Hvad kan vi hjælpe med?

Hvilke medarbejdere skal underskrive kundeklausuler?

Arbejdsgiveren kan i princippet lave kundeklausuler for alle medarbejdere, der har været ansat i mindst tre måneder. Hvis de har været ansat i mindre end seks måneder, kan klausulen kun gælde i seks måneder efter fratræden. Arbejdsgiveren kan til enhver tid opsige aftalen med en måneds varsel. Sker det en måned før medarbejderen fratræder, skal han ikke honoreres for aftalen, fordi han så ikke bliver bundet af den.

Kundeklausulen gælder også, selvom den ansatte er blevet opsagt af virksomheden uden selv at have givet anledning til det. Retten til kompensation bortfalder, hvis arbejdsgiveren med rette bortviser funktionæren, dvs. hvis vedkommende har misligholdt sin kontrakt.

Jeg har ansat en ny medarbejder. Skal jeg udarbejde en ansættelseskontrakt?

Der er to uafhængige situationer, hvor medarbejderen ikke har krav på et ansættelsesbevis:

  • Hvis den gennemsnitlige arbejdstid er mindre end 8 timer pr. uge eller
  • Hvis ansættelsesperioden er aftalt til ikke at være mere end 1 måned.

Selvom du ikke har pligt til at udarbejde en ansættelseskontrakt, er det en god idé at udfylde en sådan, så du og din medarbejder har på skrift, hvad I har aftalt.