Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Skatteåret: Selskab

Vælger du selskabsformen, betyder det, at du ejer aktier/anparter i et selskab, der driver virksomheden. Det er selskabet, der ejer alle aktiverne i virksomheden, ligesom det er selskabet, der hæfter over for kreditorer og andre sam­arbejdspartnere.

Din personlige økonomi skal være adskilt fra selskabets økonomi, så du ikke er personligt øko­nomisk ansvarlig for selskabets aktiviteter. Har du over for en långiver tegnet en selvskyldner­kaution, vil du alligevel kunne hæfte, afhængigt af aftalens ordlyd.

Du kan som direktør eller hovedaktionær/hovedanpartshaver modtage løn fra selskabet. Tilsvarende kan du i for­bindelse med godkendelsen af regnskabet på generalforsamlingen modtage udbytte.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her