Hvad kan vi hjælpe med?

TEMA: Administration - Outsourcing til udlandet (Offshoring)

214

TEMA: Adminitration
Administration

 

Erhvervs- og Økonomiministeriets tænketank "Fremtidens vækst" har lavet en rapport om, hvordan danske virksomheder outsourcer serviceopgaver for at få adgang til kvalificerede medarbejdere. Rapporten er interessant for de virksomheder, der står og mangler arbejdskraft.

 

Ifølge analysen køber danske virksomheder i gennemsnit 10 % af deres serviceydelser i udlandet, og de outsourcer til udenlandske leverandører for at få adgang til kvalificeret arbejdskraft og for at få reduceret omkostningerne. Virksomhederne sparer i gennemsnit 20 % på at outsource.

Det er især softwareprogrammering, testfunktioner og analysefunktioner, der bliver outsourcet til udenlandske leverandører.

Begrundelser for serviceoutsourcing

De to dominerende begrundelser for at outsource servicefunktioner til udlandet er at få adgang til kvalificerede medarbejdere og at reducere lønomkostningerne. Derefter kommer muligheden for at komme tættere på et vækstmarked og/eller kunden.

1643

Fordele og ulemper ved serviceoutsourcing

Næsten halvdelen af de adspurgte virksomheder siger, at de har opnået bedre adgang til kvalificeret og attraktiv arbejdskraft.

Tre ud af fem virksomheder angiver, at de har opnået besparelser ved at outsource serviceopgaver til udlandet, og ifølge beregninger ligger de direkte besparelser i gennemsnit på 20 %. De fleste virksomheder vurderer, at deres direkte besparelser ved at outsource serviceopgaver til udenlandske leverandører ligger på op til 20 % i forhold til at få serviceopgaven udført i Danmark. Omkring hver tiende virksomhed har dog opnået besparelser på over 50 % ved at outsource til udlandet.
 
Blandt ulemperne angiver op mod hver femte virksomhed, at serviceoutsourcing har gjort det sværere at overskue og planlægge produktionen. Hver sjette virksomhed har haft problemer knyttet til sprogforskelle.

Hvilke servicefunktioner bliver outsourcet?

Undersøgelsen viser, at serviceydelser inden for regnskab, lønsystemer, undervisning og kursusaktiviteter fortrinsvist bliver outsourcet til danske leverandører. Udenlandske serviceleverandører har til gengæld godt fat i de outsourcede opgaver inden for udviklingsaktiviteter, test- og analysefunktioner, softwareprogrammering og design.

Serviceoutsourcing til højindkomstlande

De adspurgte virksomheder har i høj grad valgt at outsource serviceopgaver til leverandører i lande med lønninger på niveau med de danske. Eksempelvis outsourcer 49 % af virksomhederne serviceopgaver til de vesteuropæiske lande (EU15 samt EØS-lande ekskl. Norden), mens 41 % af virksomhederne outsourcer serviceopgaver til de nordiske lande. Herefter følger Asien som et lavtlønsområde, hvortil 23 % af virksomhederne outsourcer serviceopgaver. I Asien er det navnlig til Kina og Indien, at de adspurgte virksomheder har outsourcet serviceopgaver.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at Asien er den region, hvor flest virksomheder forventer at skulle outsource serviceopgaver til i fremtiden. Dette skal ses i lyset af det store fokus, der i disse år er på Kina og Indiens potentialer som lavtlønslande med store og velkvalificerede arbejdsstyrker.

1644

Omfanget af serviceoutsourcing

Op mod halvdelen af de adspurgte virksomheder outsourcer i dag serviceopgaver til udlandet. I gennemsnit bliver knap 10 % af de undersøgte virksomheders serviceopgaver varetaget af udenlandske leverandører.

Outsourcingaftalerne med de udenlandske virksomheder

De aftaler, som de enkelte firmaer indgår med de udenlandske firmaer, skal naturligvis udformes med stor omhu - og med hensyntagen til både nationale og internationale regler, så der er mulighed for at få gennemtvunget sine rettigheder, hvis aftalerne misligholdes. De udformes konkret i hver enkelt situation til den enkelte virksomheds behov.

Om analysen

Der er blandt de deltagende virksomheder i undersøgelsen en overvægt af virksomheder, der allerede er internationalt orienterede. Resultaterne er derfor ikke er repræsentative for danske virksomheder under ét. Rapporten giver et billede af tendenserne inden for outsourcing af serviceydelser blandt de virksomheder, der i dag er langt fremme i internationaliseringen.

 

1869

Valg af lande

Det kan være tilfældigt, hvilket land man vælger at outsource til, fordi valget styres af, hvilken virksomhed man vælger som outsourcingpartner. Ofte kan det dog være en fordel at overveje hvilket land, man vil outsource til, før man går i gang med at lede efter en samarbejdspartner. Der er andre faktorer end den konkrete virksomhed, der spiller ind, når man vælger at rykke en del af produktionen til udlandet.

En prioriteringsliste kan danne grundlag for dine overvejelser: 

 • Udvælg de kriterier, der er vigtige for din virksomhed, f.eks. afstand til din virksomhed, transportomkostninger, sproglig lighed, lavt lønniveau, kulturforskelle, kvalitetsniveau, erfaring med din type produktion, leverandørforhold osv.
 • Opstil kriterierne i prioriteret rækkefølge 
 • Lav en liste over, i hvilken rækkefølge du vurderer, at de pågældende lande prioriterer de samme kriterier eller placerer sig i forhold til din prioritering

Eksempelvis kunne din liste se sådan ud:

 1. Lønniveau
 2. Sproglig lighed
 3. Kulturforskelle
 4. Afstand til virksomheden
  osv.

Mens din liste over forholdene i f.eks. Polen er:

 1. Lønniveau
 2. Afstand til virksomheden
 3. Kulturforskelle
 4. Sproglig lighed
  osv.

Der er således et oplagt match mellem din virksomhed og Polen, hvis du kun tager lønniveauet i betragtning, men eftersom den sproglige lighed, som også har meget høj prioritet for dig, ikke bliver imødekommet, betyder det måske, at du må vælge et andet land at outsource til.

Du bør skaffe så mange faktuelle oplysninger som muligt til at basere dine vurderinger på, det kan f.eks. være oplysninger om lønniveau, transportomkostninger, landets erfaring med din type produktion osv. Nogle oplysninger er tilgængelige ved en hurtig søgning på internettet, mens andre kan kræve lidt mere benarbejde.

Vær også opmærksom på, at der i nogle lande kan være store regionale forskelle på f.eks. pris- og uddannelsesniveauer.

Det vil selvfølgelig altid i den sidste ende være en subjektiv vurdering, der ligger til grund for dine overvejelser, men det kan være en ide at få dine tanker skematiseret, før du går videre og begynder at søge samarbejdsaftaler.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.