Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad skal kundeklausulen indeholde?

Klausulen skal være skriftlig og indeholde klare beskrivelser af, hvilke kunder og forretningsforbindelser medarbejderen skal afholde sig fra at kontakte efter sin fratræden. Derudover skal den indeholde en aftale om en fratrædelsesgodtgørelse, som medarbejderen skal have som betaling for klausulen. Godtgørelsen skal være på mindst 50 % løn for det tidsrum efter fratrædelsen, som klausulen vedrører.