Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad kræver en skattefri virksomhedsomdannelse?

For at du kan gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse, er der visse betingelser som skal være opfyldt:

Alle aktiver og passiver i virksomheden skal som udgangspunkt overdrages til det nye selskab. Før omdannelsen bliver din virksomhed derfor værdiansat.
Værdien af din virksomhed indskydes i et selskab, og som betaling får du til gengæld anparter eller aktier i selskabet.

Omdanner du til et ApS, skal din virksomhed have en dokumenteret værdi på minimum kr. 125.000, og hvis du omdanner til et A/S skal værdien minimum være kr. 500.000. Vil du omdanne virksomheden skattefrit, skal det ske i perioden 1. januar til 30. juni.

Er I flere om at drive virksomheden i et såkaldt interessentskab, kan I også omdanne det skattefrit til et ApS eller A/S, hvis alle ejere er enige om at omdanne, og alle ejere anvender samme regnskabsperiode. I modtager i dette tilfælde anparter eller aktier i forhold til jeres tidligere ejerandel i virksomheden.

Skal du omdanne til et ApS eller et A/S, er der en hel del praksis og formalia, der skal være i orden, f.eks.:

 •   Stiftelselsesdokument og vedtægter
 •   Konstituerende generalforsamling
 •   Anmelde selskabet
 •   Anpartshaverprotokol/aktiebog
 •   Forhandlingsprotokol
 •   Overdragelsesaftale og vurderingsberetning
 •   Erklæring om handelsværdi
 •   Skatteforbeholdsaftale
 •   Ansættelseskontrakter
 •   Stiftergældsbreve
 •   Særlige krav