Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad indeholder gode salgs- og leveringsbetingelser?

Det præcise indhold af din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser afhænger selvfølgelig af, hvilken branche du opererer i, hvad du leverer osv., men følgende punkter bør altid være med:

 1. Anvendelsesområde, aftalens indgåelse og mulighederne for at annullere den
 2. Priser og produktinformationer
 3. Risikoens overgang, dvs. hvornår overgår risikoen til køber, hvis salgsgenstanden går hændeligt til grunde
 4. Konsekvensen af forsinkelse fra sælgers ellers købers side
 5. Betalingsbetingelser, herunder forrentning
 6. Ejendomsforbehold
 7. Mangler, herunder købers undersøgelses- og reklamationspligt samt sælgers afhjælpningsret
 8. Produktansvar og ansvar for indirekte tab
 9. Ansvarsfrihed ved force majeure
 10. Immaterielle rettigheder (læs Immaterielle rettigheder)
 11. Aftaler om lovvalg og værneting - altså hvilken ret der skal afgøre sagen, hvis det kommer til konflikt, og om sagen skal afgøres efter dansk eller udenlandsk lov.

 

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her