaen, udbetaler det den aftalte procentdel af fakturabeløbet til dig
 • Factoringselskabet har nu alle kunde- og fakturainformationer

Når fakturaen bliver betalt:

 • Din kunde betaler fakturabeløbet til factoringselskabet
 • Factoringselskabet overfører dit resttilgodehavende, typisk 20 %
 • Factoringselskabet registrerer alle relevante bogføringsdata på dets terminalserver, som du får adgang til, således at du har alle data til dit eget debitorbogholderi og økonomisystem

Når fakturaen ikke bliver betalt

 • Factoringselskabet vil typisk sætte den aftalte rykkerprocedure i gang skriftligt og mundtligt overfor kunderne
 • Som en del af factoringaftalen bliver fordringen efter endt rykkerprocedure sendt til udenretlig inkassobehandling. Indenretlig inkassobehandling aftales særskilt

53

Fordele og ulemper ved factoring - debitorfinansiering

Der er mange fordele ved debitorfinansiering, men også nogle ulemper.

Fordele

Den største fordel er, at du får arbejdskapital i hånden (80 %), og det sker meget hurtigere, end du er vant til (i forhold til dine kredittider). Den merlikviditet, du kommer til at råde over, kan du nu bruge til at skabe værdi for dig selv.

Andre fordele:

 • Du kan opnå/forhandle rabatter hos dine leverandører
 • Du kan frigive ressourcer fra din økonomifunktion/bogholderiet
 • Det bliver lettere at overskue likviditetsbudgettet i virksomheden
 • Du kan frigive tid, så du kan fokusere på din kerneforretning - det du tjener penge på
 • Dine kunder har mere respekt for factoringselskabet i rykkerproceduren
 • Adgang til onlinesystemer og kreditstyringsværktøjer: Overblik over hvem dine kunder er, og hvor stærk deres kreditværdighed er
 • Du får adgang til selektive debitorforsikringer, som du ikke selv kan erhverve
 • Besparelse på omvekslingsgebyr og valutarisici hvis du vælger en aftale med valutafinansiering 

Ulemper

Den største ulempe er, at der er et ekstra led i kæden, som også skal tjene penge.

Andre ulemper:

 • Hvis ikke teknologien er på plads, kan det være besværligt med manuelle rutiner
 • Debitorfinansiering kan begrænse dig fra at låne i banken, hvis banken kræver pant i dine debitorer
 • Factoringselskabet kan stille visse krav til din økonomistyring
 • Image- og signalværdien overfor dine kunder. Brug derfor et factoringselskab, der har et godt ry, og som agerer din forlængede arm

Hvornår skal du overveje factoring? Vejledende tjekliste.

Hvornår er factoring en god løsning?

Factoring er en god løsning til dig, der er under opstart, i drift eller i kraftig vækst. Du kan overveje factoring, hvis du vil sælge mere og have mere likviditet til nye aktiviteter, vækst og kontaktrabatter.

Der er nogle kriterier, som kan vejlede dig:

 • Årlig omsætning inkl. moms skal helst være minimum 1,5 mio. kr.
 • Mange kunder og megen administration og opfølgning
 • Manglende styring, struktur og kapacitet på rykningen
 • Fokus på kerneforretningen
 • Fokus på automatiserede processer, men også støtte til manuelle rutiner
 • Kunderne ønsker/forventer lange kredittider
 • Omsætningsspredning
 • Kemien med banken udfordrer dig
 • Hvis du vil eliminere valutarisiko og spare vekselgebyr i banken

Hvornår er factoring en dårlig løsning?

 • Hvis du har meget få kunder og fakturaer og dermed ringe risikospredning på kunder og omsætning
 • Hvis du sælger til konsumenter altså som business-to-costumer
 • Hvis du primært har forudbetalinger, abonnementssalg og acontobetalinger
 • Hvis du oplever mange indsigelser eller reklamationer
197

Hvad koster factoring?

Factoring består af en administrativ og en finansiel serviceydelse. De administrative fordele ligger i sparet tid og interne, administrative lettelser, såsom betalingsovervågning, registrering af betaling, rykkerskrivelser og eventuel inkassobehandling. Netop disse fordele er årsag til, at mange vælger factoring.

Omkostninger ved en factoring ordning opvejes ikke sjældent af de administrative lettelser, og du vil derfor opleve, at ordningen kan være omkostningsneutral for dig.

Værktøj: -->

De eksterne omkostninger, som du betaler til factoringselskabet fordeler sig typisk mellem et opstartsgebyr, en factoringafgift og en finansieringsrente. Hvis du har mange debitorer i forhold til din omsætning, betaler du tillige en initialafgift pr. debitor.

Renter

Finansieringsrenten er variabel og følger pengemarkedsrenten og ligger oftest på niveau med en kassekredit i en bank. Desuden betaler du ½-1% af bevilget kreditmaksimum.

Factoringafgiften

Factoringafgiften kan enten beregnes som "en flat rate" ud fra dine oplysninger om antal fakturaer og omsætning eller som et fast gebyr pr. faktura. Sidstnævnte anvendes, hvis du fakturerer få og store beløb. 

Kreditgodkendelse

Som i banken skal en factoring kredit godkendes. Factoringselskabet ser i den forbindelse på dit forretningskoncept, dine kunder (debitorer) og på dit budget/regnskab. Har du etableret et selskab, er det normal procedure, at du underskriver en selvskyldnerkaution.

Nemmere kan det ikke blive

Skal du have fuldt udbytte af de administrative lettelser, kan du lade factoringselskabet printe og udsende dine fakturaer. Prisen på denne ydelse er portoen + et gebyr. Princippet for prisberegningen er jo flere fakturaer, jo lavere pris. Med denne ydelse tilkoblet din factoring aftale, opnår du maksimal frihed til at koncentrere dig om dine kerneområder.

114

Eksport factoring

Stort set alle factoringselskaber tilbyder finansiering af dit eksportsalg på helt samme vilkår som dine danske kunder. Factoringselskabet tilbyder i denne forbindelse også løsninger med valutafinansiering og lokale indbetalinger via samarbejdende banker.

Få factoringselskaber har en lokal tilstedeværelse gennem internationale samarbejder, der kan stå for en lokal indkrævning og opfølgning af debitorerne. En lokal tilstedeværelse kan gøre det lettere at overholde landets love, undgå kulturelle og sproglige misforståelser. Det kan dog være en meget dyr form, så det skal du kontrollere.

Processen, når aftalen skal indgås, er ofte den samme som ved normal factoring. Du skal være opmærksom på, hvilken valuta der afregnes i. Hvis du afregner i samme valuta, som du fakturerer ud, så har du ingen kursrisiko.

 

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.