Hvad kan vi hjælpe med?

Finansieringsformer til start af virksomhed

277

Enhver virksomhed har brug for penge. Til udstyr, etablering, markedsføring osv. - alt sammen før det første salg er gennemført. Og selv når du og virksomheden er kørende, har du sandsynligvis brug for finansiering til drift og udvikling.

At vælge den rigtige form for finansiering kan vise sig at være helt afgørende for virksomhedens succes. Du kan bruge dine egne penge, låne i banken, af leverandører, af familie og venner eller tiltrække eksterne investorer. Fonde og offentlig støtte kan også være muligheder.

De fleste virksomheder bruger en kombination af forskellige finansieringsformer skræddersyet til deres behov.

Her får du et indblik i, hvordan du definerer dit kapitalbehov, hvilke fordele og ulemper forskellige finansieringskilder indebærer, og hvordan du vælger den, der er bedst for dig.

551

Hvor mange penge skal du bruge?

Din forretningsplan skal give svaret på dit finansieringsbehov. I planen har du beskrevet, hvordan du vil drive din forretning og fremlagt de finansielle prognoser, som dit kapitalbehov beregnes ud fra.

Brug forretningsplanen til at forklare din forretning til banken eller andre finansieringskilder. En god plan understreger, at du ved, hvad du gør, og at du er risikoen værd.

Hvornår skal du bruge pengene?

Det er helt afgørende at have en præcis ide om finansieringsbehovet. Det er ikke nok kun at kigge på omkostningerne forbundet med etableringen af din virksomhed. Der er også løbende omkostninger, der skal dækkes. Kunderne betaler måske ikke lige med det samme, og de færreste virksomheder har driftsoverskud fra første dag. Det er ofte fornuftigt at have kapital til forudsete omkostninger mindst seks måneder frem.

Overvej dine egne behov

Du skal samtidig medregne, at du også selv skal have noget at leve af. I din virksomheds første levetid er det usandsynligt, at du kan skabe indtjening til dit privatforbrug.

140

Den bedste finansieringsform?

Den optimale finansiering er afhængig af, hvilken type virksomhed du starter, hvor mange penge du har behov for og hvad de skal bruges til.

 • Om man vil det eller ej, er man næsten altid tvunget til at bruge egne midler. Næsten alle typer investorer og banken vil kræve dette. Vælger man 100 % egenfinansiering kommer man hurtigt i gang og står kun til regnskab over for sig selv. Andre gange er det den eneste mulighed, fordi man ikke kan overbevise andre om, at virksomheden er investeringen værd.
 • En nærliggende mulighed, som man altid skal undersøge, er leverandørfinansiering eller leverandørkredit. Sælger du andres produkter, vil du ofte kunne forhandle betalingsbetingelser og måske tilskud til andre omkostninger f.eks. markedsføring.
 • Familie og venner kan også stå bag dig som finansieringskilde. Det er ofte risikabelt at tabe deres penge, hvis virksomheden ikke udvikler sig i en positiv retning
 • Hvis du selv har skaffet en del af finansieringen og har en solid forretningsplan, kan du måske låne pengene af en bank. Mange virksomheder bruger kassekreditten til kortsigtede behov og lån til at finansiere større køb som for eksempel produktionsudstyr. Hvis din virksomhed har betydelige udsving i pengestrømmene er det vigtigt, at din bank får klar besked
 • Det er typisk store ideer og virksomheder med stort udviklingspotentiale, som tiltrækker eksterne investorer. Det kan være en såkaldt "Business Angel", der måske investerer 100.000 kroner i din forretning mod en ejerandel i den
 • Det kan være, at din virksomhed er kvalificeret til en eller anden form for offentlig støtte. Måske beskæftiger du dig indenfor et område, der har politisk interesse
 • De fleste virksomheder benytter blandede finansieringskilder. Måske har du brugt dine egne penge på at gennemføre markedsundersøgelserne, fået eksterne investorer ind til at tage risikoen og fået et banklån til produktionsudstyr.
336

Egen virksomhed for egne penge

Når du starter virksomhed, vil du næsten altid selv skulle bidrage økonomisk. Det er faktisk næsten umuligt at låne fra en bank eller tiltrække investorer, hvis du ikke i et eller andet omfang selv kan bidrage til finansieringen. På den måde understreger du, at du selv tror på forretningen og vil tage del i risikoen.

