Hvad kan vi hjælpe med?

Opstart på deltid - en kortere vej til selvstændig virksomhed

63

At starte virksomhed behøver ikke være et spring ud i det ukendte. Hvis du ikke vil tage det store skridt med det samme, kan du tage det lille.

Du kan starte virksomhed ved siden af dit lønmodtagerjob eller starte op med supplerende dagpenge, hvis du er ledig.

Som ledig kan du - på visse betingelser - få supplerende dagpenge under opstarten - så har du et sikkerhedsnet, mens du etablerer din virksomhed.

219

Virksomhed som bibeskæftigelse eller fritidsbeskæftigelse

Hvis du har lyst til at starte selvstændig aktivitet, men er usikker på, om din ide er bæredygtig, har du mulighed for at søge supplerende dagpenge, samtidig med at du driver en selvstændig aktivitet.

Hvis din a-kasse kan godkende din virksomhed som en bibeskæftigelse eller fritidsbeskæftigelse, kan du få supplerende dagpenge, samtidig med at du driver virksomheden.


Kan jeg starte op med supplerende dagpenge?

Du må gerne starte din aktivitet med henblik på, at du senere vil gøre din aktivitet til din fuldtidsbeskæftigelse.

Du må også gerne arbejde i dagtimerne, men du skal kunne flytte arbejdsopgaverne til et andet tidsrum – fx hvis du får tilbudt arbejde gennem jobcentret, eller hvis du bliver indkaldt til møde i a-kassen eller på jobcentret.

Din aktivitet skal have en sådan karakter, at det med dags varsel vil være muligt at flytte din arbejdstid og arbejdsopgaver. Der kan derfor ikke gives tilladelse til en selvstændig aktivitet, hvis dit arbejde er baseret på at skulle udføres på bestemte tidspunkter. Denne betingelse skyldes, at du fortsat skal være fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet for at få udbetalt dagpenge.

Det er også vigtigt, at du selv er aktivt arbejdssøgende, mens du har din selvstændige aktivitet samtidig med dagpengene.


Hvornår har du bibeskæftigelse?

En selvstændig bibeskæftigelse er en erhvervsmæssig aktivitet, hvor du har personligt aktivt arbejde forbundet med virksomheden. Det er altså ikke nok, at du bare ejer virksomheden på papiret.

Du har ofte et CVR-nr., og du er typisk ejer eller medejer af virksomheden. Hvis du er medejer af en virksomhed, skal du eje minimum 50 % af virksomheden. Hvis du ejer under 50 % af virksomheden, anses dit arbejde som lønmodtager, og du skal derfor søge om supplerende dagpenge til lønarbejde på nedsat tid.

Det er en betingelse for at modtage supplerende dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse, at du i de seneste 6 måneder, før du bliver ledig, har fået indberettet i gennemsnit 80 lønmodtagertimer pr. måned til e-indkomstregisteret, samt at der er indberettet lønmodtagertimer i de 5 ud af 6 måneder.

Du kan dog ikke medregne timer indberettet af eget selskab.

Hvis du ikke har de nævnte lønmodtagertimer, anses din virksomhed for at være din hovedbeskæftigelse. I det tilfælde kan du ikke få supplerende dagpenge, før du opfylder reglerne for ophør af aktiviteten.

Starter du den selvstændige bibeskæftigelse mens du er på dagpenge, vil der ikke være et krav om at du skal have haft et vist antal lønmodtagertimer.


Jobsøgningsperiode

Du skal også være opmærksom på at alle selvstændige, der ophører med deres hovedbeskæftigelse, og herefter modtager dagpenge, får en jobsøgningsperiode på 6 måneder, før de kan begynde en ny selvstændig virksomhed.


Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge?

Når du driver en virksomhed som bibeskæftigelse, kan du som hovedregel højst få udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger.

Du kan dog ikke få supplerende dagpenge i længere tid, end de almindelige regler for dagpenge giver ret til.

Udløber din ret til dagpenge efter de almindelige regler, inden du har fået supplerende dagpenge i alle 30 uger, kan de sidste ugers supplerende dagpenge ikke udbetales, medmindre du har optjent en ny dagpengeret.

Du begynder at bruge af din ret til supplerende dagpenge til din bibeskæftigelse fra den 1. i den måned, hvor du driver din virksomhed og samtidig får supplerende dagpenge.

I måneder, hvor du slet ikke får udbetalt dagpenge, tæller ugerne til gengæld ikke med.

Har du fx en højsæson med fuld beskæftigelse i en måned, kan du skubbe dine resterende uger med ret til supplerende dagpenge foran dig.

Har du inden du starter selvstændig bibeskæftigelse, modtaget supplerende dagpenge til lønmodtagerarbejde på nedsat tid, skal du være opmærksom på, at disse uger tæller med i din begrænsede dagpengeret på 30 uger.

Som noget nyt, vil du fra den 1. oktober 2018 kunne medtage indkomst fra din selvstændige bibeskæftigelse til opgørelse af et nyt indkomstkrav og satsberegning.


Fritidsbeskæftigelse

Du har også mulighed for at have en såkaldt fritidsbeskæftigelse samtidig med, at du får dagpenge.

Du må som udgangspunkt ikke have et CVR-nr. eller være beskattet som selvstændig.

Har du en fritidsbeskæftigelse, skal du være opmærksom på, at dine indtægter fra den ikke tæller med til at optjene, forlænge eller genoptjene retten til dagpenge.

De timer, du anvender på din fritidsbeskæftigelse, medfører fradrag i dine dagpenge time for time – uanset hvornår på døgnet og ugen du bruger tid på den.

Derimod er du ikke underlagt 30-ugers begrænsningen på dagpenge, hvis du har en fritidsbeskæftigelse.


Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du vil i gang med en selvstændig bibeskæftigelse eller fritidsbeskæftigelse, er det vigtigt, at du hos din a-kasse søger om supplerende dagpenge inden opstarten af din selvstændige aktivitet.

Hvordan får jeg de supplerende dagpenge til bibeskæftigelse og fritidsbeskæftigelse?

Du skal skrive alle arbejdstimer i din aktivitet på dine dagpengekort. Det gælder også timer, hvor du arbejder uden for normal arbejdstid og i weekender.

Også timer, du ikke kan fakturere eller har indtægter for, skal opføres på dine dagpengekort.

Der skal modregnes én times dagpenge for hver arbejdstime, du har i aktiviteten.

 

Ase har lavet denne brochure om de muligheder du har for at have en selvstændig aktivitet samtidig med dagpenge.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.