Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad er en kundeklausul?

Kundeklausulen er en aftale om, at medarbejderen efter sin fratræden ikke må kontakte kunder eller andre forretningsforbindelser, som har været tilknyttet virksomheden det sidste halvandet år før hans opsigelse.

Det må hverken ske direkte, ved at han opsøger kunderne, eller indirekte ved at hans nye firma gør det. Klausulen gælder som udgangspunkt kun de kunder eller forbindelser, som medarbejderen personligt har haft kontakt med. Men i øvrigt må han arbejde frit og søge ansættelse inden for samme område som hans tidligere ansættelse.

Kundeklausulen er dermed mindre indgribende end en konkurrenceklausul.