Den letteste vej er naturligvis, hvis du selv har en formue. Er det ikke tilfældet kan du overveje en eller flere af følgende:

 • Pantsætte eller belåne ejendom
 • Låne penge i dit netværk
 • Få et lån uden sikkerhed
 • Sælg ejendom eller andre aktiver

Du skal nøje gennemtænke, hvordan du rejser egne midler. Hvis du for eksempel bruger kassekredit til langsigtede omkostninger, bliver fornøjelsen dyr. Mange forsøger at låne dyre penge i banken, i stedet for måske at belåne friværdi i deres bolig til langt lavere rente.
Lad være med at sætte dig for hårdt. Hvis du låner for meget, har du måske ikke råd til at føre en tilværelse ved siden af din virksomhed.

Fordele

Ren egenfinansiering giver langt mere kontrol over din virksomhed end nogen anden finansieringsform. Investorer såvel i fremmedkapital og egenkapital vil ofte søge indflydelse i virksomheden. Det kan være, at investoren vælger at trække sin støtte eller kræver et urimeligt højt afkast på investeringen.

Ulemper

Risikoen er stor, hvis du selv indestår for finansieringen. Hvis din virksomhed ikke lykkes, kan du tabe alt, hvad du ejer - også hus og hjem. Bare det faktum, at du skylder pengene kan være et stort pres for dig og din familie.

108

Leverandørfinansiering

Leverandørfinansiering er ofte finansieringsformen, alt for få er opmærksomme på. Dine leverandører er tit meget mere interesseret i dig som afsætningskanal, end bankerne er for dig som kunde. Den situation kan tilskynde leverandøren til at give dig gunstige finansieringsvilkår.
Du er ofte i en situation, hvor du kan stille krav om, at dine leverandører hjælper med finansiering, mod at du sælger deres produkter.

Leverandørfinansiering kan tage mange forskellige former. Den kan være, at leverandøren skaffer finansiering på kunstige lånebetingelser, det kan også være, at leverandøren blot hjælper med et tilskud til din markedsføring.

Det mest normale er at forhandle betalingsbetingelser med leverandøren. Hvis du har længere kredit hos dine leverandører, end dine kunder har hos dig, giver det dig en form for gratis lån. På den måde kan du måske minimere dit behov for fremmedfinansiering.

I tilfælde hvor du vælger at betale kontant til en leverandør, bør du forsøge at opnå kontantrabat. Leverandøren har altid en risiko forbundet med en debitor. Hvis du eliminerer den risiko, bør du få en del af værdien.

489

Lån fra familie og venner

Har du ikke selv pengene, vil din familie eller venner måske hjælpe med lån til virksomheden. Det kan også være, at du kan sælge dem ejerandele i din virksomhed.

Selvom du er tæt på denne "investorgruppe", skal du have en professionel tilgang. Hvis virksomheden ikke udvikler sig gunstigt, er det vigtigt, at I i det mindste har besluttet jer på et nøgternt grundlag.

Du skal derfor præsentere en opdateret forretningsplan, der illustrerer, hvordan midlerne skal bruges på at udvikle virksomheden på kort og på længere sigt. Du skal også have en aftale på plads, der udstikker alle betingelser - herunder rente- og tilbagebetalingsbetingelser. Det kan spare mange misforståelser.

I skal også afklare eventuelle skattemæssige konsekvenser af en sådan aftale.

Fordele:

 • Venner og familie er ofte mere villige til at hjælpe end banken, især hvis du ikke har noget at stille sikkerhed i
 • Du kan måske låne penge på mere favorable vilkår, f.eks. rentefrit
 • Hvis du kan rejse finansiering selv, er det betydeligt lettere at komme i dialog med banken

Ulemper

Du skal være forsigtig. Udtrykket "man skal aldrig blande venskab og forretning" har noget på sig. Hvis det går galt, kan der være meget mere på spil end pengene. Et sundt princip er aldrig at bede om mere, end folk har råd til at tabe.

Det er hensigtsmæssigt, at både du og dine sponsorer søger juridisk rådgivning og får udarbejdet en fornuftig aftale.

636

Bankfinansiering

Kassekredit og banklån er de mest anvendte former for supplerende finansiering. "Supplerende" fordi bankfinansiering sjældent står alene.

En bank vil vurdere, om du er risikoen værd. Typisk vil de stille krav til dig om, at du:

 • Præsenterer en troværdig og profitabel forretningsplan
 • Dokumenterer at du og dit team kan løfte opgaven
 • Stiller sikkerhed for de penge du låner - enten dine forretningsmæssige eller personlige aktiver
 • Selv investerer penge i forretningen

Inden du går ind til banken, kan du ligeså godt forberede dig på, at du vil blive mødt med et afgørende spørgsmål: Hvad har du at stille som sikkerhed, og er du villig til at investere personligt?
Når det er sagt, skal du være opmærksom på, at alt står til forhandling. Bankens udlånsrente er ikke mejslet i granit, selvom den ofte forsøger at give udtryk for det. Det faktuelle i udlånsrenten er baseret på den risikoprofil, du repræsenterer for banken. Det er dig som menneske, banken investerer i. Er du åben og ærlig og har en god historik, vil din risikoprofil alt andet lige se meget bedre ud.

