Hvad kan vi hjælpe med?

Graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov? Hvad har forældrene ret til?

Ifølge loven har moderen ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Faderen har ret til 2 ugers barselsorlov efter fødslen, eller inden for de første 14 uger efter fødslen, efter aftale med arbejdsgiveren.

Derudover har forældrene individuel ret til 32 ugers forældreorlov (hver). Faderen har mulighed for at begynde forældreorloven inden for de første 14 uger efter fødslen.

Har firmaet ikke nogen aftale om udbetaling af løn- eller overenskomst, som bestemmer, at der skal udbetales løn under orlov - er lønmodtageren udelukkende berettiget til dagpenge fra sin bopælskommune.