Hvad kan vi hjælpe med?

Fakturering - køb, service og administration

1881

Der findes forskellige muligheder for at outsource faktureringen. Svea tilbyder bl.a. en række produkter, der dækker forskellige behov:

 • Fakturakøb - for dig med enkelte store fakturaer
 • Fakturaservice - for dig med mange daglige fakturaer (outsourcing af fakturaudstedelse)
 • Fakturaadministration - hvis du ikke har tid til at udsende fakturaer og rykkere, Debitorfinansiering (factoring) - for dig, der har brug for mere likviditet under opstart eller virksomhedsvækst.

Læs mere om løsninger og regler her.

1882

Fakturaservice

Outsourcing af selve fakturaudstedelsen kan være en god og effektiv løsning for virksomheden, som har mange daglige fakturaer.

Værdi for din virksomhed

Ved hjælp af effektiv og professionel fakturahåndtering bliver din faktura udstedt og udsendt med din virksomheds logo. Du bevarer som kreditor fuld kontrol og opnår administrative lettelser.

Fakturaadministrationen er her en integreret del af serviceydelsen.

Rent praktisk:

 • Outsourcingvirksomheden leverer fil-specifikation
 • Du godkender som kreditor faktura layout og giver adgang til logo
 • Du uploader som kreditor faktura-fil til FTP-server
 • Outsourcingvirksomheden downloader fakturadata
 • Outsourcingvirksomheden printer og udsender kreditors fakturaer
1883

Fakturaadministration (debitoradministration)

Outsourcing af fakturaadministrationen kan være en god og effektiv løsning for virksomheden, som endnu ikke har et fuldt udbygget funktionslederniveau.

Værdi for din virksomhed

Ved hjælp af effektive kreditrutiner, professionel fakturahåndtering og inkassobehandling med hovedvægt på inddrivelse bliver du som kreditor hjulpet til hurtigere omsætning på fordringsmassen. Derigennem opnår du bedre likviditet og reducerede finansielle omkostninger og tab. Dette medfører en øget lønsomhed og giver dig som kreditor mulighed for at fokusere på din kernevirksomhed.

Administrationen

Administrationen består i, at outsourcingvirksomheden fører debitorbogholderi samt inddriver fordringerne overvejende på fakturaens forfaldsdag og alternativt herefter. Er fordringen ikke betalt rettidigt, sørger outsourcingvirksomheden for at indlede en rykkerprocedure - normalt 2 rykkere og efterfølgende inkassovarsel. Bliver fordringen ikke betalt, videresender outsourcingvirksomheden fordringen til inkassobehandling.

Rent praktisk:

Outsourcingvirksomheden påtager sig følgende opgaver:

 • Sørger for en professionel og korrekt optræden overfor debitorerne
 • Sender meddelelse ud til debitorerne
 • Fører et komplet debitorbogholderi
 • Har løbende dialog med debitor om betaling af faktura
 • Inddriver betalinger ved fordringens forfald
 • Inddriver betalinger efter forfald med rykkerskrivelser
 • Efter inkassovarsel videresender outsourcingvirksomheden ubetalte fordringer til inkassobehandling
1884

Fakturakøb

Arbejder din virksomhed med projektsalg og har enkelte store fakturaer, som belaster likviditeten, så kan et salg af disse fakturaer være en god og effektiv løsning.

Værdi for din virksomhed

Ved hjælp af effektive kreditrutiner, professionel fakturahåndtering og inkassobehandling med hovedvægt på inddrivelse bliver du som kreditor hjulpet til hurtigere omsætning på fordringsmassen. Derigennem opnår du bedre likviditet og reducerede finansielle omkostninger og tab. Dette medfører en øget lønsomhed og giver dig mulighed for at fokusere på din kernevirksomhed.

Fakturakøb

Når du vælger at sælge dine fakturaer et factoringselskab, overtager dette frima den administrative opfølgning og ansvaret for din kundes betalingsevne. Du kan vælge at sælge én faktura eller mange fakturaer. Det er helt op til dig og dine behov. Salget af fakturaer betyder, at du får frigjort kapital og dermed får mulighed for yderligere vækst eller alternativt får nedbragt andre kreditfaciliteter.

Rent praktisk:

 • Factoringvirksomheden udbetaler aftalt købspris på overdragne fakturafordringer
 • Factoringvirksomheden overtager fakturaadministration og tabsrisikoen
 • Factoringvirksomheden forbeholder sig retten til at kreditvurdere kreditors kunde
 • Factoringvirksomheden sender meddelelse til debitorerne
 • Factoringvirksomheden sørger for en professionel og korrekt optræden overfor debitorerne
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.