Hvad kan vi hjælpe med?

Momsmæssige overvejelser ved anvendelsen af tilgift

Når din virksomhed tilbyder en ekstra vare eller ydelse i forbindelse med køb af andre varer/ydelser, er det afgørende for den momsmæssige behandling, hvorledes denne ekstra vare/ydelse tilbydes:

Markedsføres de to leverancer til en samlet pris, skal momsgrundlaget i forbindelse med salget som udgangspunkt opgøres med baggrund i en markedsprismetode (alternativt en omkostningsbaseret metode, hvis dette er mere retvisende).

Som udgangspunkt har dette ikke den store relevans for de fleste virksomheder, men der kan være situationer, hvor det er interessant:

  • Hvor der er forskellig momsmæssig behandling af de to leverancer. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor den ene leverance kan leveres til nulsats og hvor den anden leverance er med standardsatsen på 25 %. I en sådan situation er det afgørende, hvor stor en del af vederlaget, der skal fordeles til leverancen med 25 % moms, da der alene skal afregnes moms af denne del
  • Hvor der er forskellig momsfradragsret for købet. Dette er f.eks. relevant ved hotelovernatninger, hvor der også indgår morgenmad, da der er 50 % fradragsret for momsen på hotelovernatningen, men alene 25 % fradragsret for momsen på morgenmaden

I ovennævnte situationer bør det overvejes, hvorvidt den ekstra vare eller ydelse skal tilbydes gratis - enten for at mindske momsbelastningen af salget eller for at sikre, at køber opnår så højt et fradrag som muligt, uden at de enkelte bestanddele prisfastsættes særskilt på fakturaen.

Du skal dog være opmærksom på, at der også er momsmæssige konsekvenser for din virksomhed ved at tilbyde en vare eller ydelse gratis:

  • Hvis der er tale om en vare, skal du betale udtagningsmoms af varen
  •  Hvis der derimod er tale om en ydelse, skal du ikke betale udtagningsmoms. Samtidigt bevares momsfradragsretten for indkøb afholdt til brug for ydelsen
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.