Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad kræver en skattefri virksomhedsomdannelse?

For at du kan gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse, er der visse betingelser som skal være opfyldt:

Alle aktiver og passiver i virksomheden skal som udgangspunkt overdrages til det nye selskab. Før omdannelsen bliver din virksomhed derfor værdiansat.
Værdien af din virksomhed indskydes i et selskab, og som betaling får du til gengæld anparter eller aktier i selskabet.

Omdanner du til et ApS, skal din virksomhed have en dokumenteret værdi på minimum kr. 125.000, og hvis du omdanner til et A/S skal værdien minimum være kr. 500.000. Vil du omdanne virksomheden skattefrit, skal det ske i perioden 1. januar til 30. juni.

Er I flere om at drive virksomheden i et såkaldt interessentskab, kan I også omdanne det skattefrit til et ApS eller A/S, hvis alle ejere er enige om at omdanne, og alle ejere anvender samme regnskabsperiode. I modtager i dette tilfælde anparter eller aktier i forhold til jeres tidligere ejerandel i virksomheden.

Skal du omdanne til et ApS eller et A/S, er der en hel del praksis og formalia, der skal være i orden, f.eks.:

 •   Stiftelselsesdokument og vedtægter
 •   Konstituerende generalforsamling
 •   Anmelde selskabet
 •   Anpartshaverprotokol/aktiebog
 •   Forhandlingsprotokol
 •   Overdragelsesaftale og vurderingsberetning
 •   Erklæring om handelsværdi
 •   Skatteforbeholdsaftale
 •   Ansættelseskontrakter
 •   Stiftergældsbreve
 •   Særlige krav
Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her