Hvad kan vi hjælpe med?

Min medarbejder fratræder - skal jeg betale for G-dage?

Når du afskediger en medarbejder, er du forpligtet til at betale dagpengegodtgørelse til medarbejderen for 1. og 2. ledighedsdag, hvis

  • medarbejdere er medlem af en A-kasse på fratrædelsesdagen, og
  • medarbejderen har arbejdet hos dig i 74 timer, inden for de seneste 4 uger før fratrædelsen.

Du skal dog ikke betale 1. og 2. ledighedsdag, hvis medarbejderen

  • begynder at arbejde hos en anden arbejdsgiver den følgende arbejdsdag
  • er syg eller holder ferie på ledighedsdagene
  • selv er skyld i arbejdsophøret
  • går direkte på pension eller efterløn