Hvad kan vi hjælpe med?

Formalia ved start af virksomhed

179

Formalia ved at starte som selvstændig er ganske enkle. I de fleste tilfælde skal du blot registreres hos SKAT. Registreringen medvirker til, at du som selvstændig bliver oprettet korrekt, så det er lettest muligt at overholde krav til f.eks. skatter, moms og afgifter.

57

Selvstændig eller lønmodtager?

Arbejdet som selvstændig er kendetegnet ved, at det arbejde, du udfører, er på egen regning og risiko. Dit selvstændige arbejde skal altså som udgangspunkt udføres med henblik på at skabe økonomisk gevinst, idet overskuddet i virksomheden i realiteten er din løn. Er der på den anden side underskud, er det også dig, der står inde for det.

572

Ansættelse af ægtefælle

En medarbejdende ægtefælle anses ikke som ansat i virksomheden, og en medarbejdende ægtefælle medfører derfor ikke i sig selv pligt til, at du skal registrere dig som arbejdsgiver.

I stedet for at bruge de skattemæssige regler om medarbejdende ægtefælle kan du vælge at indgå en lønaftale. Så anses den ægtefælle, der medregner indkomsten vedrørende den selvstændige erhvervsvirksomhed som arbejdsgiver, og den deltagende ægtefælle som lønmodtager.

Det betyder, at der skal trækkes og indbetales AM-bidrag og A-skat af den løn, der udbetales til "lønmodtagerægtefællen", ligesom "arbejdsgiverægtefællen" skal indberette lønnen på oplysnings­sedlen.

Det er en betingelse for at godkende lønaftalen, at der er tale om et reelt arbejdsforhold, hvor løn­nen står i forhold til ægtefællens arbejdsindsats. Det vil sige, at en fremmed arbejdsgiver ville give samme løn for det samme arbejde.

248

Hvad med regnskabet?

Udover beregning af over-/underskud eller eventuelle lønudbetalinger skal du i henhold til SKATs regler føre et regnskab over dine udgifter og indtægter, investeringer, gæld og tilgodehavender. Du skal bogføre diverse poster løbende, da SKAT kan forlange at se virksom­he­dens regnskab.

Har du rod i regnskabet, kan du få en bøde, og SKAT kan afvise dit regnskab og i stedet lave et skøn over din indkomst. Betaler du moms og skat for sent, koster det gebyrer og renter.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.