Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad er reglerne for rykkergebyrer?

Reglerne for rykkergebyrer er meget klare. I renteloven er det fastslået at:

  • Du må kræve kr. 100 (inkl. moms) pr. rykker
  • Du kun må sende 3 rykkere
  • Disse ikke må sendes med mindre en 10 dages mellemrum, hvis de skal kunne pålægge skyldneren et gebyr

Desuden er du berettiget til at kræve yderligere kr. 100 inkl. moms i et såkaldt inkassogebyr, når du overdrager fordringen til inddrivelse hos for eksempel en advokat. Oveni kommer udgifterne ved inkassationen.

Du må først sende en rykkerskrivelse, når den aftalte betalingsfrist er overskredet. Du må ikke fortsætte med at sende rykkere, hvis skyldneren har meddelt, at han ikke mener at skylde pengene. I den situation er du henvist til at inddrive kravet via domstolene.

Når sagen overgår til egentlig inkasso hos en advokat, kan du naturligvis stadig opnå dækning for en del af advokatomkostningerne og renter, det kan du nemlig opkræve hos debitor.