Når du har forhandlet med flere banker, er det imidlertid en god ide at placere dit låneengagement ét sted. Det er billigere at låne et sted, fordi banken kan overskue hele din risikoprofil. Hvis du har to bankforbindelser og det i en periode går dårligt, kan du også risikere, at bankerne lurerpasser på hinanden og ikke kommer til undsætning.

Vær opmærksom på, at uanset hvilken type bankfinansiering du vælger, vil du udover renter også skulle betale gebyrer.

Mange mindre virksomheder vælger kassekredit til at håndtere kortsigtede udgifter, mens banklån oftere benyttes til langsigtede investeringer.


Lånemetode 

 Fordele

Ulemper 

Kassekredit 

 • En fleksibel måde at håndtere finansieringsbehov på daglig basis
 • Renter betales kun på den del af beløbet, der benyttes
 • Højere rentesats end et lån
 • Efterlader ingen reserve, hvis den er trukket i bund
 • Bank kan bede dig om tilbagebetaling med kort varsel

Lån 

 • Du kan skræddersy lånebetingelserne til dit behov
 • Lettere at budgettere afbetalingerne
 • Ingen fleksibilitet. Du kan risikere at betale renter på penge, du ikke bruger
 • Faste betalinger dræner likviditeten
 • Større krav til at du stiller sikkerhed

Få altid råd fra din revisor inden du underskriver låneaftaler med banken, så du bedst muligt sikrer dig, at lånet stemmer overens med virksomhedens behov.

Læs også:

563

Eksterne investorer

Princippet er enkelt. Hvis din virksomhed klarer sig godt, skal du dele ud af profitten. Går det dårligt, står du ikke økonomisk til regnskab.

Eksterne investorer går efter muligheder, der ikke genererer den store værdi på kort sigt, men til gengæld forventes at indbringe store beløb på længere sigt.

På grund af den eksterne investors investeringsprofil vil vedkommende udelukkende investere i virksomheder med et meget stort vækstpotentiale. Mange spilder alt for meget tid på at søge eksterne investorer i stedet for at udvikle deres forretning og dens indtægter.

Fordele:

 • Attraktiv hvis man udover kapitalen også ønsker rådgivning fra investorerne
 • I modsætning til bankfinansiering skal du normalt ikke tilbagebetale, før virksomheden har råd til det

Ulemper:

 • Din ejerandel i virksomheden og dermed også del i profitten bliver mindre
 • Kun et meget stort vækstpotentiale tiltrækker eksterne investorer
 • Eksterne investorer har en mening om, hvordan du skal drive din virksomhed
 • Eksterne investorer tænker på, hvordan de kan komme ud igen inden for en overskuelig årrække

Investeringskilder:

Der er flere mulige investeringskilder blandt de eksterne investorer:

 • Individuelle kontakter såsom venner og forretningsforbindelser
 • Business Angels
 • Investeringsfonde

Business Angels er rige individer, der typisk investerer 100.000 kroner og opefter. Nogle gange bidrager de også med netværk og ekspertise på forskellige områder. Investeringsfonde investerer typisk mere end 10 mio. kroner, hvis de ser et stort potentiale og en mulighed for at komme ud af investeringen indenfor en overskuelig årrække.

Når du kontakter potentielle investorer, er en god forretningsplan og præsentation af den afgørende. Det er også vigtigt, at du kan vise lederegenskaber og skabe tro på, at du kan realisere planen. Din plan skal indeholde detaljerede analyser og fremskrivninger, der viser, hvordan midlerne skal bruges i din virksomhed.

195

Offentlig støtte

Det kan være din virksomhed er kvalificeret til at modtage offentlig støtte.

Den største fordel ved offentlig støtte er billig finansiering. Det kan være, at du kan få et subsidieret eller rentefrit lån eller måske endda bare en pose penge.

Der er imidlertid nogle forhold, du bør overveje:

 • Der er stor konkurrence om at få pengene
 • Typisk skal du møde nogle kriterier, der i bedste fald kræver justeringer og i værste fald slet ikke understøtter din forretning
 • Ansøgningsprocessen kan være lang og kræve mange ressourcer
 • Normalt kan du kun få støtte til et specifikt projekt. Ikke til løbende drift og udvikling af din virksomhed
 • Ofte kræves det, at du modsvarer den offentlige støtte med en egen finansiering

Læs også:

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.